Skip to content

Kaip pilnatis rajono tarybos posėdį darkė

Jonas BALTAKIS

Prieš Velykas vykęs rajono tarybos posėdis virto nenuspėjamu balaganu. Jis per dvi valandas, kaip daug kas tikėjosi, nesibaigė, dar pusantros valandos tęsėsi po pietų pertraukos. Tą balaganą nuolat kurstė du tarybos nariai – Vygandas Dilys ir Vytautas Gimžauskas. Save laikantys opozicionieriais, nors jokia opozicija, kaip tai numato įstatymas, taryboje neužregistruota, jie nuolat replikavo, klausinėjo, pasisakė. Dažnai „pro šalį“, ne svarstoma tema, tad salėje girdėjosi replikos: „Kuo čia dėta policija, jei karvė veršiuojas“. Visos jų strėlės pirmiausiai buvo nukreiptos daugiausiai į merą. V. Dilys jį net apkaltino, kad meras „sugriovė“ lipdytą oficialią opoziciją, mat neva vieną galimos opozicijos narį prigąsdino ir šis nepasirašė. Tai karingai pakartojo ne kartą. Kaltinimas konkretus, tad šį išpuolį galėtų vertinti ir etikos sargai.

V. Gimžauskas vis kartojo, kad per daug rajone vykdoma projektų, per daug jiems išleidžiama pinigų, tad juos reikėtų mažinti, kai kurių atsisakyti. Dėl to vėlgi kaltas meras, nors kiekvienas projektas priimamas tarybos. Be jos pritarimo niekas nejuda. „Opozicijos“ puolimo schema paprasta. Iš pradžių vienu dviem sakiniais pozicija pagiriama už gerus darbus, o po to viskas „sumalama į miltus“.

Eilinį kartą „opozicija“ daug spekuliavo nedarbo skaičiais. Dabar tas skaičius pasiekė 21 proc., tačiau jis yra popierinis, ne realus. Kai pernai tarybos posėdyje informaciją pateikė Darbo biržos rajono skyriaus vedėja Alma Šerėnienė, ji akcentavo, kad daugybė vadinamųjų bedarbių dirbti nenori ir atvykę į biržą „atsižymėti“ tik prašo neduoti jiems darbo ir nesiųsti į perkvalifikavimo mokymus. Jiems reikia bedarbio statuso, bet ne darbo. Tuomet A. Šerėnienės paklausiau, tai koks realus nedarbo lygis? Darbo biržos vadovė sakė: „Oficialų skaičių drąsiai dalinkit per pusę…“. Taigi tikras nedarbo lygis rajone 10–11 proc. 

Posėdžio pabaigoje V. Dilys, dažnai kitus mokantis etikos, išplaukė už jos ribų ir visai po lankas nušuoliavo. Kalbėdamas kumščiu ėmė daužyti stalą, vėliau atsikėlė ir ėmė pirmyn atgal vaikščioti po salę, nors posėdis dar vyko. Į pirmininkaujančio mero pastabas dėmesio nekreipė. Čia vėl etikos komisija pakaušius galėtų pasikasyti.

Neoficiali opozicija kiekviename posėdyje savaip pasisako, už atskirus sprendimų projektus kitaip balsuoja (dažnai be jokių komentarų), tačiau šįkart itin kūpėjo, dažnai ir per tarybos narių etikos normų kraštus. Kas nutiko? Atsakymą, ko gero, pakišo vienas pilietis, posėdį stebėjęs internetu (ten visi tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai). Tas pilietis sakė: „Taigi dabar pilnatis“. Ir pamokė: „Niekada posėdžių nerenkite, esant pilnam mėnuliui, antraip kitąsyk posėdžiausit visą dieną…“. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here