Skip to content

Už atliekų tvarkymą mokėsime visi: sudarę sutartis, ar sudarę

Gyvenimas ypatingas tuo, jog suteikia galimybę viską bet kada pradėti daryti kitaip: keisti įpročius, pomėgius, gyvenimo būdą ir. pan. Ta pati monotonija be tobulėjimo, siekių ir pasikeitimų žmogų bukina. Mes, kaip ištikimiausi stagnatoriai, laikomės įsikabinę nusistovėjusios tvarkos bei sistemos nesuvokdami, kad bent menkiausias pasikeitimas mūsų gyvenime atveria naujas galimybes, nutvieskia mūsų padangę iki šiol neregėtomis ir nejaustomis spalvomis. Kodėl nuo šiandien mums nepabandžius elgtis kitaip? Galbūt jau rytoj galėsime džiaugtis tam pasiryžę.

Pirmiausia, ką turime padaryti, tai apsidairyti savo namuose, pažvelgti į kaimynus, užmesti akį į miškų ir laukų tolį. Tai, ką matote, yra neatsiejama visuma, kiekvieną akimirką tam tikra prasme priklausoma nuo kiekvieno elemento atskirai. Pasodini medį – padedi ir sau, ir kaimynui, ir visai žemei. Išmeti popieriuką nuo saldainio, akimirksniu pakenki sau, savo kaimynui ir visai žemei. Žinoma, tos naudos ir žalos mastai nevienodi, bet akivaizdūs. Jei mes matome kažkur viešoje vietoje be jokios priverstinės priežasties šiukšles renkantį žmogų, stabtelime iš nuostabos ir dar neretai suskumbame pašiepti, bet kasdien važinėti pro pačių mūsų griuvėsiais ir šiukšlynu paverstus kažkada buvusius sandėlius, vaizduojant itin svarbius asmenis, mums visai neskausminga ir moralu. Jei nepakeisime savo mąstymo šiandien, mūsų anūkams jau ir mąstyt gali nebebūt kur.

Anądien moteris svarsto: „Anksčiau nei jokių konteinerių, nei visokių nuotekų tinklų nebuvo, pragyvenom gyvenimą ir gerai, o dabar…“ Žinoma, pragyvenot, ponia. Bet užtat dabar mes visi sėdim lyg ant ekologinės bombos. Visos pamiškės, paežerės, net ir jūsų pačių žemės sklypai užversti nuodingomis atliekomis. Dalis jūsų buitines atliekas ir vaistų likučius visą gyvenimą pylė čia pat už tvartelio ar kaimynų palangėj, visas negendančias atliekas sandėliavo palėpėse ar vežimais vežė į miškelius. Jei jau neturėjot atliekų, tai kodėl naujakuriai iš jūsų buvusių palėpių traktoriaus priekabomis veža atliekas, o sodindami naujus sodus atranda neregėtus klodus atliekų? Kas buvo, to jau nebebus ir nebereikia čia beprasmiškai sielotis. Dabar rūpinkimės ateitimi.

Naktinio puoduko turinys – kaimynui

Žinau, kad tai, apie ką kalbėsime, kažkam sukels pasibjaurėjimą, o kažkam tebus dėmesio nevertas rūpestis. Ar jūs gerai jaustumėtės, jei jūsų kaimynai diena iš dienos, metai iš metų savo naktinio kibirėlio turinį kasdien piltų jums kone po langais? Negerai. Negerai jaučiasi ir dūkštiečiai, ir ignaliniečiai, ir daugėliškėnai. Taip besielgiančių žmonių rastume kone visose seniūnijose, nors paminėjome tik konkrečias gyvenvietes, iš kurių sulaukta skambučių. Kaimynai šias problemas bandė spręsti tarpusavyje, visokiais įmanomais būdais juos gėdino ir seniūnai, bet galiausiai žmonės neapsikentę kreipėsi į redakciją. Kol kas etikos sumetimais pavardžių neminėsime, bet jei tai tęsis ir toliau, kultūringus kraštiečius bus bandoma bent sugėdinti paskelbus apie tai spaudoje. Tiesa, jei gražūs prašymai nepadeda, pasak, Aplinkos apsaugos agentūros vadėjo Petro Kazakevičiaus, dažnai padeda baudos. Naktinių kibirėlių pilstytojai gali būti baudžiami pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 51³ straipsnio „Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas“ 1 dalį, kurioje skelbiama, kad „vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, – užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 100 iki 200 litų ir baudą pareigūnams – nuo 300 iki 600 litų.“ Patikslinu, kad šiuo atveju naktinio puoduko turinys ir yra minėtos atliekos.

Pagalbos ranką tiesia „Kompata“

Nuo tos minutės, kai žmogus atėjo į šį pasaulį, jis tapo vartotoju, po savęs paliekančiu vienokių ar kitokių atliekų. Ir teigti, kad žmogus neturi atliekų, tai reiškia sąmoningai ir piktybiškai meluoti. Didžioji dalis mūsų krašto žmonių yra išties atsakingi, sąmoningi ir pareigingi. Jie sąžiningai tvarko savo atliekas ir to paties tikisi iš kaimyno. Deja, bet dar rajone pakankamai daug tokių, kurie nori pelnytis kitų sąskaita ir tikisi, jog už juos viską padarys kažkas kitas. Skubame pasakyti, kad baigiasi katino dienos. Pagal naują komunalinių atliekų tvarkymo nurodymą, nebeliks rajone nei vieno žmogaus, nemokančio už atliekų tvarkymą. Tai džiugi naujiena mums visiems, nes vienaip ar kitaip pagaliau įsivyraus teisingumas ir bent kokia tvarka. Žmonės, iki šiol nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo sutarties su atliekų tvarkymo administratoriumi UAB „Kompata“ ir nemokantys už atliekų sutvarkymą, registruotu laišku gaus pasiūlymą tai padaryti per 45 dienas. To nepadarius, jiems automatiškai bus pateikiamos sąskaitos už atliekų išvežimą (kainas žr. lentelėje). Jei, tarkim, bute ar name gyvena 3 asmenys, sutartis sudaroma viena, bet sutartyje deklaruojami ir kiti šeimos nariai. Ignalinos miesto gyventojai jau gavo tokius pasiūlymus, o štai rajono seniūnijos dar derina gyventojų sąrašus. Džiugu ir tai, kad pagaliau paaiškės, kiek iš tiesų rajone gyvena žmonių, nes UAB „Kompata“ pradėjus vykdyti šiuos pasikeitimus, žmonės suskubo tvarkytis ir gyvenamosios vietos registraciją, ir nuomos sutartis. Nors, pasak įmonės vadovo Vytauto Čepulėno, situacijų būna įvairių, tad, kilus neaiškumams, reikėtų kreiptis į savo seniūną ar tiesiog į UAB „Kompata“. „Vieniems patogiau turėti savo konteinerį ir už reguliarų atliekų išvežimą mokėti mokestį, kitiems patogiau savo atliekas vežioti į mieste esančius konteinerius prie daugiabučių. Žmonių teisė rinktis. Skirtumas tik tas, kad nuo šiol ir tie, kurie atliekas veža į daugiabučių kiemus ar kur kitur, taip pat turės už tai susimokėti. Ir geranoriškai sudariusiems sutartį, ir piktybiškai to vengiantiems bus pateikta sąskaita, remiantis vienam asmeniui nustatytais atliekų suvartojimo normatyvais. Lygiai tas pats bus ir su įmonėmis. O čia pamąstymui. Sausio 1 d. statistikos duomenimis mūsų rajone gyvena 15 082 žmonės, o gyvenamąją vietą deklaravę 18 000. Įdomu ir tai, jog žmogui mirus, mūsų įmonė visada informuojama tuoj pat, bet jei žmogus gimė, mes apie tai nežinome metų metais“, – teigia V. Čepulėnas.

Sudaryti (pasirašyti) komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį į UAB „Kompata“ galima atvykti adresu: Ažušilės g. 20, Ignalina, arba į UAB „Kompata“ mokesčių surinkimo grafike, kurį galite rasti bendrovės interneto puslapyje www.kompata.lt, nurodytą vietą, arba paskambinti telefonu (8~386) 52107 ir susitarti dėl sutarties sudarymo. Naujiena dar ir ta, kad sąskaitas kas du mėnesius už atliekų tvarkymą galima gauti ir el. paštu. Tereikia pranešti savo el. pašto adresą.

Žodelis apie TELETABIUS

Dar vasarą po straipsnių apie atliekų rūšiavimą gavom skambučių ir iš Ginučių, ir iš Dietkauščiznos. Žmonės piktinosi, jog atliekų rūšiavimas – akių dūmimas. „Kam rūšiuoti, jei atvažiavę UAB „Komapta“ vyrai viską suverčia į vieną konteinerį“, – klausė žmonės. Nieko panašaus, sako V. Čepulėnas. „Iš mūsų atliekas superka įvairios atliekų perdirbimo įmonės. Tai jos mums ir nurodo sąlygas. Tarkim, viena įmonė iš Kauno neskirsto popieriaus ir plastiko atskirai, nes tai daro speciali jų įranga, todėl ir mes jiems plastiko ir popieriaus atliekas pristatome nerūšiuotas. Bet, tarkim, kitą kartą jau perka įmonė, kuri jau liepia atskirti viską. Tad nuo to ir priklauso, ar mes važiuojame kelis kartus į tą pačią vietą, ar vieną sykį. O stiklas niekada nemaišomas su kitomis atliekomis. Jo visada paimti važiuojama atskirai. Nors ant konteinerių aiškiai parašyta atliekų rūšis, žmonės kažkodėl nieko nepaisydami maišo atliekas. Dėl to pridavus kad ir 4 t atliekų, užskaitoma tik 2,5 t“, – sako vadovas.

Buitinių atliekų surinkimo paslaugų kainos

Pavadinimas

Kaina be PVM

Kaina su

PVM

Buitinių atliekų 1 m³

50,88

61,56

Daugiabučio namo gyventojams (1 žm.)

5,51

6,67

120 l tapos konteinerio aptarnavimas (1 kartas)

6,11

7,39

140 l talpos konteinerio aptarnavimas (1 kartas)

7,12

8,62

240 l tapos konteinerio aptarnavimas (1 kartas)

12,21

14,77

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje