Skip to content

Linkmeniškiai džiaugiasi brangiomis dovanomis

Mamertas KRAPAUSKAS

Praėjusio trečiadienio popietė Linkmenų ir aplinkinių kaimų gyventojams bei parapijiečiams ilgam išliks atmintyje kaip brangių dovanų įteikimo šventė. Pasidžiaugti net keturių sėkmingai įgyvendintų projektų pabaigtuvėmis, kuriose dalyvavo rajono meras Bronis Ropė, vicemeras Henrikas Šiaudinis, savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys ir jo pavaldiniai iš kai kurių skyrių, UAB „Meleksas“ direktorius Rimantas Zigmantas, būrys kaimo bendruomenės aktyvistų, seniūnas Jonas Alekna, parapijos klebonas Edmundas Paulionis ir seniūnijos tarnautojai.

Šventinė popietė prasidėjo vietos bažnyčioje, po kurios skliautais skambėjo vargonų muzika ir choristų atliekamos giesmės. Bažnyčios remonto pabaigtuvėse kalbėjusi rajono tarybos narė Gražina Mackonienė ir parapijos klebonas E. Paulionis pasidžiaugė, kad į Dievo namus sugužėjo toks gausus būrys garbių svečių, kurie padėjo suremontuoti šią bažnyčią. Pasak seniūno J. Aleknos, labiausiai reikėtų padėjoti rajono merui, kuris buvo bažnyčios remonto varomoji jėga, taip pat savivaldybės atsakingiems darbuotojams ir buvusiems parapijos klebonams Renaldui Kučko, Eigintui Rudokui, dabartiniam klebonui E. Paulioniui ir visiems parapijiečiams už jų aukas.

Bendromis jėgomis pavyko renovuoti bažnyčios stogą, lubas, įrengti naujus langus ir išdažyti vidaus kolonas. Pavyko prie bažnyčios įrengti asfaltu dengtą automobilių stovėjimo aikštelę ir nutiesti taką link bažnyčios šventoriaus. Senuoju taku nepalankiomis oro sąlygomis pagyvenusio amžiaus žmonėms buvo sunku patekti į bažnyčią. Pasak seniūno, vien bažnyčios remontas kainavo daugiau nei 260 000 litų, o takas – daugiau nei 90 tūkst. Lt. Bet dar reikės atnaujinti vargonus, prie tako įrengti turėklus.

Kaip teigė rajono meras, jau ne vienerius metus teko pastebėti, kad reikia ieškoti galimybių, kaip renovuoti šiuos maldos namus ir tos galimybės bendromis jėgomis buvo surastos.

Pasibaigus bažnyčios remonto ir jos prieigų projekto įgyvendinimo pabaigtuvėms, šventės dalyviai patraukė miestelio gatvėmis link buvusios mokyklos, kur dabar jau įrengtas seniūnijos bendruomenių veiklos centras, į kurį persikėlė biblioteka, seniūnija, įrengtos bendruomenių renginių, taip pat buvusios mokyklos muziejaus patalpos.

Seniūnas J. Alekna, pasitikęs svečius ir linkmeniškius prie pagrindinių įėjimų į centro patalpas laiptų, paprašė parapijos klebono E. Paulionio suteikti Dievo malonę šiam pastatui ir jį pašventinti, prie laiptų perkirpta ir tradicinė juostelė, o po to prasidėjo pažintis su visomis centre įrengtomis patalpomis. Įkurtuvės buvo tęsiamos erdvioje bibliotekoje, kurios dabartinė šeimininkė Danutė Daubarienė nuoširdžiai dėkojo rajono vadovams, seniūnui ir statybininkams už šią puikią dovaną. Jos teigimu, Linkmenų biblioteka, įkurta dar 1945 m., iki šiol glaudėsi seniūnijos pirmojo aukšto ankštuose kambariuose, kuriuose 6000 knygų fondu naudojosi apie 200 jų skaitytojų, tarp jų – 60 vaikų. Šioje žinių kaupimo šventovėje buvusios ilgametės bibliotekininkės Onos Marosienės dėka buvo sukaupta vertinga Linkmenų krašto kraštorytinė medžiaga, parašytos bibliotekos bei atskirų kaimų istorijos. Dabar erdviose patalpose jau bus galimybė organizuoti įvairius renginius, laisvai naudotis kompiuteriais. Bibliotekoje ir patys mažieji jos lankytojai turi atskirą savo kampelį.

Rajono meras teigė, kad visada malonu lankytis Linkmenyse, o ypač tokią įsimintiną dieną, kai vyrauja pakili ir šventinė nuotaika. Kai buvusi mokykla prarado savo paskirtį, teko dėlioti įvairias mintis, kaip šį pastatą atgaivinti. Buvo nutarta, atsižvelgiant į įvairius kaimo bendruomenės narių pasiūlymus, paversti jį daugiaplanės veiklos centru, kuriame galėtų surasti įvairių užsiėmimų ne tik pagyvenę, bet ir jauni žmonės. Todėl teko pasinaudoti ne tik ES, bet ir valstybės bei savivaldybės lėšomis. Dabar galima tik pasidžiaugti subrandintais vaisiais. Jau baigiama dėlioti 2014–2020 m. programa. Numatytos paramos lėšos liks tokių pat apimčių, kaip ir iki šiol. Tikimės, kad rajonas gaus apie 20–30 tūkst. litų įvairiems struktūriniams darbams. Padalinus „šį pyragą“ seniūnijoms, jo dalis pasieks ir Linkmenis. Šios seniūnijos seniūnas ir patys gyventojai visada kūrybingai galvojo apie seniūnijos ateities planus. Už aktyvią veiklą, kuriant įvairias programas, meras padėkos raštą įteikė seniūnui J. Aleknai, taip pat UAB „Meleksas“ direktoriui R. Zigmantui, kurio statybininkai sėkmingai ir kokybiškai užbaigė kitos organizacijos (bankrutavusios „Ignalinos statybos“) pradėtą mokyklos pastato renovaciją ir sutvarkė jos aplinką. Už tai statybininkams dėkojo ir seniūnas.

Pasidžiaugė mokyklos pastato atgaivinimu ir buvęs ilgametis mokyklos vadovas Vytautas Šimkūnas. Jo direktoriavimo metais mokykloje mokėsi apie 150 vaikų. Ankštoka jiems čia buvo mokytis, tad teko dar 1984 m. pastatyti priestatą. Bet po kelerių metų moksleivių skaičius pradėjo mažėti, todėl mokykla buvo uždaryta. Bijota, kad šio erdvaus pastato likimas nesulauktų visiškos griūties, kaip kažkada atsitiko su Dūdų mokyklos pastatu. Todėl tenka tik pasidžiaugti, kad rajono vadovų ir seniūno dėka Linkmenyse taip neatsitiko.

Džiaugėsi tuo ne tik buvęs direktorius, jo pavaduotoja Janina Kavaliauskienė ir kiti šventės dalyviai. Šventiška nuotaika vyravo ir prie bendro vaišių stalo, o ją dar labiau pagyvino Marijos Alesionkienės vadovaujamo moterų ansamblio dainos ir muzikantų melodijos.

Autoriaus nuotr.

Dabar į kaimo bažnyčią tikintieji galės patekti tvirtais laiptais Šventę pagyvino buvusių mokytojų nuotaikingos dainos Buvusi ilgametė bibliotekos šeimininkė Ona Morosienė ir dabartinė bibliotekininkė Danutė Daubarienė džiaugėsi, kad dabar biblioteka įsikūrė erdviose patalpose Seniūnui Jonui Aleknai originalių dovanų įteikė Plaktukų muziejaus steigėjas Antanas Kibickas su žmona Žaneta Šventės dalyviai galėjo pasidžiaugti mokyklos patalpose įrengtu buvusių mokytojų sukauptu vertingų eksponatų muziejumi

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here