Skip to content

Ar galima paveldėti praleidus terminą?

MI informacija

– Prieš maždaug dvejus metus mirė mano tėvas. Likau aš ir+ mama. Tėvo vardu buvo santuokoje įgytas namas ir 2 žemės sklypai. Tuomet dokumentų nesitvarkėm. Gyvename tėvų name, juo rūpinamės ir prižiūrime, tačiau nesame susitvarkę paveldėjimo dokumentų. Girdėjau, kad palikimą reikia priimti per 3 mėnesius nuo mirties. Ar vis dar galime priimti palikimą? Kaip tai padaryti, kur kreiptis? Kiek tai kainuoja?

SUTUOKTINIO IR VAIKŲ PAVELDĖJIMAS

LR civilinio kodekso (toliau – CK) 5.11 str. nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą pirmos eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties.

Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jeigu sutuoktinis paveldi su antros eilės įpėdiniais, jam priklauso pusė palikimo. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą (CK 5.13 str.).

PALIKIMO PRIĖMIMAS

Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str.). Šį palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Palikimas gali būti priimamas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai (CK 5.57 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jūs praleidote nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti, todėl terminas palikimui priimti teismo dėl svarbių priežasčių gali būti atnaujinamas arba teisminiu būdu gali būti nustatoma, kad palikimą priėmėte jį faktiškai pradėję valdyti.

Kadangi terminas palikimui priimti teismo gali būti atnaujinamas tik dėl svarbių priežasčių (šiuo atveju tokių nenurodyta), manytume, šiuo atveju palikimą tikslinga būtų priimti kreipiantis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad jį priėmėte faktiškai pradėdami jį valdyti, t. y. palikimu rūpinotės, išlaikėte, prižiūrėjote ir pan.

Bylas dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą nagrinėja palikimo turto buvimo apylinkės teismas, paduodant pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, sumokant 144 Lt žyminį mokestį. Po teigiamo teismo sprendimo reikia kreiptis į notarą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje