Skip to content

Pirmadienį dalis darbuotojų galės vėluoti į darbą

MI informacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad tėvai, auginantys vaikus moksleivius iki 12 metų, gali juos mokslo metų pradžios dieną palydėti į mokyklą ir į darbą ateiti vėliau.

Tokią galimybę suteikia Darbo kodeksas. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Šiemet dalis mokyklų, remdamosi Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintais 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Mokslo ir žinių dieną perkėlė iš poilsio dienos (sekmadienio) į rugsėjo 2 d., pirmadienį. Taigi, nepaisant to, kad mokslo metų pradžia bus rugsėjo 2 d., mokinukus galės į mokyklą palydėti ir dirbantys tėveliai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipia darbdavių dėmesį į šią Darbo kodekso normą ir ragina darbuotojams sudaryti galimybę palydėti vaikus.

Tokia tvarka taikoma tiems, kas neturi teisės į vadinamąjį „mamadienį“ ar „tėvadienį“, nes pastarieji, norėdami palydėti savo vaikus į mokyklą, galėtų pasinaudoti šiomis dienomis (teisę į šias poilsio dienas turi darbuotojai, auginantys neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų. Jiems suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę). Auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.)

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje