Skip to content

Valdžioje – nusikaltėlių globėjai

MI informacija

Apklausos teigia, kad dauguma Lietuvos gyventojų pasisako už mirties bausmę. Lietuvos gyventojų išrinkta valdžia teigia, kad žmonės nežino, ko jie nori, tai yra, nesupranta, kad mirties bausmės grąžinimas nusikaltėlių nesustabdys, ir apskritai tai neįmanoma, nes nedemokratiška. Girdi, mirties bausmė Europoje tebėra vienoje valstybėje – Baltarusijoje. O jeigu mes sugalvotumėm tą bausmę susigrąžinti, tai sulauktumėm politinių ir ekonominių sankcijų iš Europos Sąjungos.

Dėl ekonominių sankcijų, tai Briuselis, mano mūsų liberalūs politikai (reikia manyti, jie žino, ką sako), pasielgtų kaip Maskva, dėl politinių priežasčių taikanti Lietuvai ekonomines sankcijas. Na, ir kuo tada sąjunga, į kurią įstojome, skiriasi nuo tos, kurioje buvome?

Mūsų politikai teisūs: Europoje mirties bausmė išliko vien tik Baltarusijoje, kuri dar ir todėl esanti – čia jau politikų nuomonė – nedemokratiška valstybė. Tačiau ar tai reiškia, kad pasaulyje mirties bausmė taikoma vien tik nedemokratiškose valstybėse?

JAV mes vadiname sektinu pavyzdžiu, demokratiška valstybe, ir kažkaip niekam neateina į galvą sakyti priešingai, nors čia mirties bausmė taikoma 35 valstijose iš 50. Beje, Vašingtonas, kitaip tariant, JAV federalinė valdžia, nebando įrodinėti savo šalies valstijoms, priešingai nei Briuselis nepriklausomomis vadinamoms valstybėms, kaip joms elgtis: panaikinti mirties bausmę ar palikti.

Na, o Japonija – sektinas pavyzdys, demokratiška šalis ar ne? O juk čia irgi taikoma mirties bausmė. Apie jos kaimynę Kiniją jau net nešneku – čia mirtimi baudžiama net už korupciją, už kurią pas mus… net nežinau, kaip pasakyti: gal tenka susimokėti?

O ar jums neatrodo, kad prieš mirties bausmę pasisakantys politikai labiausiai bijo, kad ji gali būti pritaikyta jiems – kad ir už tą pačią korupciją?

Ne, mūsų ir Briuselio liberastams tai būtų pernelyg didelis nusikaltimas žmogiškumui. Teisę žudyti jie palieka tik žudikams. Valstybė tuo pačiu atsakyti negalinti, nes tai būtų nežmoniška. Kitaip tariant, visuomenė nuo žudikų gali gintis tik juos perauklėdama. Girdi, yra tokia bausmė, kaip kalėjimas iki gyvos galvos, ir tai humaniška.

Kaip ta humaniška bausmė taikoma – pavyzdžių begalė. Iš pradžių nuteisiama iki gyvos galvos. Paskui bausmė pakeičiama 25 metais kalėjimo. Ir galop žudikas, atsėdėjęs pusę bausmės – kokius dvylika metų – išeina į laisvę.

Ne, ne „galop“. Galop būna, kai tas žudikas dar kartą ką nors nužudo. Ne kartą girdėjome tokias istorijas. Bet užtat su žudiku buvo pasielgta humaniškai.

Dėl liberastų teiginio, esą panaikinus Lietuvoje mirties bausmę, nužudymų ne padaugėjo, o sumažėjo, apskritai diskutuoti neverta, nes čia viskas paremta prielaidomis. O kas žino, kaip nužudymų būtų mažėję, jeigu mirties bausmė būtų palikta? Manau, netgi liberastai neišdrįstų paneigti, kad atvejų, kai žudikas, išėjęs į laisvę, vėl žudo, nebebūtų jau vien todėl, kad žudikai į laisvę nebeišeitų?

O kol kas demokratiška Lietuva tvirtai pirmauja Europos Sąjungoje pagal nužudymų skaičių šimtui tūkstančių gyventojų: Lietuvoje tam šimtam tūkstančių tenka septyni nužudymai, Europos Sąjungoje – 1,2 nužudymo.

Ir tuo pat metu mūsų valstybė labiau linkusi branginti ne padoraus piliečio, bet nusikaltėlio teises. Atrodo, kad valdžiai nusikaltėlių teisės labiau rūpi dėl dviejų priežasčių.

Viena tų priežasčių – vagis už savo teises visada gali sumokėti daugiau, negu to vagies apšvarinta senutė pensininkė.

Na, ir kita – valdžios vyrai supranta, kad kiekvienas vagis rizikuoja anksčiau ar vėliau pateikti už grotų, todėl jie stengiasi nusikaltėliams sudaryti kuo geresnes sąlygas. Ir taip bus tol, kol valdžioje bus nusikaltėlių globėjai. Ir patys nusikaltėliai.

Beje, jeigu mūsų valstybėje, kaip teigia liberastai, mirties bausmės grąžinimo klausimas nediskutuotinas… gyvenau aš, kaip ir nemaža dalis skaitytojų, ir tokioje valstybėje, kurioje valdžia nurodydavo, apie ką galima diskutuoti. Grįžome į Sąjungą?

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje