Skip to content

Ar tėvai privalo išlaikyti savo pilnamečius vaikus, besimokančius aukštojoje mokykloje?

MI informacija

– Pirmoje santuokoje gimė vaikas, kuriam jau yra sukakę 22 metai. Šiuo metu gyvenu su kita šeima ir išlaikau kitą savo nepilnametį vaiką. Pilnametis vaikas iš pirmos santuokos reikalauja, kad ir toliau mokėčiau jam alimentus (išlaikymą) po 300 litų per mėnesį, nes mokosi aukštojoje mokykloje (kolegijoje) pagal ištęstinę studijų programą. Ar privalau savo pilnamečiam vaikui mokėti išlaikymą, jei jis mokosi kolegijoje, nors jau yra baigęs profesinę mokyklą ir turi profesinę kvalifikaciją?

Eugenijus GAŠČENKA

TĖVŲ PAREIGA IŠLAIKYTI SAVO PILNAMEČIUS VAIKUS

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.1921 straipsnyje (įsigaliojo nuo 2013-07-09) nustatyta, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes.

Tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos.

Jeigu vaiko, sulaukusio pilnametystės, tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, vaikas turi teisę kreiptis į teismą (su ieškiniu – aut. past.) dėl išlaikymo priteisimo.

Teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir nustatydamas išlaikymo dydį, atsižvelgia į vaiko ir jo tėvų šeiminę bei turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-06-07 d. nutarime pažymėjo, kad išlaikymo priteisimas pilnamečiams asmenims negali būti grindžiamas tokiais pat principais kaip nepilnamečiams.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad tėvai privalo išlaikyti tik tuos savo pilnamečius vaikus, kurie (1) mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės (buvo – dieninės) studijų formos programą ir (2) yra ne vyresni negu 24 metų ir (3) kuriems būtina materialinė parama.

Tiems pilnamečiams vaikams, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos arba mokosi pagal ištęstinę (buvo – neakivaizdinę) studijų programą, tėvai išlaikymo teikti neprivalo.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459.

Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here