Skip to content

Ar reikės perlaikyti vairavimo teorinį ir praktinį egzaminus?

MI informacija

Apylinkės teismas už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos skyrė vienerių metų teisės vairuoti transporto priemones atėmimo nuobaudą. Ar galima praėjus pusei metų prašyti apylinkės teismo grąžinti vairavimo teises? Ar reikės iš naujo perlaikyti vairavimo teorinį ir praktinį egzaminą? Ar pasišalinimas iš eismo įvykio vietos yra prilyginamas, kaip ir vairuojant neblaiviam? Ačiū už atsakymus.

Eugenijus GAŠČENKA

VAIRAVIMO PAŽYMĖJIMO ATĖMIMO TERMINO SUTRUMPINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 329 str. nustatyta, kad „Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.“

Pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui, taip pat jį sutrumpinus ATPK 329 str. pagrindu, asmeniui, kuriam specialioji teisė atimta trumpesniam negu vienerių metų terminui, nustatyta tvarka grąžinami iš jo paimti dokumentai. Jei specialioji teisė atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui, iš asmens paimti dokumentai grąžinami tada, kai jis Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka užbaigia papildomus vairuotojų mokymus ir išlaiko kvalifikacinius egzaminus (ATPK 330 str. 2 dalis).

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 str. 3 ir 4 dalyse nustatyta, kad „Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.  Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir perlaikius egzaminą.“

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atėmus teisę vairuoti dėl teisės pažeidimo padarymo, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, vairuotojai turi teisę pateikti sprendimą priėmusiam apylinkės teismui prašymą sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą (nepriklausomai nuo atėmimo termino).

Teismui sutrumpinus teisės vairuoti atėmimo terminą, su prašymu turėsite kreiptis į policijos įstaigą, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas, ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei teisė vairuoti buvo atimta ne ilgesniam nei vienerių metų terminui).

Jei vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, papildomai teismui ir policijos įstaigai reikia pateikti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (nepriklausomai nuo atėmimo termino).

Tačiau jei teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir perlaikius teorinį bei praktinį egzaminus.

 

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459.

Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje