Skip to content

Kokia yra liudytojų išlaidų atlyginimo tvarka baudžiamojoje byloje?

MI informacija

 

– Esu kviečiamas kaip liudytojas baudžiamojoje byloje. Dirbu Ignalinoje, tačiau teismas vyks Vilniuje. Teismo posėdžio dieną turiu dirbti, todėl turėsiu savo lėšomis vykti į Vilnių ir nebūti darbe. Darbdavys sakė, kad atlyginimo už nebuvimo darbe laiką man nemokės. Ar man turi būti atlyginamos mano išlaidos kelionei? Ar turės būti mokamas darbo užmokestis, kai nebūsiu darbe? Kas atlygins šias mano išlaidas?

Eugenijus GAŠČENKA

LIUDYTOJO TEISĖ Į IŠLAIDŲ ATLYGINIMĄ

LR baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 81 str. 6 punkte nustatyta, kad liudytojas turi teisę gauti turėtų išlaidų atlyginimą.

Proceso išlaidas sudaro: 1) liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidoms atlyginti; 2) liudytojams ir nukentėjusiesiems išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų atitraukimą nuo įprastinio darbo; 3) ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį; 5) daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos; 6) kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis (BPK 103 str.).

PROCESO IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKA

Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 52 (Tvarka), 2 punkte nustatyta, kad liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, šaukiamiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančią administracinio teisės pažeidimo bylą, ir gyvenantiems ne iškvietimo vietoje, kompensuojamos kelionės į iškvietimo vietą ir atgal išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, taip pat mokami dienpinigiai.

Dokumentai, liudijantys kelionės į iškvietimo vietą išlaidas, yra pagrindas apmokėti kelionės atgal išlaidas. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos kompensuojamos, dienpinigiai mokami pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Liudytojams ir nukentėjusiesiems (administracinių teisės pažeidimų teisenoje – dar ir ekspertams bei vertėjams) kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo proporcingai laikui, kurį jie sugaišo atvykdami pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančią administracinio teisės pažeidimo bylą.

Liudytojams ir nukentėjusiesiems (administracinių teisės pažeidimų teisenoje – dar ir ekspertams bei vertėjams) proporcingai laikui (įskaitant kelionei skirtą laiką), kurį jie nedirbo, nes vyko pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančią administracinio teisės pažeidimo bylą, kompensuojamas darbo užmokestis, ne mažesnis už vidutinį, šaukiamajam asmeniui pateikus pažymą iš savo darbovietės apie darbo užmokesčio dydį. Jeigu šaukiamasis asmuo nedirba, už jo atitraukimą nuo įprastinio užsiėmimo apmokamos faktiškai jo turėtos išlaidos pagal pateiktus jas pagrindžiančius dokumentus. Ši numatyta kompensacija nemokama į teismą ar teisėsaugos instituciją šaukiamiems valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatytais atvejais paliekamas darbo užmokestis.

Ikiteisminio tyrimo metu liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams jas išmoka ikiteisminį tyrimą atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga arba prokuratūra, teisminio nagrinėjimo metu – teismas, o administracinių teisės pažeidimų tyrimo teisenoje – institucija, nagrinėjanti administracinio teisės pažeidimo bylą.

Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams Tvarkoje nustatytos sumos išmokamos jiems atlikus savo pareigas pagal pateiktą rašytinį išlaidas patyrusio asmens ar jo įgalioto asmens prašymą ir dokumentus, įrodančius turėtas išlaidas. Išlaidos atlyginamos tik esant nusikalstamą veiką tiriančio arba baudžiamąją ar administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjančio pareigūno (teisėjo) patvirtinimui ir šias sumas išmokančios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimui. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtas sumas pagrindžiantys dokumentai (ar jų nuorašai) pridedami prie baudžiamosios bylos (ikiteisminio tyrimo medžiagos) ar administracinio teisės pažeidimo bylos siekiant užtikrinti galimą proceso išlaidų išieškojimą įstatymų nustatyta tvarka.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jūs, kaip liudytojas baudžiamajame procese, turite teisę gauti turėtų išlaidų atlyginimą (šiuo atveju – kelionės į iškvietimo vietą išlaidoms atlyginti ir vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją proporcingai sugaištam laikui) taip pat gauti dienpinigius.

Šios išlaidos išmokamos atlikus savo pareigas pagal pateiktą rašytinį prašymą ir dokumentus, įrodančius turėtas išlaidas, bylą nagrinėjančiam teismui.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here