Skip to content

„Be išlygų pasižadu…“

Jonas BALTAKIS

Šeštadienį prie Tremtinių kryžiaus Ignalinoje būriavosi pulkelis ignaliniečių. Vieni laukė sūnaus ar dukros, kiti – anūko ar anūkės. Netrukus jie atžygiavo. Su vėliavom, karišku žingsniu, vykdydami savo vado Jurando Rusteikos komandas. Šie paaugliai – tai asociacijos „Žaibo kumštis“ nariai, kurie čia susirinko duoti iškilmingą pasižadėjimą.

Rikiuotėje 11 žaibiečių. Daugiausia berniukai, bet yra ir kelios mergaitės. Apsirengę kariškai. Prasideda pasižadėjimo priėmimas. Sakomas vardas ir pavardė. Pašauktasis rikiuotės žingsniu ateina prie dalyvavusio atsargos majoro Arūno Grabažiaus ir, atiduodamas pagarbą, prisistato. Tuomet organizacijos vadas Jurandas žaibietį prisaikdina. Pasižadėjimo žodžiai rimti: „Aš (vardas, pavardė) be išlygų pasižadu: ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdamas jėgų ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo vadovo įsakymus, padėti savo komandos nariams. Pasižadu būti doras ir garbingas Asociacijos narys. Tepadeda man Dievas“. Po duotų pasižadėjimų kiekvienas pasirašo. Tuomet žygiuoja prie „Žaibo kumščio“ vėliavos, nusiima kepurę, priklaupia ant vieno kelio ir pabučiuoja vėliavą. Atlikęs visus šiuos iškilmingus veiksmus, stoja į rikiuotę. Kviečiamas kitas…

Kai pasižadėjimą davė visi vienuolika, juos pasveikino majoras A. Grabažis ir viena iš organizacijos vadų, kapitonė Audronė Ambraziejienė. Po komandos „išsivaikščioti“, jaunuosius karius pasveikino tėvai ir seneliai. Tegul tai žaidimas, bet kartu viskas rimtai, įsimintinai, jaudinančiai.

Po visų iškilmių apie asociaciją „Žaibo kumštis“ papasakojo kapitonė Audronė:

– Mūsų name gyvena labai aktyvus jaunuolis Jurandas. Jis nuo vaikystės organizuoja, buria vaikus bendriems žaidimams ir užsiėmimams. Pradėjo nuo cirko numerių, vėliau susidomėjo kariškais dalykais, kariuomenės gyvenimu ir su vaikais savo senelių sodyboje žaidė karą. Ten vykdavo net rimtos stovyklos. Vėliau žaidimai išaugo į organizaciją „Žaibo kumštis“, kuris oficialiai buvo užregistruotas šį rugpjūtį. Tikslas – jaunuolių ir vaikų laisvalaikio užimtumas, ugdant savanorystę, patriotiškumą. Visa asociacijos veikla pagrįsta savanoryste. Prie duoto iškilmingo pasižadėjimo dar yra priedas, kurį pasirašę „Žaibo kumščio“ nariai pasižada negerti, nerūkyti, augti dorais piliečiais. Daugelis jų svajoja apie karininko profesiją, apie tarnybą tikroje kariuomenėje ir ateityje, tikiu, ne vieną šį veidą ten išvysime.

Asociacijos vadas kapitonas J. Rusteika sakė, kad į Žaibo kumštį“ priimami visi norintys nuo 10-ies metų ir iki pensinio amžiaus. Užsiėmimai vyksta (1–2 kartus) kas savaitę. Juose mokomasi taktikos, rikiuotės, susipažįstama su kariuomenės struktūra, tikslais, uždaviniais, mokomasi karinių laipsnių. Yra sukurta ir sava organizacijos karinių laipsnių sistema, panaši į kariuomenės. Kiekvieno kario tikslas užsitarnauti kuo aukštesnį „Žaibo kumščio“ laipsnį.

Pirmojoje iškilmingo pasižadėjimo ceremonijoje dalyvavo 11 asociacijos narių, bet dabar jų yra jau 25. Kiti prisieks vėliau.

Svarbu, kad į panašias organizacijas burtųsi juo daugiau jaunuomenės, kuriems žodžiai „Lietuva“, „valstybė“, „nepriklausomybė“, „patriotiškumas“ nebūtų tušti žodžiai. Tuomet, bėdai atėjus, neatsitiktų kaip 1940-aisiais, kai okupantas į šalį buvo įsileistas be nė vieno, net simbolinio šūvio. Šią gėdą, kiek galėjo, atitaisė pokario partizanai. O juk, kaip rašė poetas, tuomet „ir vienas kraujo lašas būtų Lietuvą atpirkęs“.

Sėkmės, žaibiečiai!

Autoriaus nuotr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dar nėra komentarų, būkite pirmasis pakomentavęs!


Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *