Skip to content

Ar vaiko seneliai turi teisę bendrauti su savo anūku?

MI informacija

– Neseniai netekome sūnaus. Liko sūnaus žmona su vaiku (mūsų anūku). Iš pradžių problemų dėl bendravimo su anūku nekilo, tačiau paskutiniu metu su anūku matomės vis rečiau, nes tam įvairiais būdais kliūtis sudaro anūko mama ir jos tėvai (kiti vaiko seneliai). Kaip nustatyti bendravimo su anūku tvarką? Kur reikia kreiptis?

Eugenijus GAŠČENKA

ARTIMŲ GIMINAIČIŲ TEISĖ BENDRAUTI SU ANŪKU

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.172 straipsnyje nustatyta, kad „Tėvai (jei jų nėra – globėjai (rūpintojai) turi sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su artimaisiais vaiko giminaičiais, jeigu tai atitinka vaiko interesus“ ir „Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams“ (LR CK 3.161 str. 3 dalis).

Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys) (LR CK 3.135 str.).

GINČŲ DĖL BENDRAVIMO TVARKOS SPRENDIMAS

Jeigu tėvai atsisako sudaryti sąlygas bendrauti vaikams su artimaisiais giminaičiais, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaikais. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali atsisakyti įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais, jei toks bendravimas yra priešingas vaiko interesams.

Jei tėvai nevykdo valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos įpareigojimo ar artimieji giminaičiai nesutinka su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos sprendimu, kuriuo atsisakoma įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas bendrauti su jų vaiku, artimieji giminaičiai gali kreiptis į teismą.

Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams (LR CK 3.176).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei Jūsų sūnaus žmona nesudaro sąlygų bendrauti su anūku, turite teisę kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu įpareigoti anūko motiną sudaryti tinkamas sąlygas tokiam bendravimui.

Jei anūko motina nevykdys vaiko teisių apsaugos skyriaus įpareigojimo arba vaiko teisių apsaugos skyrius apskritai atsisakys tai padaryti, dėl anūko motinos įpareigojimo sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su savo seneliais, turite teisę ieškiniu kreiptis į atitinkamą apylinkės teismą

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459.

Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje