Skip to content

Kaip atgauti pinigus iš bankrutuojančio darbdavio?

MI informacija

– Šiuo metu darbdavys man skolingas apie 7000 Lt neišmokėto atlyginimo. Darbdaviui yra iškelta bankroto byla. Ar galima atgauti neišmokėtą atlyginimą? Kaip tai padaryti? Ar už tai reikia mokėti?

KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TVIRTINIMAS

LR įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 str. nustatyta, kad nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais teisinį suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Atitinkamam apygardos teismui kartu su prašymu turi būti pateikiami kreditoriaus reikalavimo teisę įmonei patvirtinantys įrodymai.

Teismas nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusiusiki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo (Įstatymo 10 str. 4 d. 5 punktas ir 26 str. 1 dalis).

KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS DARBDAVIUI IŠKĖLUS BANKROTO BYLĄ

LR garantinio fondo įstatymo 6 str. nustatyta, kad garantinio fondo lėšos, kai darbdavys neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, kurių reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu, skiriamos pagal administratoriaus Garantinio fondo administratoriui pateiktą paraišką. Administratorius paraišką Garantinio fondo administratoriui pateikia per vieną mėnesį nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos ar kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti kreditorių reikalavimus priėmimo dienos.

Paraiškoje nurodoma darbdavio įsiskolinimų darbuotojams suma, prašoma skirti išmokų iš Garantinio fondo suma, darbuotojų, kuriems prašoma skirti išmokas iš Garantinio fondo, sąrašai ir jiems prašomų skirti išmokų iš Garantinio fondo pagal išmokų rūšis suma, prašomos skirti lėšos banko operacijoms apmokėti, taip pat nurodomos išlaidos, susijusios su paraiškos parengimu, ir kiti Garantinio fondo nuostatuose nurodyti būtini duomenys ir pridedami dokumentai sprendimui dėl Garantinio fondo lėšų skyrimo priimti. Už paraiškoje nurodytų duomenų atitiktį su personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentais administratorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.

Detaliau išmokų dydžiai bei gavimo tvarka reglamentuojami 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 2103 „Dėl išmokų iš garantinio fondo“ (su vėlesniais pakeitimais).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei darbdavys Jums laiku nesumokėjo algos, turite teisę kreiptis į apygardos teismą ir pareikšti kreditorinius reikalavimus, pateikiant tai patvirtinančius įrodymus.

Ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto bylose yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Garantinis fondas gali išmokėti tik tam tikras sumas arba tam tikrose ribose, todėl reikia nuolat domėtis įmonės veikla, o jei keliamas bankrotas, nedelsiant paduoti prašymą, jog darbuotoją įtrauktų į kreditorių sąrašus, bei atitinkamai domėtis tolimesne eiga, kad bent Garantiniame fonde būtų galimybė atgauti nors dalį neišmokėtos algos.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459.

Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here