Skip to content

Ar tėvai privalo teikti išlaikymą savo besimokantiems pilnamečiams vaikams?

MI informacija

– Man yra 20 metų. Šiuo metu mokausi aukštojoje mokykloje Vilniuje, dieniniame skyriuje. Turto neturiu, niekur nedirbu, nes mokslai nėra lengvi ir noriu jiems skirti kuo daugiau dėmesio. Kelis kartus nepavyko įsidarbinti. Iki pilnametystės tėvas mokėjo alimentus – 300 litų per mėnesį, tačiau dabar nebemoka ir man padeda tik mama. Girdėjau, kad ir pilnamečiui vaikui yra galimybė prisiteisti alimentus? Ar tai tiesa? Kokia tuomet yra tokio priteisimo tvarka?

Eugenijus GAŠČENKA

IŠLAIKYMO PRITEISIMAS PILNAMEČIAMS VAIKAMS

LR civilinio kodekso (toliau – CK) 3.194 str. 3 dalyje nurodyta, kad išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24-erių metų.

TEISMAI APIE IŠLAIKYMO PRITEISIMO SĄLYGAS PILNAMEČIAMS VAIKAMS

LR Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimu, pripažinta, kad CK 3.194 str. 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas šiame nutarime taip pat pažymėjo, kad šie esminiai teisinio reguliavimo trūkumai yra susiję ne su tuo, kad pagal Konstituciją esą negalima įstatymu nustatyti tėvų pareigos remti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, kad jie įgytų atitinkamą išsilavinimą (apskritai Konstitucija to nedraudžia – tam tikrais atvejais tokia tėvų pareiga gali būti konstituciškai pagrįsta), bet su tuo, kad įstatymų leidėjas, nustatęs tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius, bet ne vyresnius negu 24-erių metų, vaikus, besimokančius vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, ir imperatyvią teismo pareigą tokį išlaikymą priteisti, kartu nenustatė esminių paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementų ir šitaip sukūrė didelį teisinio reguliavimo neapibrėžtumą, neaiškumą. Paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo institutas iš esmės skiriasi nuo nepilnamečių vaikų išlaikymo instituto ir išlaikymo priteisimas pilnamečiams asmenims negali būti grindžiamas tokiais pat principais kaip nepilnamečiams.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui, besimokančiam aukštojoje mokykloje, priteisimo, atsižvelgtina į kriterijus, apibūdinančius paramos pilnamečiui būtinumą bei tėvų galimybes ją teikti. Pirmajai kriterijų grupei priskirtina: sunki vaiko turtinė padėtis; visų protingų galimybių pačiam pasirūpinti reikalingomis lėšomis išnaudojimas (tame tarpe ir valstybės remiamų paskolų gavimo galimybės išnaudojimas); sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Antrajai kriterijų grupei priskirtini faktoriai, pagal kuriuos nustatoma tėvų padėtis: vertinama, ar tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvų ir jų šeimos narių turtinė padėtis, ar patiems tėvams nereikalinga parama, globa ir pan. Nagrinėjant tokias bylas būtina nustatyti ir paramos prašančio asmens poreikius: ar jis turi mokėti ir už studijas, ar parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan. Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, pensijos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas (2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2011).

Išlaikymą pilnamečiams vaikams teismas gali priteisti konkrečioje byloje kiekvienu atveju įvertinęs šiam klausimui spręsti svarbias aplinkybes, nes paramos būtinumo sąvoka yra vertinamoji (LAT 2008 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-248/2008).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad nors CK visais atvejais numato išlaikymo galimybę aukštosios mokyklos dieninio skyriaus studentams iki 24 metų, tačiau Konstitucinis Teismas šią nuostatą pripažino prieštaraujančia Konstitucijai, todėl ji gali būti taikoma tik esant tam tikroms sąlygoms, kurias yra suformavusi kasacinio teismo praktika.

LAT suformavo tokias esminės pilnamečiam vaikui, besimokančiam aukštojoje mokykloje dieniniame skyriuje, išlaikymo priteisimo sąlygas: 1) paramos pilnamečiam vaikui būtinumas ir protingų galimybių pačiam save išlaikyti išnaudojimas; ir 2) tėvų galimybės ją teikti.

Tiek paramos būtinumo, tiek išgalėjimo teikti paramą sąvokos yra vertinamojo pobūdžio, todėl jei manote, kad atitinkate šias sąlygas, su ieškiniu galite kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje