Skip to content

Ignalinos autobusų parke reikia naujų vėjų

MI informacija

Rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas atliko UAB „Ignalinos autobusų parkas“ veiklos analizę. Jos tikslas – išanalizuoti ir įvertinti, kaip įmonė vykdo ankstesnes (2008 m balandžio, gegužės, lapkričio) rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos ir audito rekomendacijas ir pasiūlymus.

Veiklos analizė

Pagrindinė UAB „Ignalinos autobusų parkas“ veiklos rūšis – keleivių vežimas autobusais, papildoma bendrovės veikla – autobusų nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims pagal užsakymus bei patalpų nuoma. Bendrovėje dirba 36 darbuotojai. Jų pareigos, įgaliojimai ir teisės numatytos atitinkamų pareigybių aprašuose. Bet jie, parengti dar 2008 m., netinkamai tvirtinami viza „Suderinta“ ir painiojama su viza „Susipažinau“, darbuotojų teisės painiojamos su pareigomis, tikslai su uždaviniais.

Pastebėta, kad pareigos dubliuojasi. Taip apskaitos technikas iš esmės atlieka sekretorės pareigas, trijų darbuotojų – vyr. buhalterio, ekonomisto ir apskaitos techniko pareigas gali atlikti du darbuotojai – vyr. buhalteris ir ekonomistas. Trijų vadovaujančių bendrovei darbuotojų – direktoriaus, stoties viršininko, vyr. inžinieriaus – funkcijas taip pat gali atlikti du darbuotojai. 

Pernai bendrovėje dirbo 36 asmenys: 18 vairuotojų ir 18 aptarnaujančio personalo (iš jų 6 – administracijoje). Tai rodo, kad administracijos darbuotojų skaičius yra per didelis. Bendrovės direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Manome, tai taip pat kelia problemų, kadangi vadovas nejaučia atsakomybės ir nesiima priemonių bendrovės veiklai gerinti, aktyvinti, neplanuoja pajamų.

Dar 2005 m. bendrovei buvo pateikta galimybių studija su nemažai pasiūlymų bendrovės veiklos efektyvumui didinti ir nuostoliams mažinti: atsisakyti nepelningų reisų, keisti veiklos pobūdį, plėsti paslaugų spektrą bei didinti paslaugų geografiją, atnaujinti autobusų parką, tobulinti įmonės struktūrą, optimizuoti darbo vietas. Deja, tik po 8-erių metų bendrovės vadovas nutarė atnaujinti autobusų parką – įsigyti 6 naudotus autobusus. Kiti pasiūlymai nebuvo ir neplanuojami svarstyti.

Pusė reikalingų pajamų bendrovė gauna už moksleivių pavėžėjimą. Kita dalis rajono savivaldybės dotuojama. Per paskutinius 4-erius metus bendrovė uždarė 8 reisus, 2 sutrumpino, 14 reisų nutraukti savaitgaliais, 4 reisai nutraukiami vasaros metu. Administracijos ateities planuose – tik autobusų maršrutų mažinimas. Susidaro įspūdis, kad bendrovės vadovai nerodo iniciatyvumo ir lankstumo siekti bent jau nuostolių mažinimo, tad ir toliau kasmet bus leidžiama šimtai tūkstančių bendrovės skoloms bei sąnaudoms padengti.

Komitetas siūlo

Kontrolės komitetas siūlo UAB „Ignalinos autobusų parkas“ veiklos ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą vertinti nepatenkinamai ir, jei nesikeis situacija, svarstyti bendrovės vadovo kompetencijos klausimą. Administracijos darbuotojų atlyginimus būtina susieti su bendrovės gaunamomis pajamomis bei veiklos rezultatais. Bendrovės direktoriui nuo 2007 m. nustatytą 3000 Lt atlyginimą siūlyti sumažinti iki 2000 Lt, kadangi bendrovės finansiniai rezultatai negerėja.

Būtų tikslinga administracijos darbuotojų skaičių sumažinti nuo 6 iki 4, o bendrovėje sukurti griežtą kontrolės sistemą, kad būtų aišku, ar laikomasi darbo drausmės, ar tinkamai ir iki galo įvykdomi planuoti reisai, ar tinkamai naudojamos autobusų parkui skirtos degalų sąnaudos, ar bendrovėje nėra degalų ir lėšų švaistymo.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here