Skip to content

Bažnyčiose vėl atsisveikinsime su kunigais

MI informacija

Pagal Lietuvoje galiojantį dar 1997 m. pradžioje išleistą Lietuvos Vyskupų Konferencijos dekretą „Dėl klebonų skyrimo apibrėžtam laikotarpiui“, vyskupas gali skirti klebonus septyneriems metams. Praėjus šiam laikui, klebono jurisdikcija toje parapijai pasibaigia. Vyskupas turi teisę pakartotinai skirti tokiam pat laikotarpiui. Žinoma, remiantis tuo pačiu dekretu, vyskupas gali perkelti kleboną savo nuožiūra bet kada.

Prieš trejus metus mūsų rajono parapijose vyko nemaža kunigų rotacija. Kaip dažniausiai tokiais atvejais būna – sukėlusi nemažai įvairių emocijų, diskusijų, ginčų: vieni džiaugėsi kunigų perkėlimu, kiti niekaip negalėjo suprasti sprendimo, kai vos dvejus metus pasidžiaugę klebonu, turėjo jau ir atsisveikinti. Ir vis dėlto, kunigo perkėlimas iš vienos į kitą parapiją, neretai tampa tikra drama ne tik konkrečiam kunigui, bet ir jo buvusiai bendruomenei. Žmonės tiesiog pasigenda logikos kai kuriuose vyskupo sprendimuose. Kai kunigas, pradėjęs burti bendruomenę ir ėmęsis didžiulių pertvarkų bei grandiozinių darbų, staiga perkeliamas. Tokie sprendimai sujaudina ir net papiktina, nuliūdina ar net nuvilia bendruomenę. Bet būna ir taip, kad jokių pastangų dėl eilinių tikinčiųjų nerodantys kunigai net kelias kadencijas „trūnija“ toje pačioje parapijoje. Tokių pavyzdžių rajone turėjome ir mes.

Pasak dekano monsinjoro kun. Igno Jakučio, šiemet taip pat vyksta kunigų rotacija, tik, deja, tikslios informacijos jis dar neturintis. „Matot, pasikeitė arkivyskupas, pasikeitė ir visa tvarka. Aš tikslios informacijos neturiu, nes dar nubuvau kurijoje. Dokumentų taip pat dar negavau, tad komentuoti nieko negaliu“, – teigė dekanas.

Dekano žodžiais kalbant, nauja šluota – naujai šluoja. Popiežiui Pranciškui dar ankstyvą pavasarį priėmus kardinolo Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą ir nauju Vilniaus arkivyskupu metropolitu paskyrus vyskupą Gintarą Grušą, permainų laukė nemažai religinės bendruomenės narių. Gražiai su bendruomene atsisveikinęs A. J. Bačkis, regis, ketino apsigyventi Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyne, bet greičiausiai tai tik ketinimai. Juk galima taip pat gražiai ilsėsis bute Prancūzijoje, name Italijoje ar poilsio namuose mūsų Gaveikėnuose, nes buvęs malūnas – Arkivyskupijos nuosavybė.

Vienas iš rajono kunigų, klebonas Jonas Kardelis, praėjusią savaitę viešėjo Vilniaus Arkivyskupijoje. Kunigas buvo pakviestas dėl vykdomo kunigų perkėlimo. Nors kunigo informacija taip pat yra iš dalies preliminari ir nepatvirtinta, tačiau pateikiame ją religinei bendruomenei, nes jau kai kurie pasikeitimai vyksta.

Kunigų rotacija Ignalinos krašto parapijose:

Iš Ignalinos į Trakus išvyksta kunigas Rimas Kalmatavičius.

Linkmenis aptarnavęs kunigas Renaldas Kučko išvyksta į Druskininkus.

Paringio parapiją aptarnaus kunigas Marijonas Savickas.

Gedžiūnėlių ir Mažėnų parapijas aptarnaus mons. Kun. Ignas Jakutis.

Kačergiškę aptarnaus Tverečiaus klebonas Antanas Domeikis.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje