Skip to content

Ar vaistinės privalo iš gyventojų priimti senus vaistus?

MI informacija

– Turiu sukaupusi nemažai senų vaistų. Žinau, kad jų kartu su kitomis atliekomis mesti negalima. Buvau girdėjusi, kad senus vaistus turi priimti vaistinės, todėl buvau nunešusi juos į vieną iš Ignalinos vaistinių, tačiau man pasakė, kad vaistų nepriims, nes neturi, kur juos dėti ir jiems niekas už tai nesumokės. Ar teisėtai elgiasi vaistinės, atsisakydamos priimti senus vaistus? Ar už senų vaistų atidavimą vaistinėms reikia papildomai mokėti?

NAIKINTINŲ VAISTŲ PRIĖMIMAS IŠ GYVENTOJŲ

Naikintini vaistai taipasibaigusio tinkamumo laiko, nekokybiški, konfiskuoti arba iš gyventojų surinkti vaistai, kurie negali būti vartojami sveikatos priežiūros ir veterinarijos tikslais. Jie yra priskiriami prie pavojingų medicininių atliekų kategorijos.

Naikintinų vaistų priėmimą iš gyventojų ir apmokėjimą už šių atliekų tvarkymą nustato Farmacijos įstatymo 42 str., kuriame nustatyta, kad visuomenės vaistinės ir gamybinės visuomenės vaistinės privalo iš gyventojų nemokamai priimti naikintinus vaistinius preparatus (taip pat ir veterinarinius vaistus).

Naikintinų vaistų priėmimo iš gyventojų tvarką ir apmokėjimą už jų tvarkymą nustato Vyriausybė. Už priimtų iš gyventojų naikintinų vaistinių preparatų ir veterinarinių vaistų tvarkymą apmokama iš Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės biudžete patvirtintų bendrųjų asignavimų.

Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 670 (įsigaliojo 2013-01-01 d.) nustatyta, kad vaistinės oficinoje gyventojams turi būti pateikta aiškiai matoma, lengvai įskaitoma informacija apie galimybę vaistinėje nemokamai atiduoti naikintinus vaistinius preparatus ir raginimas rinkti vaistinius preparatus atskirai ir jų neišmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis.

Vaistinės farmacinės veiklos vadovas atsako už naikintinų vaistinių preparatų priėmimą iš gyventojų, naikintinų vaistinių preparatų apskaitos tvarkymą ir naikintinų vaistinių preparatų perdavimą atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę juos tvarkyti.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad pasenę medikamentai ypač pavojingi žmonių sveikatai – jie užima didelę dalį tarp visų apsinuodijimų priežasčių. Pasenusių medikamentų neneutralizuojant, o tiesiog išmetant juos į šiukšlių dėžes, ne tik teršiama aplinka, bet ir rizikuojama žmonių sveikata ir gyvybe, todėl naikintini vaistai (tame tarpe ir veterinariniai) yra nemokamai surenkami per vaistines, kurios iš gyventojų šiuos vaistus priimti privalo.

Vaistinių atsisakymas priimti naikintinus vaistus gali būti skundžiamas Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius (tel. pasiteiravimui nemokamos linijos telefonu 8~800 73568).

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje