Skip to content

Terminas pratęstas iki gruodžio 2 d.

Ignalinos veterinarijos ir maisto tarnybos (VMVT) viršininkas Laimutis Ragaišis redakciją informavo, kad žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, atsižvelgdamas į kiaulių laikytojų prašymus ir siekdamas, kad gyventojams pagal galimybes būtų kompensuoti patirti nuostoliai dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo buferinėje zonoje, pasirašė įsakymą, kuriame numatyta pratęsti terminą pateikti paraiškas dėl nuostolių kompensavimo. Ūkininkai paraiškas dėl patirtų nuostolių atlyginimo Savivaldybių komisijoms gali teikti iki šių metų gruodžio 2 d.

Dar kartą atkreiptas dėmesys, kad kiekviena kiaulių laikymo vieta ir banda turi būti registruota Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje. Į ją informacija apie kiaulių laikytoją, laikymo vietą, kiaulių skaičių turi būti suvesta kiekvienų metų sausio ir liepos mėn., jei kiaulių laikytojai siekia valstybės paramos – kiekvieną metų ketvirtį.

Kompensavimo tvarka

Savivaldybėse yra sudaryta nuolatinė Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) šių ligų prevencijos priemones, įvertinimo komisija (toliau – Komisija). Ignalinoje jai vadovauja Jolanta Cicėnienė, tel. (8~386) 54621.

Kiaulių savininkai dėl patirtų nuostolių, paskerdus kiaules buferinėje zonoje, atlyginimo, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus: prašymą nuostoliams atlyginti: dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą; jeigu draustas, draudimo įmonės pažymą, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma; įsipareigojimą VMVT vienerius metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje; gautų pajamų, paskerdus kiaules skerdykloje, ir patirtų transporto išlaidų iki skerdyklos patvirtinimo dokumentus (apmokėjimo kvitus, sąskaitas-faktūras ar kt.); VMVT patvirtinimą, kad iš paskerstų kiaulių paimti mėginiai užkrečiamosios ligos stebėsenai; skerdyklos išduotą skerdimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu skerdykloje kiaulės buvo paskerstos savininko reikmėms; VMVT išduotą patvirtinimo apie mėginių paėmimą afrikinio kiaulių maro ligos stebėsenai dokumentą ir patvirtintą VMVT atstovo savininko įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių, jei kiaulės savo reikmėms buvo skerstos savininko ūkyje.

Jeigu kiaulės skerdžiamos savo reikmėms savininko ūkyje, savininkas iš anksto apie skerdimą informuoja komisiją ir suderina su VMVT. Nuostoliai gali būti kompensuojami, jeigu skerdimo metu dalyvauja veterinarijos atstovas arba jos įgaliotas privatus veterinarijos gydytojas (rajone – vet. gydytojas Jonas Paukštė, tel. 8~652 68667), kuris po paskerdimo paima mėginius užkrečiamosios ligos stebėsenai ir išduoda tai patvirtinantį dokumentą, o savininkas parašo įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių.

Pasak L. Ragaišio, iki ankstesnio termino – lapkričio 25 d. – rajone papjautos 269 kiaulės, 71 jų laikytojas kreipėsi dėl kompensacijų.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje