Skip to content

168 valandos

Šiųmetis ruduo neskuba bičiuliautis su žiema ir stebina neįprastai šiam laikui šiltais orais. Maskvoje net šilumos rekordas šią savaitę užregistruotas. Ten buvę 15 laipsnių šilumos lapkritį paskutinį kartą buvo prieš 90 metų. Lietuvoje apie rekordus nekalbama, bet orai malonūs. Kiek pasidrasko vėjas, neįkyriai palyja, bet nei šalnų, nei sniego. Tik vis gilėjanti tamsa primena, jog brendame link trumpiausios dienos, ilgiausios nakties metą…

Konstitucinis Teismas trečiadienį paskelbė, kad 2009 m. priimtas Vyriausybės nutarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo tuomet buvo neteisėtas, nes nebuvo grindžiamas įstatymu. Būtent šis pažeidimas tuomet atvėrė kelią mažų rajonų ligoninių siaurinimui, skyrių uždarymui. Dėl šio, kaip dabar aišku, antikonstitucinio nutarimo nukraujavo ir Ignalinos ligoninė. Guodžia nebent tai, kad dabartinis sveikatos ministras V. Andriukaitis bando taisyti anuometines klaidas. Seimui pateikti įstatymų pakeitimai. Juos priėmus, savivaldybės vėl įgytų teisę spręsti, ar reikia rajonui naujų „uabų“, įgytų teisę ligonines ir poliklinikas sujungti į vieną įstaigą, kaip buvo kadaise. Į Konstitucinį Teismą dėl minėto Vyriausybės nutarimo, pagal kurį ligoninės suskirstytos į tris grupes, kreipėsi grupė Seimo narių…

Šią savaitę griaustinis nudundėjo virš kaimyninio Zarasų rajono valdžios galvų. Daugiau kaip pusė šio rajono savivaldybės tarybos narių pareiškė nepasitikėjimą savivaldybės vadovais. Ant nepasitikėjimo pareiškimo ir reikalavimo sušaukti Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį pasirašė 13 iš 21 tarybos narių, priklausančių Lietuvos socialdemokratų partijai, Liberalų sąjūdžiui ir Darbo partijai. Nepasitikėjimas pareikštas šio rajono savivaldybės meru konservatoriumi Arnoldu Abramavičiumi, vicemere „tvarkiete“ Stase Goštautiene, savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Sekonu ir administracijos direktoriaus pavaduotoju Algimantu Cibulskiu. Minėti pareigūnai kaltinami nesugebėjimu sutelkti rajono tarybos narių bei rajono savivaldybės administracijos bendram ir konstruktyviam darbui, palaikyti gerų darbinių santykių. Nepasitikėjimo autorių taip pat netenkina savivaldybės institucijų vadovų vykdoma švietimo politika, kuri esą „kelia nereikalingą įtampą švietimo įstaigų bendruomenėje, o šių įstaigų nepakankamas finansavimas bei rajono savivaldybių institucijų vadovų abejingumas švietimo įstaigų problemoms kelia susirūpinimą“. Įdomu ir tai, kad Darbo partija reiškia nepasitikėjimą darbiečiai administracijos direktoriui V. Sekonui. Pasak Zarasų mero, tarybos posėdžio data, kada realiai paaiškės politinė situacija taryboje, tikėtina, vyks lapkričio 18–19 dienomis…

Vakar posėdžiavo mūsų rajono taryba. Ji apsvarstė ir priėmė daugiau nei 20 sprendimų. Paminėsiu porą iš jų. Taryba patvirtino Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamą projektą „Pastato Ignalinos rajono Vidiškių kaime atnaujinimas“. Tai pastatas, kuriame įsikūręs vaikų darželis ir kitos įstaigos. Bus renovuojama ne tik pastato išorė, bet ir vidus. Rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendins savarankiškai. Sprendimo projektas teikiamas atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu taisyklių reikalavimus. Projekto vertė – 500 tūkst. Lt. ES parama – 317 tūkst. Lt, valstybės biudžeto lėšos – 87 tūkst. Lt, rajono savivaldybės įnašas – 96 tūkst. Lt…

Nustatyti fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2014 m. vykdomai veiklai. Rajono teritorijoje verslo liudijimo kaina visoms veikloms yra 1000 Lt metams. Ji nepasikeitė, liko tokia pat, kaip ir šiemet.

Verslo liudijimų, su kuriais galima dirbti atskiruose miestuose ir visoje šalies teritorijoje, kainos daug didesnės. Visoje Lietuvoje galima dirbti, nusipirkus verslo liudijimą už 1800 Lt. Dirbti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestuose bei Marijampolės miesto teritorijoje verslo liudijimas atsieis 1200 Lt…

Rytoj Ignalinos kultūros centre išvysime dar nematytos egzotikos. Lapkričio tamsą plėšys Afrikos būgnų ir kitų ritmų garsai. Užsukite, turėtų būti įdomu (renginio reklama – 8 psl.)…

Jaukaus savaitgalio!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje