Skip to content

Tauta, kuriai viskas leista

MI informacija

Mes vis savo kieme kapstomės, vis savo smulkiais rūpestėliais užsiėmę. Dejuojame, kad Lietuvoje ne vienas tūkstantis žmonių miegoti eina nevalgę, gal nepagalvoję, kad geriant ir užkąsti reikia, o gal todėl, kad pinigų tik degtinei užtenka. Dejuojame, kad valdžia vagia, tarsi ne patys tokią išsirenkame. Pavydime kaimynui, kuris „turi pinigų“…

Taigi, baigėsi dar vienas kruvinas konfliktas Artimuosiuose Rytuose. Atleiskite, kad taip – be jokio perėjimo nuo vietinių vargelių. Be jokio perėjimo pridursiu, kad to konflikto metu, Izraelyje palestiniečiai nužudė tris žydus, o keršydami žydai – apie du šimtus palestiniečių (tikslus žuvusių palestiniečių skaičius nežinomas, nes dalis kūnų dar gali būti po griuvėsiais) Gazos ruože. 

Už vieną žydą – apie 70 palestiniečių. Ar tai neprimena vokiečių politikos Antrajame pasauliniame kare, kai už nužudytą vokiečių pareigūną buvo sušaudoma dažniausiai dešimt įkaitais paimtų vietinių gyventojų? Kadangi žydai tokiu sugretinimu pasipiktintų, pasakysiu: ne, neprimena, nes vokiečiai paprastai šaudydavo suaugusius vyrus, o žydai Gazos ruože keršydami žudė visus iš eilės: per televiziją matėme tėvus, nešančius nužudytų vaikų kūnus.

Žydai šaukia (ir Lietuvos politikai, pritardami Vašingtonui, palaiko juos), kad jie tik ginasi nuo palestiniečių teroristų, raketomis apšaudančių Izraelio teritoriją. Iš karto galima būtų paklausti – ar ir vaikai tas raketas leidžia, bet iš pradžių žvilgtelėkime į istoriją.

Žydų valstybė dabartinio Izraelio teritorijojee pradėjo kurtis, gal teisingiau – pradėta kurti 1922 m., kai Tautų Lyga įteikė Didžiajai Britanijai, kaip oficialiai sakoma, mandatą Palestinai, kitaip tariant, suteikė Londonui teisę valdyti šią šalį, kad jos teritorijoje būtų sukurti „žydų nacionaliniai namai“. Tuo metu žydai šioje teritorijoje sudarė 11 proc. gyventojų. 1947 m., kai Didžiosios Britanijos vyriausybė atsisakė mandato Paleistinai ir neseniai įkurtos Jungtinės Tautos lapkričio 29 d. nusprendė Paleistinos teritoriją padalinti į dvi dalis ir vienoje įkurti palestiniečių, o kitoje – žydų valstybę, žydai būsimame Izraelyje vis dar sudarė mažumą, 33 proc. gyventojų.

1948 m. gegužės 14 d., likus dienai iki Didžiosios Britanijos mandato galiojimo pabaigos, Davidas Ben Gurionas paskelbė apie nepriklausomos žydų valstybės įkūrimą. Tokiu vienašališku sprendimu nepatenkintos aplinkinės arabų valstybės pradėjo karą su Izraeliu. Iš tuo metu Izraelyje gyvenusių 750 tūkst. palestiniečių, apie 600 tūkst. tapo pabėgėliais, po karo Tel Avivas neleido jiems grįžti į savo namus, jų žemė ir turtas atiteko žydams. O po 1967 m. karo Izraelis užgrobė Sinajaus pusiasalį, Gazos ruožą, Jordano upės Vakarinį krantą, Rytų Jeruzalę ir Golano aukštumas.

Izraelio teritorija pagal sienas, kurias žydams nustatė Jungtinės Tautos, yra 14 tūkst. km2. Per 1948–1949 m. Izraelis užgrobė 6,7 tūkst. km2. Dabar, po visų karų, Izraelis teigia, kad jo teritorija yra 22 tūkst. km2. Gazos ruožas Izraelio tarsi neokupuotas, tačiau žydai daro čia, ką nori, o Jungtinės Tautos faktiškai gina agresorių.

Tiesa, po kiekvieno karo, kai Izraelis okupuodavo palestiniečių žemes ir išvarydavo palestiniečius iš savo namų, Jungtinės Tautos mėgindavo pasmerkti „nesubalansuotą“ Tel Avivo politiką. Tačiau mėginimais viskas ir baigdavosi, nes Saugumo Taryboje visas Izraelį smerkiančias rezoliucijas vetuodavo JAV.

Todėl nereikia stebėtis, kad buvusioje Palestinos teritorijoje Izraelio valstybė yra, o Palestinos valstybės, kuri turėjo būti įkurta pagal tą pačią Jungtinių Tautų rezoliuciją. – nėra. O jeigu nėra valstybės, tai ta teritorija – niekieno, ją galima užimti, pasiimti, kaip niekieno daiktą. Joje gyvenę žmonės gali keliauti kur nors kitur, kad netrukdytų naujiesiems šeimininkams.

O jeigu okupuotų teritorijų gyventojai pabando pasipriešinti okupantams, kaip tada? Teisingai, tada juos reikia vadinti teroristais. Tai gal lietuvių partizanus, kurie priešinosi sovietinei okupacijai, irgi reikia vadinti teroristais? Ar teroristais vadinami tik tie, kurie priešinasi žydų okupantams?

Galvokime, kaip čia yra ir kodėl taip yra, kad apie rusus (Rusiją) galima blogai kalbėti, apie lenkus galima, apie Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečius tiesiog privalu kalbėti blogai, o apie žydus (apie Izraelį) nieko blogo sakyti negalima, nes tuojau pat būsi apkaltintas antisemitizmu. Tai tokia tauta, kuriai viskas leista. Išrinktoji.

Nebejoju, kad Lietuva šiame konflikte ir toliau palaikys Izraelį, nes Izraelį palaiko JAV, o JAV yra strateginė Lietuvos partnerė. O į tai, kad stiprėjantis arabų pasaulis, švelniai tariant, nusiteikęs prieš žydų okupantus, galima nekreipti dėmesio: apgins NATO.

1947 m. lapkričio 29 d. Izraelis paprašė JT pripažinti jo nepriklausomybę ir tą pripažinimą gavo. Ateinantį ketvirtadienį, 2012 m. lapkričio 29, Jungtinėms Tautoms bus teikiamas prašymas pripažinti Paleistiną „beveik valstybe“.

Pernai, spalio 29 d., Lietuva buvo tarp tų 14 šalių, kartu su JAV, kurios balsavo prieš Palestinos tapimą visateise UNESCO nare (107 šalys buvo „už“, 52 susilaikė). Vėl lįsim Amerikai į š…ą, kad tik nebūtumėm apkaltinti antisemitizmu?

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here