Skip to content

Kokia darbo sutarties nutraukimo darbuotojo noru tvarka, sulaukus pensinio amžiaus?

MI informacija

Vienoje iš rajono įmonių pradirbau daugiau kaip 30 metų ir įgijau teisę į visą senatvės pensiją. Noriu paklausti ar man priklausys išeitinė išmoka, jei sulaukęs pensijos iš darbo išeisiu savo noru. Jei priklausys, kokio dydžio? Prieš kiek laiko tokiu atveju reikia įspėti darbdavį? Ar darbdavys gali atsisakyti mane atleisti?

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SULAUKUS SENATVĖS PENSIJOS

 Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 127 str. 2 dalyje yra nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, jeigu jis įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

IŠEITINĖ IŠMOKA IŠEINANT Į PENSIJĄ

Nutraukus darbo sutartį pagal darbuotojo prašymą įgijusio teisę į visą senatvės pensiją, t. y. kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jums, įgijus teisę į senatvės pensiją išeinant iš darbo paties prašymu, apie tai raštu įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, priklausys 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, nepriklausomai nuo nepertraukiamojo stažo šioje darbovietėje.

Nesant darbuotojo sutikimui, darbdavys neturi teisės neatleisti darbuotojo vėliau nei po 14 darbo dienų po prašymo gavimo dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad norėdami gauti didesnę išmoką, su darbdaviu galite tartis ir siūlyti nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu arba darbdavys gali Jums taikyti paskatinimą (premijuoti, suteikti papildomų atostogų ir kt.) LR DK nustatyta tvarka.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje