Skip to content

Ignalinos kredito unija įžengė į antrąjį veiklos dešimtmetį

„Kredito unijų istorija daugiau nei prieš 150 metų prasidėjo nuo idėjos. Tai buvo labai paprasta, bet tuo metu sunkiai įgyvendinama idėja, kad ne vien tik turtingieji, bet ir paprasti žmonės taip pat galėtų taupyti ir skolintis, uždirbti palūkanas ir patys valdyti banką. Šios idėjos pradininkas ir populiarintojas buvo vieno nedidelio pietų Vokietijos miesto meras. Idėja, paremta kooperatiniais principais, tapo kredito unijų varomąja jėga. Netrukus kredito unijos pradėjo veikti ir už Atlanto, į jų judėjimus žmonės būrėsi visame pasaulyje“, – šiais žodžiais savo pranešimą Ignalinos kredito unijos 10-mečio minėjime pradėjo Ignalinos KU vadovė Violeta Čeponienė.

Prieš dešimt metų nuo idėjos kredito unijos kūrimas prasidėjo ir Ignalinoje. Pasak V. Čeponienės, pradžia buvo nelengva. Tuomet, be jokio atlygio dirbusioms dviems darbuotojoms – vadovei Indrei Gruodienei ir vyr. buhalterei Onai Sokolovienei – su minimaliomis pajamomis, bet pagal visus bankui keliamus reikalavimus, reikėjo įrengti unijos patalpas ir paskleisti informaciją, kad Ignalinoje įsikūrė Kredito unija, aiškinti, kokią naudą ji gali duoti ignaliniečiams. Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos skyriaus iniciatyva, steigiamasis kredito unijos susirinkimas įvyko 2002 m. birželio 10 d. Nenuilstamai dirbo ir visuomeniniais pagrindais išrinkta tuometė IKU valdyba: Indrė Gruodienė, Zigmas Kajėnas, Danutė Butavičienė, Vladimiras Orlovas, Ona Sokolovienė, stebėtojų taryba: Irena Žilėnienė, Jonas Ragaišis, Gediminas Pipiras, Birutė Danilevičienė, Agota Ramutė Rimšelienė, paskolų komitetas: Drąsutis Jelinskas, Daiva Laurinčiukienė, Valė Šukelienė, Rimantas Velička, Kęstutis Pajarskas. Šie žmonės ir buvo Ignalinos kredito unijos pradininkai. 2002 m. lapkričio 26 d. Lietuvos bankas patvirtino licenciją, kuri Ignalinos kredito unijai suteikė teisę verstis finansine veikla.

Sutvirtėjus ir įsišaknijus veiklai savame rajone, pradėta mąstyti apie plėtrą į kitus kaimyninius rajonus, nes juose nebuvo kreditų unijų. Tad 2006 m. pavasarį unijos valdyba priėmė sprendimą atidaryti nutolusią kasą Zarasuose. LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė susisiekė su tuometine LŪS Zarasų skyriaus pirmininke Janina Vaitoniene ir išsiaiškino unijos paslaugų poreikį Zarasuose. Netrukus daugiau nei 50 kaimyninio rajono ūkininkų panoro įstoti į kredito unijos narius. 2007 m. rudenį atidarant nutolusią kasą Zarasuose, steigėjus pasitiko jau gausus būrys unijos narių.

„Dar nespėjus unijai ir kojų apšilti Zarasuose, į jos valdybą kreipėsi tuometė Zarasų rajono vadovybė su prašymu nutolusią kasą įsteigti Dusetose. Šis miestelis nuo rajono centro nutolęs apie 32 km, jame nėra nė vieno banko skyriaus, nors toje teritorijoje gyvena maždaug du tūkstančiai gyventojų. Unijos valdyba greitai apsisprendė ir Dusetų kasa savo veiklą ten pradėjo 2008 m. sausio 31 d. Tais metais unijai įgavus augimo pagreitį, įsigijome didesnes ir erdvesnes nuosavas patalpas. Tačiau sparčiai didėjant unijos narių ir personalo skaičiui, mūsų erdvios patalpos greit pasidarė per ankštos. 2011 m. kovo mėn. DNB bankui uždarius skyrių Ignalinoje, atsilaisvino didelės, bankinei veiklai pritaikytos patalpos. IKU visuotinio narių susirinkimo sprendimu jos buvo įsigytos“, – MI pasakojo IKU administracijos vadovė V. Čeponienė.

Veiklą išvysčius Zarasų rajone, žvilgsniai nukrypo į kitus kaimynus – Švenčionių rajoną, kuriame irgi nebuvo kredito unijos. 2011 m. pavasarį unijos kasa atidaryta Pabradėje, po to Švenčionėliuose ir Švenčionyse. Dabar tokį norą pareiškė ir Adutiškio krašto ūkininkai. Tad Ignalinos kredito unija iš rajoninės jau tapo regionine organizacija.

Komandinis darbas svarbus bet kokioje organizacijoje. Kredito unijose turėti produktyviai veikiančią komandą dar svarbiau, nes vien jau kredito unijos veiklos principai skelbia, kad tik visi kartu galime nuveikti daugiau. Neatsitiktinai kredito unijų logotipo ženklas yra bičių korio formos. Kredito unija – tarsi avilys, korys, o visi unijos nariai – bitutės, kruopščiai ir nenuilstančiai pildančios šį korį medumi, sakoma V. Čeponienės jubiliejiniame pranešime.

Kad viskas vyktų sklandžiai ir darniai, ypatingas darbo krūvis tenka IKU valdymo organams. Valdybos nariais dabar yra Natalija Truchina, Zigmantas Kajėnas, Olga Oleškevič, Arvydas Veikšra ir pirmininkė Violeta Čeponienė. Stebėtojų tarybos nariai – Rimantas Kačiulis (pirmininkas), Birutė Danilevičienė, Irena Žilėnienė, Algirdas Lekaveckas ir Birutė Borovikienė. Trečias unijos valdymo komitetas – paskolų: pirmininkas Drąsutis Jelinskas, Marijona Lukaševičienė, Daiva Laurinčiukienė, Jūratė Gabrinovičienė, Valė Šukelienė, vidaus auditorius – Andrius Mackonis. Valdybos priimtus sprendimus įgyvendina 2958 unijos nariai, kuriuos aptarnauja komanda, sudaryta iš aštuoniolikos administracijos darbuotojų. Unijos turtas (aktyvai) siekia virš 32 mln. litų, buvo pritraukta virš 24 mln. Lt, išduota daugiau nei 22 mln. litų paskolų.

Minint Ignalinos kredito unijos 10-metį, komandą pasveikinti atvyko didžiulis būrys svečių. Daug gražių ir prasmingų žodžių išsakė Lietuvos centrinės kredito unijos rinkodaros specialistas Gerardas Nadeždinas su kolege, rajono vicemeras Henrikas Šiaudinis, Švenčionių rajono administracijos direktorė Vida Rastenienė, dusetiškių delegacija, vadovaujama seniūno Sauliaus Kėblio, Švenčionių ir mūsų rajono ūkininkai, daugelio rajono įstaigų ir organizacijų atstovai. Linkėta, kad milijonai virstų milijardais, o unija visada būtų pirmoji ūkininkų ir kitų jos narių pagalbininkė.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje