Skip to content

Kokia yra teismo skirtos baudos panaikinimo tvarka?

MI informacija

– Neseniai sužinojau, kad apylinkės teismas (ne Ignalinos – aut. past.) nubaudė mane 1500 Lt bauda už neatvykimą į teismo posėdį baudžiamojoje byloje, kurioje esu liudytoja. Į posėdį neatvykau dėl svarbių priežasčių, nes nebuvau informuota apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką, esu vaiko priežiūros atostogose. Be to, tuo metu sunkiai sirgo mano vos penkių mėnesių kūdikis ir su juo ilgą laiką gulėjau ligoninėje. Ar galima panaikinti man teismo skirtą baudą už neatvykimą į teismo posėdį? Kokia yra baudos panaikinimo tvarka? Ar reikia už tai mokėti?

Eugenijus GAŠČENKA

SVARBIOS ASMENS NEDALYVAVIMO TEISMO POSĖDYJE PRIEŽASTYS

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 37 str. nustatyta, kad „Svarbiomis asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastimis laikomos ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui adresuota sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pažyma patvirtinta liga, dėl kurios asmuo negali atvykti pagal šaukimą arba šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė arba šaukimo negavimas arba pavėluotas gavimas <…> (sąrašas nebaigtinis – aut. past.). Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo sprendimu svarbia asmens nedalyvavimo priežastimi gali būti pripažinta ir kitokia neatvykimo priežastis“.

TEISMO BAUDOS SKYRIMOS IR PANAIKINIMO TVARKA

Liudytojas, be svarbios priežasties neatvykstantis dalyvauti procese, ar bet koks asmuo, nevykdantis ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo teisėtų nurodymų, duodamų remiantis LR BPK ar kitais įstatymais, ar trukdantis tirti bei nagrinėti baudžiamąją bylą, gali būti nubaustas iki trisdešimties minimalių gyvenimo lygių (3900,00 Lt – aut. past.) dydžio bauda, o LR BPK numatytais atvejais – areštu iki vieno mėnesio. Teisę skirti baudą turi prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas, o areštą – tik ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas.

Ikiteisminio tyrimo teisėjo ar bylą nagrinėjančio teismo nutartį paskirti baudą ar areštą nubaustas asmuo per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo gali apskųsti nutartį priėmusiam ikiteisminio tyrimo teisėjui ar teismui prašydamas paskirtą baudą ar areštą panaikinti arba baudos ar arešto trukmę sumažinti. Toks skundas nagrinėjamas teismo posėdyje, jei apie tai yra pranešta skundą padavusiam asmeniui. Dėl skundo priimta nutartis gali būti skundžiama atitinkamam apygardos teismui per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo (LR BPK 163 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad už neatvykimą į teismo posėdį asmuo gali būti nubaustas tik jei neatvykstama be svarbios priežasties, todėl jei nebuvote informuota (negavote šaukimo), sunkiai sirgo Jūsų mažametis vaikas ir kartu su juo gulėjote ligoninėje, manytume, yra pagrindas skųsti teismo nutartį, kuria buvo paskirta bauda.

Skundas paduodamas baudą paskyrusiam apylinkės teismui per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo. Esant nepalankiam teismo sprendimui, nutartis gali būti skundžiama atitinkamam apygardos teismui per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo. Už skundo padavimą žyminis mokestis nemokamas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459.

Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here