Skip to content

Smurto artimoje aplinkoje įstatymas: praėjo metai

MI informacija

Jau praėjo metai, kai mūsų šalyje galioja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, pakeitęs atsakomybės taikymo smurtautojui praktiką. Policija dar kartą atkreipė dėmesį, kad 2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojęs Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio pagrindinė paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

Įstatyme nustatyta, kad artimoje aplinkoje, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį, veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kt. smurtas yra priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų. Policijos pareigūnams nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, pradedamas ikiteisminis tyrimas nepriklausomai nuo to, gautas nukentėjusiojo skundas ar ne. Taip pat siekiant apsaugoti smurtą patyrusį asmenį, teismas smurtautojui gali skirti įpareigojimus: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu gyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu ir nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti ir neieškoti ryšių su juo.

Be to, įstatymas numato atsakomybę smurtautojui, kuris padaręs žalos žmogaus sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat numatyta atsakomybė už melagingą pranešimą, jei asmuo, melagingai pranešęs apie smurtą artimoje aplinkoje ar piktnaudžiavęs smurtą patyrusio asmens teisėmis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo 2011 m. gruodžio 15 d. – minėto įstatymo įsigaliojimo dienos – iki 2012 m. gruodžio 31 d. rajono policijos komisariate pradėti 68 ikiteisminiai tyrimai, iš jų 64 jau yra užbaigti, smurtautojai nuteisti. Šie tyrimai dažniausiai atliekami supaprastinto proceso tvarka ir kaltininkai jau po kelių parų teisme išgirsta nuosprendį. Daugiausiai smurto atvejų (daugiau nei 20) užregistruota Ignalinos ir Didžiasalio seniūnijose.

Remiantis rajono policijos komisariato statistika, pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose dėl smurto artimoje aplinkoje, didžiausią dalį nukentėjusiųjų sudaro moterys – 52, nepilnamečiai – 1, vyrai – 9. Tuo tarpu didžiąją dalį smurtautojų sudaro vyrai, smurtavę prieš motiną arba tėvą (15), žmoną (20), buvusią žmoną (2), sugyventinę (18), dukrą ar sūnų (3), kiti – 4.

Atsižvelgiant į smurto artimoje aplinkoje duomenis galima konstatuoti, kad mūsų rajone išties nemažai šeimų, kuriose neegzistuoja ir nepuoselėjamos tokios žmogiškosios vertybės, kaip tarpusavio pagarba, supratimas, tolerancija, o sprendžiant konfliktines situacijas prioritetas teikiamas smurtiniam elgesiui. Kodėl kartu gyvenantys žmonės nenori ar negali susikalbėti bei pasirinkti taikų konflikto sprendimo būdą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje