Skip to content

Vandentvarkos pasikeitimai trylikoje gyvenviečių

MI informacija

Statistikos departamento duomenimis, viename iš gražiausių ir nuo seno savo vaizdingomis vietovėmis garsėjančiame Ignalinos rajone gyvena 18 085 gyventojai. Visi jie gali džiaugtis ir gėrėtis juos supančia gamta: ežerais, upėmis, tvenkiniais, miškais ir parkais, draustiniais, tyru oru bei tvyrančia gamtos ramybe. Tačiau ne visi Ignalinos rajono gyventojai, net ir gyvendami XXI a., kuriame naujos technologijos daugelyje sričių palengvina gyvenimą ir užtikrina naują, daug geresnę ir patogesnę buitį, gali džiaugtis patogia ir nerūpestinga buitimi. Daugelis Ignalinos rajono gyventojų, gyvenančių Dūkšte, Kaniūkuose, Ažukarklinėje, Vidiškėse, Rimšėnuose, Strigailiškyje, N. Daugėliškyje, Radeikiškėje, Rimšėje, Didžiasalyje, Linkmenyse, Naujasodyje bei Limine, negali džiaugtis higienos normas atitinkančiu geriamuoju vandeniu bei aplinkosaugos reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, nes iki šiol šiose gyvenvietėse esanti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nėra išplėtota.

Laukiami pokyčiai

Opią, neišvystytos ir nemodernizuotos vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sistemos, problemą jau kurį laiką padeda spręsti Europos Sąjungos fondų parama, prisidedanti prie šiuo metu visoje Lietuvoje intensyviai vykdomų vandentvarkos projektų, kurių metu tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomi nauji ir rekonstruojami seni nuotekų bei vandens gerinimo įrenginiai.

Europos Sąjungos investicijos į vandentvarkos ūkį, kurios užtikrina gyventojams galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens kokybę, kuri atitinka higienos reikalavimus ir tinkamą nuotekų išvalymą, yra laikomos vienomis iš sėkmingiausių ir gyventojams naudingiausių. Beveik prieš metus ES Sanglaudos fondas, skirdamas daugiau nei 20 mln. Lt, prisidėjo prie esamos būklės pagerinimo ir vyraujančių problemų sprendimo Ignalinos rajone, finansuodamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ignalinos rajone (Dūkšte, Kaniūkuose, Ažukarklinėje, Vidiškėse, Rimšėnuose, Strigailiškyje, N. Daugėliškyje, Radeikiškėse, Rimšėje, Didžiasalyje, Linkmenyse, Naujasodyje, Limine)“. Baigus įgyvendinti projektą, prie naujų vandentiekio tinklų bus prijungti 322, prie naujų nuotekų tinklų – net 1055 Ignalinos rajono gyventojai.

Darbų eiga gyvenvietėse

Projekto įgyvendinimo metu yra numatyta nutiesti apie 14,7 km vandentiekio tinklų ir apie 37,9 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Vidiškėse ir Didžiasalyje bei pastatyti nuotekų valymo įrenginius Linkmenyse ir Dūkšte.

Šiandien šiose gyvenvietėse, iš numatytų nutiesti 14,7 km naujų vandentiekio tinklų, jau nutiesti 10,471 km, o iš numatytų nutiesti 37,9 km naujų nuotekų tinklų – 31,780 km. Taigi darbai sparčiai vykdomi: tiesiant vandentiekio tinklus darbų įgyvendinimas siekia virš 71 proc., o nuotekų tinklų – virš 83 proc.

Projekto metu nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai smarkiai pagerins rajono vandentvarkos sektoriaus būklę ir prie centralizuotos vandentiekio sistemos galės prisijunti iki šiol šios galimybės neturėję 39 proc. Dūkšto, Ažukarklinės ir Kaniūkų gyventojai, bei 64 proc. šių gyvenviečių gyventojai galės prisijunti prie naujų nuotekų tinklų. 34 proc. neturintys centralizuoto vandentiekio ir 76 proc. iki šiol patys besirūpindavę nuotekų surinkimu, Rimšės gyventojai galės džiaugtis kokybišku vandeniu bei patogesne buitimi.

Sparčiai vykdoma ir nuotekų valymo įrenginių statyba Dūkšte. Čia jau sumontuoti lauko ir vidiniai inžineriniai tinklai, pastatytas technologinis pastatas, į statybvietę jau pristatyta ir baigiama sumontuoti reikiama technologinė įranga bei pabaigti aplinkos atstatymo darbai. Taip pat jau sumontuota ir rengiama paleidimui – derinimui duomenų perdavimo ir technologinio proceso valdymo įranga, taigi laukiama ir tikimasi, kad greitai nuotekų valymo įrenginiai Dūkšte pradės funkcionuoti.

Dūkšto gyvenvietėje, Naujojoje gatvėje, atliekami vandentiekio sistemos hidrauliniai bandymai
Nuo šių metų gegužės taip pat sparčiai vykdomi nuotekų valymo įrenginių statybos darbai Vidiškėse. Jau sumontuotos visos talpos, visiškai įrengtas technologinis pastatas, sumontuoti elektros ir valdymo skydai, siurbliai ir maišyklės, dumblo siurblinės ir technologiniai vamzdynai. Neatsiliekama ir statant Didžiasalio nuotekų valymo įrenginius. Pagrindiniai darbai ir čia atlikti: sumontuotos ir užpiltos visos technologinės talpos, baigiami vidaus įrengimo darbai technologiniame pastate, įrengti lauko ir vidaus tinklai, sumontuoti siurbliai ir maišyklės, mechaninės grotos su smėliagaude.

Pastačius ir rekonstravus visus numatytus nuotekų valymo įrenginius, Ignalinos rajone padidės valomųjų nuotekų, kurias išvalyti iki nustatytų reikalavimų bus pajėgi rekonstruota ir naujai pastatyta valymo įranga. Taigi įgyvendintas projektas prisidės ir prie gamtos apsaugos.

Priminimas gyventojams

Įgyvendinamas projektas suteiks galimybę vartoti švarų, kokybišką bei sveiką vandenį, taip pat užtikrins aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų tvarkymą, taigi gyventojai raginami nedelsti ir pradėti tvarkyti procedūras, reikiamas norint prisijungti prie naujų vandentvarkos tinklų. Visų minėtų gyvenviečių gyventojai, norintys prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turi atvykti į UAB „Ignalinos vanduo“ ir kreiptis dėl prisijungimo sąlygų gavimo bei supaprastinto prisijungimo projekto parengimo. Šis projektas gyventojams bus parengiamas nemokamai, siekiant, kad gyventojai tiksliai žinotų, kokių ir kiek medžiagų reikia, bei kokiame gylyje turės būti nutiestos naujos vandentiekio ir nuotekų tinklų atkarpos gyventojų sklypų ribose. „Nors gyvenvietėse darbai dar vykdomi, tačiau žmonėms jau dabar reiktų pradėti rūpintis ir ruoštis prisijungimui prie naujų centralizuotų vandentiekio sistemų. Naudotis nutiestais tinklais bus galima pradėti tik po statybos darbų užbaigimo ir gavus iš UAB „Ignalinos vanduo“ leidimus, tačiau darbų užbaigimo nebūtina laukti, nes susitvarkyti dokumentus ir parengti projektą galima jau dabar“, – apie gyventojų prisijungimą sakė Valentas Šimonis, UAB „Ignalinos vanduo“ direktorius.

Prisijungimas prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemos ne tik palengvins žmonių buitį, padės sutaupyti lėšas, kurias iki šiol jie išleisdavo nuotekų duobės išsiurbimui, bet prisidės ir prie gamtos turtų apsaugos.

Bendrai apie Projektą

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ignalinos rajone (Dūkšte, Kaniūkuose, Ažukarklinėje, Vidiškėse, Rimšėnuose, Strigailiškyje, N. Daugėliškyje, Radeikiškėje, Rimšėje, Didžiasalyje, Linkmenyse, Naujasodyje, Limine)“ vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinamą priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, kurios sudaro 20 462 741,54 litų. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos sudaro 2 407 381,36 litų, o Ignalinos rajono savivaldybė skiria likusią sumos dalį – ne mažiau nei 1 211 265,26 litų. Visas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2013 m. birželio 1 d.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here