Skip to content

Naujai skiriamos pensijos apskaičiuojamos kitaip

MI informacija

Metų pradžioje įsigaliojusios įstatymo pataisos numato kitokį pensijos apskaičiavimo būdą pirmą kartą į pensiją išeinantiems asmenims ir tiems, kas dirbo po pensijos paskyrimo ir pageidauja, kad pensija būtų paskirta iš naujo.

Primename, kad Lietuvoje senatvės pensija susideda iš trijų dalių: pagrindinės, papildomos dalies ir priedo už stažo metus. Pagrindinės dalies ir priedo už stažą skaičiavimas nuo naujųjų nesikeičia. Keičiasi tik papildomos pensijos dalies apskaičiavimas.

Pagrindinė įstatymo naujovė ta, kad nuo šiol papildoma pensijos dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į visas nuo 1994 m. sausio 1 d. gautas draudžiamąsias pajamas ir visą, bet kuriuo metu įgytą stažą.

Kita vertus, jei asmuo pageidauja, papildoma pensijos dalis galės būti skaičiuojama atsižvelgiant ir įpajamas, gautas iki 1994 m. Tokiu atveju papildoma pensijos dalis bus skaičiuojama pagal formulę, sudarytą iš dviejų atskirų dalių.

Pirmojoje dalyje bus įrašomas stažas, įgytas iki 1994-ųjų ir draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal per 5 paeiliui einančius palankiausius metus gautą uždarbį iš 1984 – 1993 metų. Antrojoje dalyje – stažas, įgytas po 1994-ųjų, ir draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal visas nuo 1994 m. turėtas draudžiamąsias pajamas. Papildoma pensijos dalis pagal du stažo ir pajamų  laikotarpius apskaičiuojama, jeigu asmeniui tai naudinga.

Kreiptis dėl pensijos paskyrimo į „Sodros“ teritorinį skyrių galima prieš tris mėnesius iki teisės gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po to, kai ši teisė gaunama.

Kreipiantis dėl pensijos, privaloma pateikti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytus dokumentus – asmens tapatybės dokumentą, stažą įrodančius dokumentus (darbo knygelę, socialinio draudimo pažymėjimą) ir kt., o jei pageidaujama, kad papildoma pensijos dalis būtų apskaičiuota iš dviejų dalių, reikia pateikti ir pažymas apie 1984–1993 m. turėtą uždarbį.

Primename, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. moterims senatvės pensijos skiriamos, kai jos sukanka 60 metų ir 8 mėnesius (t. y. gimė 1952 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau), o vyrams – kai jie sukanka 62 metus ir 10 mėnesių (t.y. gimė 1950 m. gegužės 1 d. ir vėliau). Tiesa, tam, kad būtų mokama pensija, asmenys privalo turėti minimalų 15 metų stažą.

Šiuo metu senatvės pensiją gauna beveik 600 tūkst. šalies gyventojų. Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. šalyje gyveno 167,7 tūkst. 60–64 metų amžiaus gyventojų.

Asmenų, turinčiųjų būtinąjį 30 metų darbo stažą, vidutinė pensija siekia 843,2 lito. Per praėjusius metus pensijų socialiniam draudimui išleista daugiau kaip 8 mlrd. litų.

Informacija tel. 1883.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje