Skip to content

Kokios yra teistumo pasekmės?

MI informacija

– Buvau nuteistas ir atlikinėjau bausmę realiai kolonijoje. Iš ten, atlikęs bausmę, grįžau 2010 m. Ar iš tiesų mano teistumas bus matomas ir neišnykstantis visą gyvenimą, ar yra kokia nors galimybė jį panaikinti? Kokias pasekmes sukelia teistumas? (Kalba netaisyta)

Eugenijus GAŠČENKA

KAS LAIKOMI TURINČIAIS TEISTUMĄ?

LR baudžiamojo kodekso 97 str. nustatyta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Į teistumą teismas atsižvelgia skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl kaltininko atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš terminą ar bausmės pakeitimo švelnesne bausme, taip pat pripažindamas asmenį pavojingu recidyvistu.

Turinčiais teistumą laikomi:

1) asmenys, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas, – laikotarpiu, kuriam buvo atidėtas bausmės vykdymas;

2) asmenys, nuteisti už neatsargius nusikaltimus, – bausmės atlikimo laikotarpiu;

3) asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę, – bausmės atlikimo laikotarpiu ir po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo (terminai skaičiuojami nuo paskirtos bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo):

a) 3 metus, jeigu jie nuteisti už nesunkų ar apysunkį nusikaltimą;

b) 5 metus, jeigu jie nuteisti už sunkų nusikaltimą;

c) 8 metus, jeigu jie nuteisti už labai sunkų nusikaltimą;

d) 10 metų, jeigu jie yra pavojingi recidyvistai.

TEISTUMO IŠNYKIMAS

Kai sueina aukščiau nurodyti nustatytieji terminai, teistumas išnyksta ir asmenys laikomi neteistais. Kai sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą.

Jeigu turintis teistumą asmuo padaro naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, teistumo išnykimo eiga nutrūksta. Šiuo atveju teistumo už ankstesnę nusikalstamą veiką išnykimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo bausmės už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą atlikimo. Asmuo laikomas teistu už kiekvieną nusikalstamą veiką tol, kol išnyksta teistumas už sunkiausią iš jų. Pavyzdžiui, jei asmens teistumas po bausmės atlikimo tęsiasi dar 3 metus ir per tą laiką asmuo padaro naują nusikalstamą veiką, tarkime, sunkų nusikaltimą, už kurį nuteisiamas 7 metams laisvės atėmimo, tai atlikus šią bausmę teistumo terminas skaičiuojamas pagal sunkesnę nusikalstamą veiką ir tęsis jau 5 metus.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad teistumo galiojimas priklauso nuo nusikaltimo, už kurį buvote nubaustas, sunkumo. Pasibaigus aukščiau nurodytiems teistumo galiojimo terminams, teistumas išnyksta ir asmuo laikomas neteistu.

Jei sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba jį visiškai panaikinti (prilyginama teistumo išnykimui). Savaime teistumas išnyksta priklausomai nuo nusikaltimo pavojingumo (nesunkus, apysunkis, sunkus, labai sunkus), nuo kaltės formos (tyčinis ar neatsargus) ir bausmės vykdymo atidėjimo taikymo.

Teistumas turi ir kitų teisinių pasekmių, kurios atsiranda net ir nepadarius naujos nusikalstamos veikos. Šias pasekmes sudaro žmogaus teisių ir laisvių suvaržymai, numatyti kituose įstatymuose. Pavyzdžiui, galiojantis teistumas sukelia apribojimus įsidarbinti valstybės tarnyboje padarius sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, gauti leidimą ginklui, nes asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos. Tačiau įsidarbinti statutinėje valstybės tarnyboje (pareigūnu) draudžiama, net ir tuo atveju, jeigu asmuo buvo teistas už tyčinį nusikaltimą (nepriklausomai nuo jo sunkumo), nepaisant teistumo išnykimo ar panaikinimo, taip pat jei asmuo nuteistas už neatsargų nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas, taip pat kitus apribojimus.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here