Skip to content

Paminėjo Miko Petrausko 140-ąjį gimtadienį

Penktadienį Palūšės kaimo bendruomenės bei Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko atstovai paminėjo pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ ir daugelio dainų autoriaus, mūsų kraštą išgarsinusio kompozitoriaus Miko Petrauso 140-ąsias gimimo metines, kurias surengė vietos biblioteka.

Minėjimas prasidėjo prie lyros formos ąžuolinio paminklo, kurį dar 1973 m. sukūrė buvusio Vilniaus dailės instituto profesorius Juozas Kėdainis kartu su savo auklėtiniais. Jis tuomet buvo pastatytas minint kompozitoriaus 100-ąsias gimimo metines. Minėjimą pradėjusi bibliotekininkė Rita Ramanauskienė pažymėjo, kad ši vieta ir šalia esanti medinė bažnyčia – labiausiai lankoma ekskursantų, nes Palūšėje, kai jos bažnyčioje vargonavo būsimo kompozitoriaus tėvas, ir gimė Mikas Petrauskas. Po trumpos minėjimo įžangos R. Ramanauskienė pakvietė visus dalyvius į biblioteką, kur vyko šio iškilaus muzikologo šviesios atminties pagerbimas prie ta proga čia įrengtos gausios visų rašytinių spausdinių ir knygų parodos.

Pasak bibliotekininkės R. Ramanauskienės, šios parodos ekspoziciją jai pavyko parengti užrašant gyvų liudininkų ir kompozitoriaus artimų giminaičių prisiminimus apie M. Petrausko gyvenimą ir jo kūrybą. Minėjimo organizatorė ir jo vedėja plačiai apžvelgė iki šiol vykusius jubiliejinius renginius, skirtus kompozitoriaus gimtadieniams. Ryškiausias iš jų buvo pirmasis jubiliejus, pažymint M. Petrausko 100-ąsias gimimo metines ir paminklo pastatymą. Nors jis vyko dar sovietmečiu, bet, iš buvusio partijos rajono komiteto sekretoriaus Alfonso Švirino prisiminimų, tai buvo iškili šventė, kurioje dalyvavo kompozitoriaus žmona Ona Petrauskienė, dukra Prota Skalandienė, kampozitoriai Juozas Karosas, Konradas Kaveckas, Valentinas Bagdonas, Kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkas Vytautas Laurušas bei rajono valdžios atstovai. Tuomet tai buvo tautinės dvasios šventė, kuri buvo paskelbta rajono laikraštyje, bet respublikinė spauda apie ją nutylėjo.

Antrasis jubiliejinis renginys jau vyko 1998 m., švenčiant 125-ąsias gimimo metines. Tai buvo solidus savo kultūriniu turiniu ir dalyvių gausa renginys, kuriame dalyvavo kompozitoriaus dukra P. Skalandienė su vyru, kompozitoriaus brolio Antano sūnūs Juozas ir Dainius Petrauskai. Minėjimas vyko buvusios klebonijos patalpose, kur buvo surengta įvairių spausdinių bei fotografijų paroda apie kompozitoriaus gyvenimą ir kūrybą. Ją atvežė Kauno Miko ir Kipro Petrauskų muziejaus muzikologė Kristina Mikulčiūtė. Per bažnyčioje aukotas šv. Mišias dar koncertavo žinomi dainininkai bei miškininkų folkloro ansamblis „Nalšia“.

2003 m. iškiliai buvo pažymėtos ir 130-osios kompozitoriaus gimimo metinės, o 2006 m. surengta muzikinė popietė, skirta pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ šimtmečiui. Šio renginio metu Palūšėje lankėsi muzikologė Jūratė Burokaitė, monografijos „Kipras Petrauskas“ autorė. Šiųmečiame kompozitoriaus 140-ųjų gimimo metinių minėjime jo organizatorė R. Ramanauskienė pasidžiaugė, kad dabar, pagerbiant M. Petrausko šviesų atminimą, jo vardu Ignalinoje ir Palūšėje pavadintos gatvės, o šiemet rajono tarybos sprendimu jo vardu pavadinta ir Ignalinos muzikos mokykla.

Skubant metams neblėsta atmintis apie mūsų krašto kompozitoriaus M. Petrausko gausų palikimą. Tie jo gerbėjai, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo šįkart dalyvauti minėjime, gali bet kada užsukti į biblioteką ir čia susipažinti su gausia įvairių spausdinių ir knygų paroda, kurią kruopščiai yra parengusi bibliotekininkė R. Ramanauskienė. Beje, ji dar kartą nuoširdžiai dėkojo ilgamečiui rajono tarybos nariui A. Švirinui ir buvusiai „Naujos vagos“ laikraščio atsakingai sekretorei Lionginai Daktaraitytei už pateiktus vertingus prisiminimus apie M. Petrausko gimtadienių jubiliejus ir jo gyvenimą bei kūrybą.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje