Skip to content

Kokia yra papildomų atostogų suteikimo tvarka?

MI informacija

Dirbu vienoje rajono įstaigų jau 11 metų. Esu girdėjusi, kad dirbant ilgą laiką toje pačioje įstaigoje darbuotojui priklauso ilgesnės atostogos. Darbdavys sako, kad man ilgesnės atostogos nepriklauso. Kaip yra iš tikrųjų, ar ilgesnės atostogos priklauso tik nuo darbdavio valios? Ar šių papildomų dienų reikia prašyti darbdavio? Ar yra kokia nors tai nustatanti tvarka?

Eugenijus GAŠČENKA

KASMETINĖS PAPILDOMOS ATOSTOGOS

LR darbo kodekso 168 straipsnyje nustatyta, kad kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos:

1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų;

2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje;

3) už ypatingą darbų pobūdį.

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato LR Vyriausybė. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatomos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu šiame straipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.

PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TRUKMĖ IR SĄLYGOS

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 497. Šio nutarimo 1.2 punkte nustatyta, kad už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje – darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, – 3 kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – 1 kalendorinė diena.

Į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo toje darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos, įskaitomas faktiškai dirbtas laikas toje darbovietėje ir kiti laikotarpiai, nurodyti DK 170 str. 1 dalyje. Į šį stažą neįeina laikas, dirbtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo.

Darbuotojams, turintiems teisę gauti kasmetines papildomas atostogas keliais pagrindais (už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų ar už ypatingą darbų pobūdį) prie kasmetinių minimaliųjų atostogų suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių minėtųjų kasmetinių atostogų.

Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatomos didesnės trukmės ir kitų rūšių, negu nurodyta šioje tvarkoje, kasmetinės papildomos atostogos.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad, jei turite didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, Jums priklauso papildomos 3 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų ir dėl to atskiro prašymo rašyti nereikia.

Papildomos atostogos šalių susitarimu gali būti pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali būti suteikiamos kartu arba atskirai. Jei dėl konkretaus papildomų atostogų suteikimo laiko su darbdaviu susitarti nepavyks, jos suteikiamos kartu su kasmetinėmis atostogomis.

Už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – pridedama 1 kalendorinė diena.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje