Skip to content

Cunamiui praūžus, aistroms nurimus

MI informacija

Išspausdinus straipsnių ciklą apie UAB „Ignalinos autobusų parkas“ veiklą, redakciją pasiekė nuomonės apie šią konkrečią įmonę bei įdomūs pasiūlymai. Džiugu, kad žmonės nėra abejingi nei savo kraštui, nei žmonėms bei visų mūsų ateičiai. O ir mes, MI kolektyvas, sulaukę jūsų atsako, jaučiamės dirbantys ne veltui. Be to, ir Autobusų parke reikalai judėt pradėjo.

Tikisi geresnių sąlygų

Spausdinome laiško, kurio autoriai kaltina Autobusų parko vadovybę neūkiškumu, ištraukas,  kitame numeryje spausdinome paties įmonės vadovo Valento Meškėno paaiškinimus ir patikslinimus. Po pastarojo straipsnio sulaukėme nenorėjusios prisistatyti moters skambučio, nors ji pasisakė esanti vieno iš autobusų parko darbuotojų šeimos narė. Tebūnie taip. „Iš dalies teisūs ir tie laiško autoriai, iš dalies teisus ir pats vadovas, bet aš noriu palaikyti laiško autorius. Vadovas teigia, kad įmonė gal kažką ir kitaip darytų, bet jie negali, nes vykdo Vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas ir visiškai yra priklausomi nuo savivaldybės. Tai jei įmonė neatsiejama nuo savivaldybės, kodėl ir našta nesidalina su savivaldybe? Supraskite mane teisingai – kalbu ne apie pinigus, o apie darbo sąlygas ir darbuotojų orumą. Kodėl savivaldybės darbuotojai atlieka tik savo pareigas, aprūpinti nuo rašiklio iki automobilio su kuru ir vairuotoju, o štai autobusų parko vairuotojai  turi dirbti lyg kolūkių kūrimosi laikais. Patys vairuoja, patys bilietėlius pardavinėja, paskui dar patys katilinėj pluša. Įsivaizduokite kokį nors savivaldybės specialistą, palikusį jaukų kabinetuką ir  skubantį į suodiną, dūmais kvepiančią katilinę. Trūksta fantazijos? Ir man. O tokios mintys kyla važiuojant ratu aplink savivaldybę ir prie tarnybinio išėjimo kiekvieną sykį matant vieną ir tą patį savivaldybės specialistą ištisai rūkantį ir kalbantį mobiliuoju telefonu, beje, turbūt valdišku. Bet šis ponas greičiausiai nei autobusais darda, nei apie tokį autobusų parką ką žino, o ką jau kalbėt apie katilinės kūrenimą. Autobusų vairuotojai dirba labai sunkų ir atsakingą darbą – jų rankose žmonių gyvybės, tad manau, kad šie žmonės – ne vergai ir nusipelnė daugiau pagarbos, tinkamesnio elgesio, poilsio ir oresnių darbo sąlygų. Juk visi lygiuojamės į ES normatyvus bei standartus, o pas mus lygiuojas tik kai kurie ir dar paprastų žmonių sąskaita“, – sako parko darbuotojo šeimos nare prisistačiusi moteris.

Važinėjau 20 metų, mačiau

Paskambino buvusi mokytoja, dabar senjorė, ir pasakojo: „Aš dvidešimt metų autobusais į mokyklą ir iš jos važinėjau, todėl prisižiūrėjau. Štai autobusų parko direktorius savo atsakyme redakcijai rašo, kad už bilietus kas mėnesį surenka tik 600–700 Lt. Jeigu bilietus vairuotojai duotų visiems, įsitikinusi, kad ta suma būtų kelis kartus didesnė. Dar kartą pabrėžiu, kad kalbu tai, ką pati daug metų stebėjau. Įlipa žmogus į autobusą, vairuotojas jį nužvelgia nuo galvos iki kojų ir nusprendžia – atplėšti jam bilietą, ar ne. Daugumai keleivių bilietų neduoda. Yra tik du sąžiningi vairuotojai – Suchovas ir Meškėnas. Šie bilietus duodavo visiems be išimties. Dar parko direktorius teigia, kad į darbą ir iš darbo valdiška mašina nevažinėja. Ir tai netiesa. Matydavau, kaip jis ir ryte, ir vakare važiuodavo…“

Ir vis dėlto…

Mes taip pat manome, kad ir vieni, ir kiti yra kažkiek teisūs. Nors ir labai gražiai pasiteisino gerbiamas Valentas Meškėnas, akivaizdu, kad keisti yra ką, nes ne viskas yra gerai. Nereikėtų pamiršti, kad dar2008 m. rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba teikė pasiūlymus ir rekomendacijas nuostolingai dirbančiam Autobusų parkui. Tai patvirtina ir rajono savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkė Leta Kalinauskaitė, pernai, gruodžio 7 d., su komisijos nariais atlikusi UAB „Ignalinos autobusų parkas“ veiklos analizę. Pykti nėra dėl ko. Juk kai kasmet maždaug pusė milijono nukeliauja nežinia kur, bet kam kyla negeros mintys. Nežinojimas ir informacijos stoka gali subrandinti pačių netikėčiausių interpretacijų. O mums reikėtų tik džiaugtis, kad vis dėlto yra žmonių, kurie rūpinasi visų mūsų, mokesčių mokėtojų, ir, žinoma, savo pinigais. Juk ne 5 litai, o 500 tūkst. litų.

Kad jau kalbame apie Autobusų parką, tai kuo rimčiausiai pasakysiu, jog ponas V. Meškėnas labai apsidžiaugė, kai straipsnyje „Nuo kalno slydo autobusas su keleiviais“ pasiūliau jam persėsti į 20 metų senumo „pasatą“. Apsidžiaugė todėl, kad jis važinėja 22-ejų metų senumo „audine“. Nereikėjo jau taip pažodžiui priimti to pasiūlymo. Rašantysis paprastai esminę mintį palieka tarp eilučių. Ir vis dėlto, tas pasiūlymas visai ne prastas buvo. „Yra tokių vietų, kad mano vairuotojai kategoriškai nenori važiuoti. Kad ir kelias Rimšė–Meikštai. Sykį neapsikentęs Ignalinos kelių tarnybos vadovą Vaiduolį Taraškevičių pakviečiau pravažiuoti šiuo ruožu. Susėdome į jo naują džipą. Praskriejome 80 km/val. greičiu, kaip asfaltu – nei karto nekrestelėjo. Tai ar čia kelio tikrinimas. Nieko nepešęs pasakiau, kad kitą sykį važiuosim mano „audine“ arba PAZu. Vairuotojai, važiuodami tokiu keliu, nežino, kaire ar dešine kelio puse važiuoti, antrą ar trečią pavarą jungti, o tada tikrai po reiso saują varžtų parsineša. Bet pabandyk tu tai įrodyti“, – guodžiasi V. Meškėnas.

Skaitytojų prašymai

Praėjusį penktadienį valstybinės įmonės tarnautoju prisistatęs vyriškis padėkojo už  straipsnių ciklą apie Autobusų parką bei vieno iš seniūnų bėdas jo paties valdose. „Jūs manęs nepažįstate, bet aš jus pažįstu. Noriu padėkoti už straipsnius, bet kartu ir paprašyti tęsti pradėtą darbą. Mes pasitarėme ir nusprendėme jums paskambinti. Nelabai aš jums galiu kuo padėti, nes galiu prarasti darbą, bet būtų labai tikslinga tokius pačius „patikrinimus“ atlikti ir kitose savivaldybei priklausančiose įmonėse. Tarkim, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Ignalinos butų ūkis“, seniūnijos ir kt.. Visiška paslaptimi apsigaubusi ir IRVVG. Nesakau, kad ten vyksta kažkas nepaprasto, bet patikėkite, būtų labai „sveika“ ir darbuotojams, ir vadovams, o svarbiausia – rajono gyventojams. Ir dar apie korupciją. Vienas žinomas rajone žmogus apraizgęs visas įmanomas sritis, visur jo pilna: valdžioje, bendruomenėse, tarp kaimo žmonių, ūkininkų bankelyje ir dar nežinia kur. Nesakysiu, koks tai žmogus, bet pasakysiu, jog tai – tikrų tikriausia korupcija. Bet čia tik šiaip…“, – sakė skaitytojas.

Dar viena MI svetainės lankytoja taip pat pasiūlė tęsti straipsnių ciklą apie seniūnų veiklą. Mieli skaitytojai, mes mielai išpildytumėme jūsų pageidavimus, bet jei žinotume konkrečias problemas (ne vienkartines, ne vienadienes, o tikras, rimtas), ieškotume ir konkrečios pagalbos ar atsakymų. O patikrinimus įmonėse (bet be sprendžiamojo balso, nes bet kuris tarybos komitetas gali tik siūlyti) atlieka ir rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here