Skip to content

Kokia yra neįgalaus darbuotojo atleidimo iš darbo tvarka?

MI informacija

– Dirbu vienoje parduotuvėje pardavėja. Šiuo metu jau apie 3 mėnesius turiu laikinojo nedarbingumo lapelį (dėl stuburo išvaržos) ir man buvo nustatytas neįgalumas. Artimiausiu metu laikinasis nedarbingumas pasibaigs ir turėsiu vėl eiti į darbą, tačiau dėl stuburo išvaržos šio darbo dirbti negalėsiu (darbas labai vargina, reikia daug vaikščioti, nešioti prekes ir pan.). Kokia yra atleidimo iš darbo tvarka šiuo atveju, kada galiu įspėti darbdavį apie darbo pabaigą ir pan.? Ar man turi būti išmokėta išeitinė kompensacija?

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SU NEĮGALIUOJU

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 127 str. 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojas, kuris pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti sutarto darbo (eiti pareigų), nes tai pavojinga jo sveikatai arba jo darbas gali būti pavojingas kitiems, jo sutikimuturi būti perkeltas į jo sveikatą ir esant galimybei kvalifikacijąatitinkantį darbą (LR DK 273 str.).

IŠEITINĖ IŠMOKA ATLEIDŽIANT NEĮGALŲ DARBUOTOJĄ

Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 127 str. 2 dalį ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip (LR DK 140 str. 3 dalis).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei negalite savo darbo tinkamai atlikti dėl neįgalumo, turite teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos ir gauti 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here