Skip to content

Dėl laukiamo didelio potvynio prevencijos

MI informacija

Informuojame, kad pagal 2013-04-09 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (9.1)–B7-272 teiktą šių metų pavasario potvynio prognozę, numatoma potvynio pradžia balandžio 14–17 d. Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtą prognozę numatomas didelio masto potvynis.

Atsižvelgiant į artėjantį didelį hidrometeorologinį reiškinį, prašome savivaldybių pasirūpinti savo hirdrotechninių statinių ir aplinkos saugumu, pagal galimybes apžiūrėti didžiausią grėsmę keliančias užtvankas, ypatingai „bešeimininkius“ ir blogos būklės statinius, o taip pat informuoti ir kitus hidrotechninių statinių savininkus – naudotojus, ekspoatuojančius tvenkinius, kad būtų tinkamai pasiruošta prognozuojamam maksimalaus pavasario potvynio paleidimui per vandens pralaidas.

Siekiant saugiai praleisti pavasario maksimalų potvynį ir išvengti hidrotechnikos statinių griūčių, taikytinos prevencinės priemonės arba į ką pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį hidrotechninių statinių savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai:

* prieš potvynį reikia patikrinti užtvankas, vandens pertekliaus pralaidas, kanalų, pylimų ir kitų hidrotechnikos statinių būklę;

* esant galimoms pavojingoms situacijoms, kai dėl hidrotechnikos statinių eksploatavimo specifikos kyla grėsmė aplinkai ir žmonių saugumui, apie tai reikia kuo skubiau informuoti institucijas, atsakingas už ekstrimalių situacijų valdymą;

* prie vandens pertekliaus pralaidų (slenksčių, šachtų, sifonų, uždorių, šandorų, keltuvų ir kitų hidrotechnikos įrenginių) negali būti prišąlusio ledo. Esant prišalusiems įrenginiams, ledas turi būti nukapojamas;

* turi būti patikrinta uždorių ir jų keltuvų būklė. Uždoriai ir jų valdymo mechanizmai turi veikti bet kuriuo metu;

* nustačius statinių blogą būklę ar siekiant išvengti blogo poveikio aplinkai, esant būtinybei hidrotechninių statinių savininkai ir naudotojai turi organizuoti tvenkinio vandens lygio pažeminimą;

* laiku informuoti žemiau ar aukščiau esančių hidrotechnikos statinių savininkus ir naudotojus apie priimamus veiksmus, praleidžiant pavasario potvynio vandenį (apie uždorių atidarymą ir dėl to galimą staigų vandens lygio kilimą žemiau esančiuose tvenkiniuose, taip pat esant situacijoms, kai vandens lygio kilimas tvenkinyje gali turėti neigiamos įtakos aukščiau esantiems hidrotechnikos statiniams ir pan.).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pavojingiausiose vietose prie miestų, gyvenviečių teritorijų esančiuose vandens telkiniuose, pastebėtų upių vagose, kanaluose išvirtusius medžius ar kitus kliuvinius reikia nedelsiant pašalinti.

Ignalinos rajone įpatingą dėmesį į numatomą didelį potvynį reikia atkreipti Padysnio HES savininkams, eksploatuojantiems Padysnio HES vandens saugyklą ir žuvininkystės tvenkinius eksploatuojančioms įmonėms.

Informuojame, kad dėl potvynio metu kylančių klausimų apie aplinkos apsaugą ar galimus aplinkos taršos incidentus prašome kreiptis į Ignalinos rajono agentūrą telefonais: (8~386) 53321 ir 8~686 32925.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here