Skip to content

Mielagėnuose ūžavo 245-asis miestelio gimtadienis

Regis, tik ką žygiavo iškilminga eisena Mielagėnų miestelio gatvėmis, kviesdama į 240 metų jubiliejui skirtus renginius, nespėjai apsidairyti, o jau ir vėl bažnyčios varpai skelbia naujų iškilmių pradžią. Praėjusį sekmadienį Mielagėnai šventė 245-ąjį miestelio gimtadienį. Vėl Mielagėnai ūžė, drebėjo be vėjo.

„Atimkite iš Mielagėnų kleboną Marijoną Savicką… Kas juose liks? Atimkite iš Mielagėnų bendruomenės vadovę Valę Švarcienę… Kas juose liks? Atimkite iš Mielagėnų visus kultūros puoselėtojus ir globėjus… Kas juose liks? Tyliai paklauskite savo širdies ir ji jums atsakys“, – į susirinkusius Mielagėnų krašto mylėtojus kreipėsi Kultūros ministro Šarūno Biručio padėjėja Milda Dikmonienė. Džiugu, kad ministras tam tikra prasme nepraleidžia nei vienos mūsų krašte vykstančios šventės. Tiesa, jo dalyvavimas gal kiek neįprastas, šiek tiek virtualus. Ministrą atstovaujanti ponia Milda kiekvienam žino ką pasakyti, ko palinkėti ir, matyt, lygiai taip pat pareigingai ir stropiai mūsų linkėjimus perduoda ir pačiam ministrui.

Naujoje Mielagėnų krašto scenoje pritardama poniai Mildai, pasirodė ir viena labai čiūdna ponia Zosė iš Didžiasalio, nuo Palūšės paskui Visagino muzikantus net Mielagėnuosna atpylus… Ji taip pat svarstė, kad Mielagėnuose ne kas be tų aktyvuolių teliktų, bet paskui pasitaisė, jog ne kas Mielagėnuos teliktų, jei nebeliktų pačių mielagėniškių, kurie kas sekmadienį taip gausiai susirenka draugėn, jog važiuojančiam pro šalį kaskart atrodo, jog čia vis nesibaigiantis festas. Kas jau kas, o Mielagėniškiai linksmintis moka. Ir ne tik… O žiūrint į juos pačius atrodo, jog miestelis tuoj miestu virs. Sparčiai miestietiškėja mielagėniškiai, oi sparčiai… Gal čia LEADER programa su parama naujų vėjų įpūtė, o gal inteligentiški meno puoselėtojai, iš miesto atvykę medžiotojai ir žentai taip timptelėjo visus aukštyn… Vienas lauke – ne karys, o kur stoja būrys – rezultatus nors vežimu vežk.

Pati šventė jau įprastai prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mišias aukojo ilgametis šios parapijos klebonas ir šventės globėjas Marijonas Savickas. Po Mišių visi šventės dalyviai su procesija patraukė prie paminklo „Karo ir pokario aukoms atminti 1939–1953 metais“ padėti gėlių, uždegti žvakutes ir pagerbti žuvusius tylos minute.

Tuo metu dar dažais kvepianti naujoji renginių ir poilsio aikštė jau aidėjo nuo juoko ir muzikos. Pirmiausia buvo pristatyti projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas Ignalinos rajono Mielagėnų miestelyje“ rezultatai. Ką jau bekalbėt… 240 m naujos tvoros, gražutėlaitė scena, aukuras, vėliavų stovai, fontanas, galybė suoliukų, pavėsinė ložė, tiltas prie tvenkinio ir, žinoma, dailutėlaičiai lauko tualetai. O man vis knieti pridėti savo. Jei būtų iš krūmų išlaisvintas tvenkinys nuo žiūrovų pusės ir apšviestas saulės energija pasikraunančiais žibintais (taip pigiau) – būtų tobuliau nei tobula.

Rezultatais ir žmonių atsidavimu bendriems tikslams džiaugėsi ir vicemeras Henrikas Šiaudinis, Miegalėnuose viešėjęs su žmona, Tarybos narys Vilius Cibulskas, jau minėta Seimo nario Š. Biručio padėjėja Milda Dikmonienė su vyru bei „Švenčionijos klubo“ atstovai. Padėkas nusipelniusiems geradariams įteikė ir seniūnė Milda Bielinienė. Darbų nuveikta galybė, bet svarbiausia, kaip sakė ir gerbiamas vicemeras, kai visi mąsto ir dirba išvien: tiek religinė bendruomenė, tiek valdiškos institucijos, tiek pati bendruomenė – belieka tik džiaugtis.

Susirinkusius linksmino Visagino liaudiškos muzikos kapela „Linksmuolė“ bei  svečiai iš gretimo Adutiškio – šio miestelio kaimo kapela..

Ne vieno akį patraukė medžio drožėjų: mielagėniškio Sauliaus Sveikausko ir Mielagėnų žento Mindaugo Milinavičiaus darbai, Mielagėnų medžiotojų būrelio narės Alės Bukauskienės trofėjų paroda. Renovuotose buvusios mokyklos patalpose dar ir dabar tebeveikia tautodailininkės Irenos Katinauskienės darbų paroda ir  fotomenininko Algio Jakšto fotografijos paroda „Čia mano žemė“.

Po gausybės apdovanojimų ir linksmybių, ištvermingiausieji dar skanavo auksinių Romučio Akinsko rankų gamintą plovą.

Šventės organizatoriai dėkoja: Mielagėnų seniūnijai, AB „Imeda“, KŪB „Danalta“, UAB „Romnesa“, Mielagėnų medžiotojų būreliui, Leonardui Varnui, Egidijui Kazimėrėnui, UAB „Meleksas“, taip pat informaciniams rėmėjams: „Žinių radijui“, laikraščiams: „Mūsų Ignalina“ ir „Nauja vaga“, šventės rėmėjui ir globėjui klebonui Marijonui Savickui. Visiems dalyvavusiems renginyje, bei tiems, kurie tyliai dirbo.

Autorės nuotr.

Mielagėnų medžiotojų medžiotoja Alė Bukauskienė ir jos trofėjų paroda Kerpama projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas Ignalinos rajono Mielagėnų miestelyje“ pabaigos juostelė. Ir senelis, ir anūkai, dėdės, tetos ir kaimynai – visi drauge Naujoje pavėsinėje ložėje patogu ir jauku Kai darbų kalnai nuversti, visi linkėjimai išsakyti... Tautodailininkė Irena Katinauskienė ir jos karpiniai Fotomenininkas Algis Jakštas ir jo fotografijos paroda „Čia mano žemė“. Svečiuose – Zosė iš Didžiasalio Paleisiu tuoj 'karosą' į miestelio tvenkinį...

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje