Skip to content

Kai palankios galimybės nesibeldžia – pastatykite duris

Daugelį metų tyliai ir ramiai „snaudę“ kazitiškėnai paskutiniu metu tapo visų rajono valdiškų institucijų, rajono gyventojų ir žiniasklaidos dėmesio objektu. Jei anksčiau susibėgdavo tik į vykstančius kultūrinius renginius, kuriuose pasišnekučiavę draugiškai išsiskirstydavo, tai dabar jau reguliariai renkasi gan aktyviuose, net karinguose susitikimuose su žiniasklaida, policija, savivaldybės specialistais. Kas nutiko? Atsivėrė giliai kraujuojanti žaizda, kuri anksčiau, regis, buvo visai nematoma, bet skausminga.

Kazitiškio bendruomenės prašymu miestelio bibliotekoje susitikome su jais praėjusį penktadienį. Gyventojai vienas per kitą dėstė nuoskaudas, liejo širdgėlą, nusivylimą. Išklausę jų, pirmadienį susitikome su rajono policijos vadovais, išklausėme ir jų nuomonę šiuo klausimu, bet apie viską iš eilės.

Laiške – netiesa

Kazitiškio bendruomenės teigimu, jaunimo laiške, kuriame neva šaukiamasi pagalbos, išdėstyti faktai yra iškreipti. „Pirmiausia norim pasakyti, kad tas krepšinio stovas, atneštas prie daugiabučių, yra švelniai tariant, pavogtas iš buvusio darželio teritorijos. Anoje aikštelėje žaidė mūsų, vyresnės kartos, vaikai, jiems ir buvo pastatytas tas krepšinio stovas. Aikštelės, kaip teigia minėto laiško autoriai, nors mes žinome, kad ten autorius vienas – mūsų garsusis, liūdnąja prasme, studentas, jie taip pat nebetonavo. Ta aikštelė prie daugiabučių – „Rupinskų laikmečio“ statinys. Ji buvo ir yra skirta automobiliams. Bet iš jos savavališkai pasidarė krepšinio aikštelę. Galiausiai visame laiške tokia liūdna gaida piešiama jaunimo situacija, bet kažkodėl neįvardinta priežastis. Reikėjo autoriams ir parašyti, kad „mes terorizuojam visą miestelį, socialiai pažeidžiamus žmones, užgauliojam visus, todėl ir gyvenam blogai…“ Bet ne… rastas atpirkimo ožys, niekuo dėtas žmogus, kuris, nežinantiems realios situacijos, paverstas tiesiog monstru. Galiausiai laiškas baigtas akivaizdžiu grasinimu, „jei jūs mums neduosite, tai tada…“. Ilgai kentėme, bet viskam ateina galas“, – viena per kitą kalbėjo moterys.

Patys rezga intrigas

Tą dieną, kai buvo „pripjautos“ dvi krepšinio stovo kojos, buvo iškviesti policijos pareigūnai ir apkaltintas to paties jaunimo užsipultas, pasak bendruomenės narių, niekuo dėtas žmogus. „Tą pavakarę kieme sėdėjome keturiese, kai staiga, pasiraitoję rankoves, šlykščiausias žodžiais grasindami ir grūmodami, link mūsų pradėjo artėti jaunuoliai. Jie provokavo visokiais būdais vieną iš vyriškių, kuris tuo metu buvo šiek tiek išgėręs. Prisimenu, tada labai bijojome, kad vyriškis gali nesusilaikyti, nors jis šiaip gan ramaus būdo, draugiškas, bet po tokio puolimo vargu ar kas ramiai atsilaikytų. Išsilieję ir išsiputoję jaunuoliai neatlyžo, o iškvietė policiją kaip nukentėjusieji, apšmeižė užsipultą vyrą pripjovus stovo atramas, nors šis visą dieną namuose tvarkė vandentiekio vamzdyną ir tik pavakarę kiek pasivaišinęs išėjo į lauką. Mes tiesiog buvome apstulbę. Kiek vėliau sužinojome, kad tai buvo padaryta sąmoningai. Patys jaunuoliai, tikėdamiesi dėmesio ir naujos aikštelės iš rajono valdžios, sumanė šitokį planą. Patys pripjovė tas kojas, paskui staigiai apkaltino vieną iš gyventojų, iškvietė policiją, parašė laišką ir tikėjosi, kad visi užkibs ant šio kalbiuko ir pradės šokti pagal jų dūdelę. Suvaidino nuskriaustus, nemylimus, skriaudžiamus…“, – svarsto pašnekovės.

Pirmasis susirinkimas

„Iškart po straipsnio atvyko visas būrys rajono valdžios atstovų, policijos vadovai, apylinkės inspektorius į susitikimą su jaunimu. Esmė ta, kad pats mūsų jaunimas nėra blogas. Tik čia jau kone suaugusių žmonių, o tiksliau – niekšindarių grupė traukia į savo ratą jaunus, labiau pažeidžiamus vaikus ir jaunuolius, mokina juos pačių šlykščiausių niekšybių. Tai grupei vadovauja vienas vietinis studentas, su iš Vidiškių atvykstančiu jau solidžiu „dėde“, ir keli paskutinėse klasėse besimokantys vaikinai. Mes manome ir per ilgą laiką jau esame įsitikinę, kad ne su jaunimu susirinkimą daryti reikia, o su tų jaunuolių tėvais bei nuolat patyčias ir smurtą kenčiančių vaikų tėvais. Tik pagalvokite, dėl kelių jaunuolių neigiamos įtakos mes negalime ramiai praeiti gatve. Mes ir mūsų vaikai, išgėrę vyrai, nuolat apmėtomi obuoliais, kiaušiniais, grūdais, kartais stumdomi, mušami, apvagiami, nuolat užgauliojami įvairiais žodžiais. O namų laiptinės paverstos tualetais. Jie ant žmonių takelių ir šlapinasi, ir tuštinasi nesidrovėdami. Kad patektų žmonės į namus, jie turi praeitį pro šią pragaro zona paverstą aikštelę. Kadangi automobilių aikštelėje žaidžia vaikai krepšinį, tai automobiliai ir traktoriai statomi po langais, kur kokia vietelė yra“, – piktinasi kazitiškėnai.

Nuvylė

„Labai nuliūdino ir savivaldybės atstovų požiūris. Susidarė įspūdis, kad žmonės atvažiavo sau pliusiuko į sąsiuvinį įsirašyti, o ne realiai problemos spręsti. Sudarytos sąlygos vaikams sportuoti buvusios mokyklos patalpose. Juokinga. Jie jau dabar kaip įmanydami siaubia mokyklą, o jei juos įleis į tą avarinės būklės pastatą, kurio grindys linguoja nuo švelnaus ėjimo, o lubos paremtos lazdomis, kad neužgriūtų, tai nuo vieno šoktelėjimo jis visas pavirs statybinių atliekų krūva. Žinoma, gudrieji vaikinai ten nešokinėtų, nes jiems tereikia prieiti prie dar esančio metalo, kurio tame pastate ganėtinai daug. Yra buvęs mokyklos stadionas, ten likę ir seni krepšinio stovai, bet sportuojančio nepamatysi nei vieno. Tiesa, ten jie užeina nulupti lankų, kai pakeičiami naujais. Neseniai ant pagalbinio mokyklos pastato užrentė didžiules kopėčias, kurių ten dirbančios dvi moterys niekaip nenuims, ir ką, pravažiuodami automobiliu pro šalį nesigėdija pasityčioti į akis. Tik pagalvokit, jie sugeba socialiai pažeidžiamų šeimų vaikus suvaryti į traktorium iškastą duobę, kurioje prisirinkę visokio purvyno ir atliekų, liepia jiems ten murkdytis, o patys stovi, juokiasi ir filmuoja. Kad ir kaip ten būtų, mes labai pasigendame apylinkės inspektoriaus. Tiesiog verkiant reikia jo čia ne kartą per mėnesį, o kasdien. Ir tai turbūt ne mūsų vieno miestelio problema. Pareigūnas turi būti čia ir kvėpuoti tuo pačiu oru kaip ir mes“, – svarsto pašnekovai.

Radikalios permainos

Kazitiškėnai ne prieš jaunimą ir prasmingą jų laisvalaikį. Jie ir patys dirba ir stengiasi dėl savo krašto vaikų, bet problema yra keli jaunuoliai, kurie gyvenimą daro tiesiog nepakenčiamu, nuolat sėja nesantaiką. Viskas, ką žmonės sukuria gražaus, akimirksniu sunaikinama, sulaužoma, sugriaunama. Vis tik pagaliau Kazitiškio bendruomenė susivienijo ir nusprendė imtis radikalių permainų. Pirmiausia visa informacija su visomis pavardėmis ir smulkiomis detalėmis perduota policijos pareigūnams, kad šie imtųsi atitinkamų veiksmų. Rengiami bendruomenės vardu raštai minėtų jaunuolių mokymo įstaigoms, kuriuose išdėstoma glausta informacija, pateikiama jaunuolių charakteristika ir prašoma pagalbos, siekiant pakeisti jaunuolių požiūrį, galbūt pasitelkiant į pagalbą ir psichologus, bei stiprinat jų motyvaciją. Kazitiškiečiai neatstumia šių jaunų žmonių, nes jie puikiai supranta, kad jie tėra netinkamo auklėjimo, šeimyninių aplinkybių aukos. Jie ketina su specialistų pagalba šiuos jaunuolius įtraukti į aktyvią visuomeninę veiklą. Galbūt tinkamai nukeipę savo energiją, pasieks ne tik juos pačius, bet visą bendruomenę džiuginančių rezultatų.

Pareigūnai visada šalia

Ignalinos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Donatas Šemeklis patikino, kad policija yra informuota apie esamą situaciją, kad policijai žinomos pavardės asmenų, linkusių į nusikaltimus ir su jais bus vykdoma atitinkama prevencinė veikla. Taip pat viršininkas pabrėžė, kad rugpjūčio 29 d. Kazitiškyje – dar vienas susitikimas ta pačia tema. Pareigūnas kvietė žmones būti aktyvesniais, drąsesniais ir sąmojingesniais, neslėpti padarytos ar dar tik planuojamos nusikalstamos veikos, o iškart informuoti policijos pareigūnus. Galima skambinti tiesiogiai savo apylinkės inspektoriui Aldui Butnoriui arba bet kuriam komisariato skyriaus viršininkui, kurių telefono numeriai kartą per mėnesį skelbiami mūsų laikraštyje.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje