Skip to content

Vietinės užimtumo iniciatyvos įgauna pagreitį

 

Praėjusį savaitgalį Utenos teritorinė darbo birža Ignalinos AE teritorinės plėtros agentūroje surengė vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, įgyvendintų 2012-ąisiais ir ankstesniais metais, analizės konferenciją, kurioje dalyvavo Lietuvos DB Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Ilona Budrevičienė, Utenos teritorinės DB direktorius Egidijus Puodžiukas, jo pavaduotojas Alvydas Sipavičius, vyr. specialistė Alfonsa Tiškauskienė, Utenos, Zarasų, Anykščių, Molėtų, Visagino ir Ignalinos DB skyrių vadovai, grupė verslininkų, taip pat mūsų rajono meras Br. Ropė.

Konferenciją pradėjęs Utenos teritorinės DB direktorius E. Puodžiukas teigė, kad Ignalinos rajone šiuo metu nedarbo lygis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje ir siekia 20 proc., bet savivaldybė stengiasi, kad šis lygis kuo sparčiau mažėtų, kuriant įvairius vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Nuo jų įgyvendinimo pradžios sukurti ir realizuoti 9 projektai įgalino sukurti 55 naujas darbo vietas. Kartu su vietinių iniciatyvų grupėmis ir verslininkais, nuolat kuriami nauji projektai ir tikėtina, kad rajone nedarbo lygis turėtų sumažėti.

Kalbėjęs rajono meras B. Ropė pažymėjo, kad tokio lygio renginys Ignalinoje surengtas pirmą kartą ir jis turėtų palikti tarp rajono verslo atstovų ir DB skyriaus darbuotojų ženklių pėdsakų. Kasmet savivaldybės iniciatyva rengiami vietos verslininkų pasitarimai, kurių metu stengiamasi pagerbti tuos žmones, kurie ieško būdų, kad jų verslas įgautų didesnį pagreitį. Todėl jis paragino ne tik jau žinomus verslininkus, bet ir tuos, kurie yra numatę jais tapti, dar aktyviau pasinaudoti Leader ir kitų paramos fondų teikiama ženklia finansine parama. Šiuo metu Ignalinoje sparčiai vykdoma daugiabučių namų renovacija, o šiemet planuojama renovuoti dar 53 namus. Būtų gerai, kad ir rajono verslininkai pagalvotų kaip į šiuos darbus įsiterpti. Šiemet yra nuspręsta ir imamasi priemonių, kad Ignalinai būtų suteiktas kurortinio miesto statusas, nes surastas mineralinis vanduo turėtų įgalinti sukurti gydyklą, kurioje bus įdarbinta nemažai žmonių. Teigiamai vertinamos ir Visagino verslo technologijos profesinio mokymo centro Ignalinos skyriaus įtaka, ruošiant jaunus specialistus. Jau išleista jų pirmoji laida. Nuo šių metų pradžios jame buvo ruošiami ne dviejų, o net 8 populiarių specialybių moksleiviai, kuriems bus lengviau įsidarbinti. Mero teigimu, buvo manoma, kad jau nuo šių metų pradžios pašalpų skyrimo funkcijos bus parduotos savivaldybėms, kurios geriau pažįsta rajonų žmones, kurie tų pašalpų nusipelno. Tai padėtų sumažinti ir bedarbių skaičių.

Konferencijoje išsamią informaciją apie vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo patirtį Lietuvoje pateikė šalies DB Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė I. Budrevičienė. Pasak jos, vien 2012 m. Lietuvoje įgyvendinti 95 projektai ir jie padėjo įsteigti 327 naujas darbo vietas, tam panaudota 9,2 mln. Lt.

Kita pranešėja – Utenos teritorinės DB vyr. specialistė Alfonsa Liškauskienė, teigė, kad vietinės užimtumo iniciatyvos įgauna pagreitį ir Utenos teritorinėje DB. Per 12 pastarųjų metų įgyvendinti 46 projektai, įsteigta 218 naujų darbo vietų, valstybė tam tikslui skyrė 5,2 mln. Lt. Per 2012 m. įgyvendinta 10 projektų, įsteigtos 29 naujos darbo vietos ir tam tikslui panaudota 811,2 tūkst. Lt. Analizuodama Anykščių, Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonuose projektų įgyvendinimo eigą, pranešėja teigiamai vertino ir mūsų rajono savivaldybės pastangas. Dar 2002 m. Didžiasalyje buvo įsteigta siuvykla, kurioje buvo sukurtos 28 naujos darbo vietos. Deja, dabar „Atvaisos“ siuvykla jau nebeveikia. Pernai įgyvendinti trys nauji projektai. Įkurta UAB „Autoras“, užsiimanti automobilių priežiūra ir remontu. Valstybės šios bendrovės įsteigimui suteikė 61,9 tūkst. Lt paramą. Penkios darbo vietos sukurtos Deimanto Kindurio individualioje įmonėje „Biokuro gamyba ir realizacija“, o dvi darbo vietos ABF „Tiekimas“, kur ruošiama ir apdirbama mediena.

Viešnia iš teritorinės DB dėkojo visiems verslininkams, dalyvavusiems konferencijoje, už kūrybą ir ryžtingumą, įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, o teritorinės DB direktorius E. Puodžiukas grupei verslininkų įteikė padėkos raštus. Šios pagarbos nusipelnė ir individualios įmonės savininkas D. Kindurys, ABF „Tiekimas“ direktorius Stasys Meškauskas bei UAB „Autora“ atstovė. Beje, po konferencijos jos dalyviai aplankė jau baigiamą įrengti šį naują autoservisą.

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje