Skip to content

Kiaulėms artėja peilio diena

Jonas BALTAKIS

Nenumaldomai artėja dvi juodos datos rajono rytinio pakraščio ūkininkams ir jų kiaulėms – lapkričio 25-oji ir gruodžio 16-oji. Afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje kiaules laikantys ūkininkai raginami paskubėti teikti paraiškas dėl patirtų nuostolių atlyginimo.

Kompensacijoms gauti liko 10 dienų

Pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką, reikiamus dokumentus savivaldybių komisijoms ūkininkai turi pateikti iki šių metų lapkričio 25 d. Iki šios dienos paskerdę ar pardavę visas turėtas kiaules ir komisijai pristatę reikiamus dokumentus, už kiekvieną kiaulę (nepriklausomai nuo amžiaus) bus išmokėta 191,70 Lt dydžio kompensacija. Jeigu per 10 likusių dienų tai nebus padaryta ir neįrengta reikalavimus atitinkanti biologinės sauga, iki gruodžio 16 d. vis vien turės būti paskerstos ar parduotos (arba sunaikintos ir perduotos gaišenų tvarkytojams) visos kiaulės. Tik šiuo atveju (po lapkričio 25 d.) jau nebus mokamos kompensacijos. Tad rajono Veterinarijos ir maisto tarnybos viršininkas Laimutis Ragaišis ragina nedelsti: pasitarti šeimose ir, jei per brangu įrengti biologinės saugos priemones, pasinaudoti pirmuoju variantu. Šeimai liks mėsa ir dar bus išmokėtos kompensacijos.

Kiaulių laikytojai, prieš skerdžiant ar parduodant gyvulius, apie tai turi informuoti rajono Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ar įgaliotus privačius veterinarijos gydytojus (rajone tai Jonas Paukštė, tel. 8~652 68667), kurie privalės paimti mėginius afrikinio kiaulių maro tyrimams.

Po gruodžio 16 d. iki apribojimų atšaukimo ūkiuose, neatitinkančiuose biosaugos reikalavimų, kiaules bus draudžiama laikyti. Likvidavę kiaules, ūkininkai pasirašys įsipareigojimą vienerius metus jų neauginti. Tai privaloma sąlyga.

Kas ta biologinė sauga

Vienintelė sąlyga ir toliau auginti kiaules – įsirengti biologinės saugos priemones. Viską išvardinti reikėtų pusės puslapio, tad paminėsiu būtiniausias priemones. Kiaulių laikymo teritorija su tvartais turi būti aptverta tvora, kad per ją į teritoriją nepatektų gyvūnai (žvėrys) ir pašaliniai žmonės. Tvoroje ir tvarte reikia įrengti vartelius. Prie įėjimo į tvartą būtina įrengti dezimatą, dėžę su pjuvenomis, kurios supiltos dezinfekciniu skysčiu (jo yra pirkti vet. vaistinėse). Einant į tvartą, šioje dėžėje reikia valytis kojas. Tvarte būtina įrengti prausyklą veidui ir rankoms nusiprausti ir patalpą drabužiams persirengti. Su iš lauko ateitais rūbais prie kiaulių eiti negalima. Taip pat reikia naikinti graužikus, laikytis kitų, jau įprastų sanitarinių normų ir taisyklių.

Kas nusprendėte visa tai įsirengti, buferinėje zonoje tai reikia padaryti iki gruodžio 1 d.

Banda turi būti registruota

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad kiekviena kiaulių laikymo vieta ir banda turi būti registruota Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje. Į duomenų bazę informacija apie kiaulių laikytoją, laikymo vietą, kiaulių skaičių turi būti suvesta kiekvienų metų sausio ir liepos mėn., jei kiaulių laikytojai siekia valstybės paramos – kiekvieną metų ketvirtį. Atlikdami patikrinimus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai atsižvelgs ne tik į biologinės saugos reikalavimus, bet ir į kiaulių laikymo vietos registraciją.

Baudos 

Nuo gruodžio 17 d. važinės komisija ir radusi ūkyje kiaulių, nesant įrengtų biosaugos priemonių, baus jų šeimininkus. Baudos solidžios – nuo 1000 iki 5000 Lt. Tiesa, pirmam kartui yra numatytas įspėjimas.

Baudos numatytos ir nesilaikantiems reikalavimo registruoti laikomus gyvulius. Šiuo atveju numatyta administracinė atsakomybė ar bauda iki 200 litų. Už trukdymą inspektoriams atlikti pavestas pareigas, už jų teisėtų reikalavimų nevykdymą, asmenims gali būti taikoma administracinė atsakomybė ar baudos nuo 500 iki 2000 litų.

xxx

Rajono veterinarijos vadovas L. Ragaišis sako, kad daugumai buferinėje zonoje gyvenančių žmonių bus skaudu likti be maitinimo šaltinio, ypač tiems, kas neturi darbo. Atsisveikinimas su riestasnukiais taps ašarų pakalne. Nesaldu ir morališkai bjauru bus ir veterinarijos pareigūnams, jei reikės žmones bausti. Bet toks darbas. Antra vertus, jei maras peržengtų Lietuvos sienas, liktume visai be mėsos, o kelių didelių mėsos kombinatų darbuotojai – be darbo. Situacija neaiški ir todėl, kad Baltarusija, kurios teritorijoje yra afrikinio kiaulių maro židiniai, slepia informaciją, jos neteikia nei Europos Sąjungai, nei Lietuvai. Žinant, kad šis maras kartais siaučia iki dešimties metų, labai tikėtina, kad po metų draudimas neauginti kiaulių bus pratęstas. Šiuo atvejų pasirašiusiems pasižadėjimus metus neauginti kiaulių, vėl bus mokamos kompensacijos. Taip ir pamiršim kiaulienos skonį…

Esant neaiškumams, skambinkite į rajono Veterinarijos ir maisto tarnybą tel.: (8~386) 52340, 52434 ar 8~698 41375 (L. Ragaišio). Savivaldybės komisijos nuostoliams įvertinti pirmininkės Jolantos Cicėnienės tel. (8~386) 54621.

MI info

Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius buferinėje zonoje

Ceikinių sen. 51 laikytojas augina 100 kiaulių, Didžiasalio sen. – 49 ir 150, Dūkšto sen. – 47 ir 129, Mielagėnų sen. – 81 ir 321, N. Daugėliškio sen. – 122 ir 317, Rimšės sen. – 58 ir 119, Tverečiaus sen. – 45 ir 126, Vidiškių sen. Ceikiškės, Pakalniškės ir Betiškės kaimuose, taip pat Kazitiškio sen. Navikų k. kiaulių laikytojų ir kiaulių nėra, Kazitiškio sen. Dailidžių k. gyvena  vienas kiaulių augintojas, kuris dabar kiaulių neturi.

Iš viso buferinėje zonoje 454 kiaulių augintojai augina 1262 kiaules.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here