Skip to content

Butų ūkio direktorius įspėtas

Ignalinietė Liudmila Čemakina, gyvenanti Aukštaičių g. 38-ojo namo 203-ajame bute, ne kartą mynė Ignalinos butų ūkio direktoriaus Antano Gylio kabineto slenkstį ar kreipėsi raštu dėl, jos nuomone, per didelės namui valyti priskirtos teritorijos ir atitinkamai per didelio už tai imamo mokesčio. Pasak ponios Liudmilos, direktorius ją ignoravo, nieko neaiškino ir prašomos informacijos neteikė. Tuomet ji kreipėsi į rajono savivaldybės administraciją, Kontrolės ir audito tarnybą, Seimo narį Šarūną Birutį.

Neseniai L. Čemakina gavo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Mačio raštą, kuriame rašoma: „Ignalinos rajono savivaldybės administracija, įvertinusi Jūsų 2013 m. birželio 14 d. prašyme nurodytus faktus, informuoja, kad UAB Ignalinos butų ūkio valdybos posėdyje buvo apsvarstytas direktoriaus elgesys ir Jam paskirta nuobauda – įspėjimas. Direktorius įpareigotas skubiai pateikti Jūsų pareiškime nurodytus dokumentus“.

Vakar ignalinietė MI teigė, kad kokių nors dokumentų iš Butų ūkio ji dar negavusi, tačiau mokestis už teritorijos priežiūrą iš jos rugpjūčio sąskaitos paslaptingai dingo. Ši grafa tuščia.

Pareikštas įspėjimas liudija, kad mokestis už Aukštaičių g. 38-ojo namo teritorijos valymą išties imtas per didelis. Bet kodėl jis visai iš sąskaitos dingo? Juk kažkiek tai, teisingai apskaičiavus, mokėti reikėtų. Panašu, kad didžiausia problema šioje istorijoje yra A. Gylio nemokėjime normaliai bendrauti su žmonėmis. Užuot žmoniškai paaiškinęs, ko prašo žmogus, Butų ūkio direktorius, pasak L. Čemakinos, jai tik nervingai replikuodavo: „Kas esi tokia, kad aš čia tamstai aiškinčiau…“. Su direktoriaus netaktu ne kartą esame susidūrę ir mes, žurnalistai, kai uždavus kokį nepatogų klausimą, ponas Antanas atsikeldavo ir bėgdavo iš kabineto.

Valomų teritorijų plotus, kaip ir įkainius už valymą, kiekvienam namui nustato Butų ūkis. Todėl čia puri dirva ir galimybė juos savavališkai padidinti (Aukštaičių g. 38-ajam namui buvo priskirta valyti apie 3000 m2 teritorijos) ir gauti papildomų, bet neteisėtų lėšų. Ponios Liudmilos dėka jos namo gyventojai teisybę surado. Kaip rašoma rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atsakyme, „Butų ūkis, atsižvelgdamas į daugumos daugiabučio namo savininkų prašymą, priėmė sprendimą peržiūrėti šio gyvenamojo namo savininkų naudojamą žemės sklypą“.

Derėtų kiekvienam namui, kurio teritoriją valo Butų ūkis, atidžiau panagrinėti, kiek kvadratų teritorijos jiems priskirta valyti, nes nuo to ir mokesčio dydis priklauso. Precedentas tam jau yra.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje