Skip to content

Kokia yra atsakomybė už nepranešimą apie gautus netikrus pinigus?

MI informacija

Dirbu prekybos centre kasininke. Neseniai vienas pirkėjas buvo pateikęs 100 litų banknotą, kuris man sukėlė įtarimų, kad jis gali būti padirbtas. Tuomet nei apsaugos, nei policijos nekviečiau, o šį banknotą atsisakiau iš pirkėjo priimti. Dabar esu kviečiama į policiją pasiaiškinti, kad nepranešiau apie neva padirbtus pinigus, o darbdavys grasina dėl to mane atleisti iš darbo. Aš nežinojau, kad tas pinigas padirbtas, tiesiog jis man sukėlė įtarimų, todėl atsisakiau jį priimti ir dėl to niekam apie tai nepranešiau. Ar gresia man už tai atsakomybė? Ar už tai galiu būti atleista iš darbo?

ATSAKOMYBĖ UŽ NETIKRUS PINIGUS

LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 213 str. nustatyta, kad tas, kas pagamino netikrus ar klastojo tikrus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius arba įgijo, laikė ar realizavo netikrus arba suklastotus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius, arba gamino, įgijo, laikė ar realizavo įrangą, programinę įrangą ar specialiąsias medžiagas netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti ar tikriems pinigams ar vertybiniams popieriams klastoti, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų, o už didelį kiekį – baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

Tas, kas gavęs kaip tikrus realizavo nedidelį kiekį žinomai netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių pinigų ar vertybinių popierių, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

ATSAKOMYBĖ UŽ NEPRANEŠIMĄ APIE NUSIKLATIMĄ

BK 238 str. nustatyta, kad tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Už nepranešimą apie nusikaltimą neatsako tą nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad atsakomybė už nepranešimą apie nusikaltimą kyla tik už nepranešimą apie labai sunkų nusikaltimą, už kurį bausmė viršija 10 metų laisvės atėmimo. Netikrų pinigų gaminimas, laikymas ar realizavimas nepriskiriamas labai sunkių nusikaltimų kategorijai, todėl už nepranešimą apie tai policijai baudžiamoji atsakomybė nekyla.

Jeigu atsisakius priimti netikrą banknotą ir neiškvietus apsaugos, buvo pažeistos darbo tvarkos taisyklės ar kitas vidaus teisės aktas (su kuriuo esate pasirašytinai supažindinta), darbdavys turi teisę skirti drausminę nuobaudą (pastabą arba papeikimą), tačiau, manytume, kad atleidimas iš darbo neturėtų būti skiriamas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje