Skip to content

Įsigaliojo žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai

MI informacija

 

Nuo balandžio 1 d. sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys galės būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.

Įsigaliojus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymui, fiziniai asmenys pagal paslaugų kvitus galės teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai ir išvardintos Vyriausybės patvirtintame Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąraše.  

„Trumpalaikio, dažnai vienkartinio, pobūdžio paslaugų atlikimui samdyti ir atleisti žmogų pagal darbo kodekso reglamentavimą reikia sugaišti daug laiko vykdant biurokratines procedūras. Galimybė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimui samdyti žmones pagal paslaugų kvitą leis šiais atvejais žmones įdarbinti paprasčiau. Tai skatins teikti paslaugas ir tuos žmones, kurie neturi aukštos kvalifikacijos: jie galės gauti legalių pajamų, nenutolti nuo darbo rinkos, stiprinti motyvaciją ieškoti ilgalaikio darbo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas.

Panašaus pobūdžio, kaip kad šių paslaugų kvitų, reguliavimas yra ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokiose kaip Austrija, Italija, Prancūzija, ir, vertinant analogiškų įstatymų pasekmes šiose šalyse, nustatyta, jog toks teisinis reguliavimas turi didelę įtaką nelegalaus darbo mažėjimui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Žemės ūkio ministerija yra patvirtinusi žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvito formą ir pildymo tvarką.

Kaip veiks šis įstatymas?

Paslaugų kvitų knygeles paslaugų gavėjai galės įsigyti „Sodros“ teritoriniuose skyriuose. Paslaugų kvitas dalinai bus užpildomas prieš pradedant teikti paslaugas. Kvite įrašomi paslaugų gavėjo ir teikėjo asmens duomenys, paslaugų teikimo data, atlygio mokėjimo būdas ir kt. Toks dalinai užpildyto kvito antrasis egzempliorius įteikiamas paslaugos teikėjui.

Paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kvite nurodytą atlygį pasibaigus dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė, taip pat mokėti už jį  sumokėti sveikatos draudimo įmokas. Kai paslaugos baigiamos teikti, paslaugų gavėjas baigia pildyti abu paslaugų kvito egzempliorius. Pilnai užpildytą antrąjį egzempliorių grąžina paslaugų tiekėjui, o pirmąjį egzempliorių saugo pas save.

Paslaugos gavėjas už kiekvieną paslaugas per mėnesį teikusį asmenį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., turės sumokėti privalomo sveikatos draudimo įmokas – 9 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo biržoje bedarbiais užsiregistravę asmenys, pradėję teikti paslaugas pagal kvitus, bedarbio statuso ir gaunamų pašalpų nepraras. Taip pat nebus nutraukiamas piniginės socialinės paramos gavimas.

Skaičiuojant piniginę socialinę paramą, į gaunamų pajamų sumą bus įskaitoma tik ta iš paslaugų teikimo gauta pajamų dalis,  kuri viršija 6000 Lt per einamuosius kalendorinius metus.

Paslaugų teikėjas turi teisę teikti paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.  

 Kad šie santykiai netaptų darbo santykių pakaitalu, numatyta, kad tik tam tikros paslaugos bus teikiamos pagal šiuos kvitus, taip pat numatytas darbo dienų ribojimas tiek pas vieną, tiek pas kelis paslaugų gavėjus, ne mažiau svarbi yra ir gaunamų pajamų suma per metus, nes viršijus 6000 litų bus privalu susimokėti gyventojų pajamų mokestį.

Ryšių su visuomene skyrius

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje