Skip to content

Budriai – nesaugiausias Ignalinos kvartalas

Įžanginės ekskursijos į Budrius turbūt nereikia niekam. Pirma – ten Lietuvos žiemos sporto centras, antra – autoservisas, trečia – „solidžių“ ignaliniečių gyvenamųjų namų kvartalas. Kad ir kaip tai skambėtų neįtikinamai, bet ten gyvenantys žmonės nesijaučia saugiai, todėl kreipėsi su prašymais ir pasiūlymais į Saugaus eismo komisiją, tačiau nesulaukę jokio atsako, paprašė šiuo klausimu pasidomėti MI.

Gyventojai nerimauja

„Nieko čia stebėtino, kad nesuspėjam su laiku, bet reikia bent jau stengtis. Budrių gatvė – viena judriausių, ir nors šaligatviai pakankamai saugiai įrengti, tačiau pati gatvelė siaura, vingiuota, o vairuotojai, kaip žinia, skrieja nieko nepaisydami. Nors daug kam tas nepatiks, bet dėl pėsčiųjų, o ypač vaikų, saugumo norėtume, kad būtų įrengta viena kita perėja ir išlieti vadinamieji „kalneliai“, priverčiantys vairuotojus mažinti greitį. Pakalnėje abiejose gatvės pusėse veikiančio autoserviso lankytojai priversti lyg voverės rate lakstyti, kad nepakliūtų po automobiliu. Perėjos čia taip pat nėra. Labai prasta situacija ir žiemą, kada prastumiamas sniegas nuo kelio į pakraštį, dar atkasami šaligatviai, metant sniegą taip pat ant to paties važiuojamojoje dalyje sustumto kalno, ir dviems automobiliams posūkyje su nuokalne, tik pravažiavus sankryžą į Žiemos sporto centrą, prasilenkti jau neįmanoma. O juk beveik visada būna ir slidu, tad ir stabdžių spustelėti negali“, – dalį nuoskaudų pažėrė Budrių gatvės gyventojai.

Problema bus sprendžiama                                                                          

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai ėjęs Vidas Kreivėnas rugpjūčio 27 d., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 95-1049; 2008, Nr. 113-4290)  29 str. 8 dalies 2 punktu, 18 str. 1 dalimi, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213)  10 str. 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į rajono policijos komisariato 2013 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. 89-59-S-4256 „Dėl atstovų delegavimo“, VĮ „Utenos regiono keliai“ 2013 m. rugpjūčio 26 d. raštą Nr. KB-335 „Dėl atstovo delegavimo“, pasirašė įsakymą dėl Ignalinos rajono saugaus eismo komisijos bei patvirtino nuostatus, kuriais komisija vadovaujasi.

Šios komisijos pirmininkas – Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mykolas Viškelis, komisijos sekretorius – Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas (ekologas) Vytautas Zaleckas. Komisijos nariai: savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vidas Kreivėnas, Ignalinos miesto seniūnas Valentinas Rumbutis, Ignalinos rajono PK Viešosios policijos skyriaus viršininkas Donatas Šemeklis bei Kelių policijos poskyrio viršininkas Nerijus Paukštė ir Ignalinos kelių tarnybos viršininkas Vaiduolis Taraškevičius.

Ši komisija, spręsdama įvairius eismo reguliavimo, saugaus eismo valdymo sistemų kūrimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei tobulinimo, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo bei kitus su eismo saugumu susijusius klausimus ir dar daugelį kitų problemų, renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba prireikus (atsiradus reikalui).

Komisijos sekretorius V. Zaleckas patikino, jog minėtas raštas dėl Budrių gatvės problemos yra gautas ir užregistruotas. „Komisija nesirenka kaskart gavusi kokį nors prašymą, nes kartais jie plaukia vienas po kito, o kartais kurį laiką neturime nei vieno. Kai tik jų susikaupia daugiau, šaukiamas posėdis. Šiuo metu komisijos pirmininkas M. Viškelis atostogauja, todėl komisija bus šaukiama tik jam grįžus, po lapkričio 19 d. Apie komisijos sprendimus suinteresuoti asmenys bus informuojami raštu“, – patikino komisijos sekretoius V. Zaleckas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje