Skip to content

Ar mums vis dar reikia teisės?

MI informacija

Ši mūsų rajone nemažai atgarsių sulaukusi istorija prasidėjo dar per praėjusių metų Šv. Kalėdas, kuomet du rajono jaunuoliai be jokios pateisinamos priežasties restorane „BBQ Akademija“ sumušė jiems nepatikusį vaikiną. Mušeikos buvo du ir jie buvo netrukus išaiškinti, jie visiškai jokių sužalojimų nebuvo patyrę. Sumuštas jaunuolis patyrė daugybinius galvos ir veido sužalojimus, ilgą laiką buvo nedarbingas, jam nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Įvyki matė ir keli liudytojai. Bet šie buvo iš mušeikų kompanijos, todėl, suprantama, ikiteisminio tyrimo metu duodant parodymus „dengė“ savus, t. y. apsimetė, kad nieko jie nieko nematė ir nieko nežino, tačiau sužalojimai ir jų pobūdis nukentėjusiajam buvo padaryti ir tą savo išvadoje patvirtino teismo ekspertas, todėl, atrodytų, didesnių sunkumų ši byla prokurorams sukelti neturėjo.

LR baudžiamojo proceso kodekso 2 str. ir 176 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad „prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausius terminus, bet dėl nesunkių nusikaltimų ne ilgiau, (kaip šiuo atveju) – nei per šešis mėnesius“.

Atrodytų paprasta istorija, kuri turėtų pasibaigti dar paprasčiau: ikiteisminis tyrimas, trunkantis ne ilgiau kaip 6 mėnesius, ir teismas. Taip beveik ir buvo – ikiteisminis tyrimas prasidėjo, bet jau beveik vienerius metus niekaip nesibaigia ir byla į teismą neperduodama, jau du kartus ją bandant nesėkmingai nutraukti.

Ikiteisminį tyrimą iš pradžių pradėjo kontroliuoti Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Alfredas Bacys. Po beveik 5 ikiteisminio tyrimo mėnesių jis nuspendė šį ikiteisminį tyrimą nutraukti, nes neva nepadaryta nusikalstama veika, numatyta BK 138 str. 1 d. Prokuroras konstatavo, kad nukentėjusysis nenurodė esminių įvykio aplinkybių: kuo ir kiek kartų jį mušė jaunuoliai, dėl kokios priežasties jį užpuolė ir sudavė smūgius, taip pat dėl ko jį nustojo mušti ir dėl ko pasišalino, todėl nukentėjusiajam pasiūlė privataus kaltinimo tvarka kreiptis į teismą ir ten pačiam ieškoti teisybės, nes viskas neva įvyko per neatsargumą. Toks A. Bacio sprendimas buvo apskųstas ir netrukus aukštesniojo prokuroro Lino Latožos panaikintas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas, o ikiteisminio tyrimo terminas pratęstas dar 2 mėnesiams.

Ikiteisminis tyrimas toliau pavestas kontroliuoti tos pačios prokuratūros prokurorei Gražinai Valinčienei. Pažymėtina, kad per šiuos du mėnesius buvo apklausti tik du liudytojai, iš anksto žinant, kad jie įvykio nematė ir nieko naudingo tyrimui pasakyti negalės (ši informacija buvo ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje). Baigiantis šiems 2 mėnesiams, terminas buvo pratęstas dar mėnesiui, kurio metu pagaliau dar kartą buvo apklausti įtariamieji, kurie patvirtino anksčiau duotus parodymus – kaltais neprisipažįsta, dėl įvykio kaltas pats nukentėjusysis.

Netrukus pernelyg ilgas, formalus ir vilkinamas prokurorės G. Valinčienės ikiteisminio tyrimo kontroliavimas buvo apskųstas tuomet dar aukštesniajam prokurorui L. Latožai. Netrukus prokuroras L. Latoža, net nepasisakęs, skundą dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir formalių veiksmų atmetė. Toks L. Latožos sprendimas buvo apskųstas Ignalinos rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui Kęstučiui Rimkui. Teisėjas K. Rimkus nukentėjusiojo skundą galutine ir neskundžiama nutartimi taip pat atmetė, konstatuodamas, kad prokuroro L. Latožos nutarimas atmesti mano skundą buvo teisėtas ir pagrįstas. Apie ikiteisminio tyrimo vilkinimą ir formalius prokurorų veiksmus taip pat visiškai nepasisakyta.

Netrukus prokurorė G. Valinčienė priėmė sprendimą – ikiteisminį tyrimą atskiroje dalyje nutraukti, t. y. dėl antro muštynėse dalyvavusio įtariamojo, kuris anot prokurorės, neva tik dalyvavo, bandydamas išskirti mušeikas (įtariamąjį ir nukentėjusįjį). Istorija prasidėjo iš naujo: Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros aukštesnysis prokuroras Mindaugas Rašinskas ir Ignalinos rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas K. Rimkus nukentėjusiojo skundus vienbalsiai atmetė.

Tačiau šįkart baudžiamasis įstatymas nukentėjusiajam suteikė teisę šiuos sprendimus skųsti aukštesniam – Panevėžio apygardos teismui. Šia teise, žinoma, buvo pasinaudota. Gruodžio pradžioje Panevėžio apygardos teismas įsiteisėjusia galutine ir neskundžiama nutartimi visus tris sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo atskiroje dalyje panaikino konstatuodamas, kad:

* „ikiteisminis tyrimas nutrauktoje atskiroje dalyje buvo atliktas neišsamiai ir nevisapusiškai, kas leidžia ikiteisminio tyrimo teisėjo ir prokurorų nutarimus pripažinti nepagrįstais“;

* „vyriausiojo prokuroro pavaduotojo M. Rašinsko išvada nėra pagrįsta, priimta formaliai, neįsigilinus į ikiteisminio tyrimo medžiagą“;

* „nutraukiant ikiteisminį tyrimą atskiroje dalyje, visos svarbios šiai bylai aplinkybės išsamiai nebuvo išsiaiškintos, nepašalinti prieštaravimai ir abejonės, kad skundžiamais prokurorų nutarimais bei teismo nutartimi būtų galima daryti neabejotinas išvadas“;

* „ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo atliekamas nepakankamai sparčiai, tuo nesilaikant BPK 2 str. reikalavimų, imtis visų įmanomų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atskleista nusikalstama veika. Organizuoti ir kontroliuoti šį ikiteisminį tyrimą būtų tikslinga pavesti kitam prokurorui“.

Taigi, Panevėžio apygardos teismas iš esmės galutinai ir neskundžiamai patvirtino nukentėjusiojo skunduose išdėstytas ikiteisminio tyrimo organizavimo ir kontrolės esminius trūkumus ir pažeidimus dėl prokurorų veiksmų (neveikimo) bei priimtų nutarimų neteisėtumo ir nepagrįstumo.

Kadangi įsiteisėjusia, galutine ir neskundžiama teismo nutartimi pripažinta, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo atliekamas nepakankamai sparčiai, tuo nesilaikant Baudžiamojo proceso kodekso 2 str. reikalavimų, ko per beveik 12 ikiteisminio tyrimo mėnesių nesugebėjo užtikrint net 4 mūsų apylinkės prokurorai, taip pat nustatyti kiti esminiai proceso trūkumai, 2012 m. gruodžio 10 d., Tarptautinę žmogaus teisių dieną, vertinti savo pavaldinių darbą skundu – pareiškimu perduota vadovaujantiems prokurorams – Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui.

Po skundo – pareiškimo išnagrinėjimo aukščiausiame LR prokuratūros lygmenyje bei po priimtų tolimesnių procesinių sprendimų šioje byloje sužinosime, ar prokuratūros vadovybė principingai reaguoja į įsiteisėjusių teismų sprendimais jų pavaldinių nustatytus įstatymų pažeidimus ir aplaidų darbą, ar prokurorai gerbia teisinės valstybės principus, pagrindines žmogaus teises ir laisves, ar jie yra žmogaus saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjai (bent jau taip skelbiama LR generalinės prokuratūros oficialiame internetiniame puslapyje), ar prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą (LR prokuratūros įstatymo 2 str. 1 d.), ar gruodžio 10 d. išties turime pagrindą švęsti Tarptautinę žmogaus teisių dieną, taigi iš esmės ar mums vis dar reikia teisės?..

P. S. „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką“ (LR Konstitucijos 33 str. 2 d.).

Šis straipsnis parengtas vadovaujantis įsiteisėjusiais ir neskundžiamais jame nurodytų pareigūnų dokumentais, todėl jų nuomonė nebuvo būtina.

Dėl ikiteisminių tyrimų vilkinimo šių metų spalį LR generalinis prokuroras D. Valys už netinkamą tarnybinių pareigų vykdymą iš pareigų jau buvo atleidęs Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorą (dirbusį Kretingoje) Irmantą Valužį, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. „Bylų vilkinimas prokuroro darbe yra netoleruotinas. Prokuroro vardo žeminimą vertinu griežčiausia nuobauda – atleidimu iš tarnybos“, – tuomet sakė generalinis prokuroras D. Valys.

Kaip matyti, mūsų rajono prokurorai iš svetimų klaidų nepasimokė, todėl labai greitai sužinosime ar prokuratūros vadovybė privers tinkamai dirbti ir mūsų apylinkės prokurorus?

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje