Skip to content

Gyventojams, laikantiems šunis

MI informacija

 

Ignalinos policija gauna daug pranešimų apie netinkamą naminių gyvūnų priežiūrą – ypač dėl šunų. Gyventojai, auginantys naminius gyvūnus daugiabučiuose, nesivargina juos nuvesti toliau nuo gyvenamųjų namų atlikti gamtinių reikalų, o atlikus – surinkti į maišelį, ką šuo paliko, ir išmesti į šiukšlių konteinerį. Šunys labai dažnai vedžiojami be pavadėlio ir be antsnukio. Pasitaiko atvejų, kai šunys, paleisti nuo pavadėlių, išgąsdina bei sužaloja kitus asmenis bei gyvūnus, sukelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybei.

Primename pagrindinius gyvūnų laikymo taisyklių, patvirtintų Ignalinos rajono tarybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.38, pagrindinius punktus pagal kuriuos, draudžiama:

1.3. laikyti palaidus šunis neaptvertose teritorijose (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T- 615 redakcija);        

1.6. šunis vedžioti be pavadėlio, antsnukio ir registracijos ženklo. Maži dekoratyvinių veislių šunys, kuriems negaminami antsnukiai, gali būti vedami be jų.

1.7. uždaroje valdoje (išskyrus butus) šunis laikyti nepririštus, jeigu prie įėjimo į valdą nėra aiškiai matomo ir suprantamo įspėjamojo ženklo apie nepririštą šunį.

1.8. vedžioti šunis masinėse žmonių susirinkimo vietose, vaikų žaidimo aikštelėse, paplūdimiuose ir poilsiavietėse, maudyti gyvūnus maudyklose, lankytis su jais parduotuvėse, viešojo maitinimo bei kitose įstaigose, nepritaikytose gyvūnų laikymui“.

VI skyriaus 4 punktas numato, kad vedžiojant šunis ar būnant su jais viešosiose vietose (želdynuose, parkuose, kiemuose, vedant šaligatviais ir kt.), bendro naudojimo vietose (namų koridoriuose, balkonuose, transporto priemonėse ir kt.) ir šunims priteršus, jų savininkai ar atsakingi asmenys privalo turėti reikiamas priemones ir nedelsdami išvalyti priterštą vietą.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 str. numato atsakomybę už gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimus, už kuriuos gresia įspėjimas arba bauda iki dviejų tūkstančių keturių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be jo.

Nuo redakcijos

Dėl šunų aplink namus teršiamos aplinkos ir redakcija yra gavusi keletą skundų. Žmonės skambino, lankėsi redakcijoje ir pasakojo apie netvarkingus šunų šeimininkus, kurie savo augintinių nė nesistengia pavesti toliau nuo namų, juolab surinkti šunų išmatų. Pasak skaitytojų, visame mieste yra gal tik keli tvarkingi šunų savininkai, paskui savo keturkojus einantys su maišeliais.

Policija rengia įvairiausias akcijas. Ar ne laikas surengti vieną kitą akciją dėl Gyvūnų laikymo taisyklių? Vieną kitą nubaudus ir tai paviešinus, gal šunų savininkų sąžinė ir pabustų. Antraip – nieko nebus…

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje