Skip to content

Valdų duomenų atnaujinimo terminas baigiasi gruodžio 31 d.

MI informacija

Ūkininkai, gaunantys paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones bei tiesiogines išmokas, turėtų nepamiršti iki gruodžio 31 d. atnaujinti savo valdos registracijos duomenų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos duomenys – tai deklaruotos žemės ūkio naudmenos, laikomi ūkiniai gyvūnai, įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre, ir pan.

Norėdami atnaujinti valdų duomenis, pareiškėjai turi kreiptis į tą seniūniją, kurioje yra valdos centras. Informaciją seniūnijai gali pateikti pats valdos valdytojas arba jo įgaliotas atstovas. Valdos valdytojas turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, o įgaliotas asmuo – įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.

Pateikus duomenis seniūnijoje, iškart pataisomi arba papildomi duomenys Valdų registro duomenų bazėje ir atspausdinama prašymo forma atnaujinti duomenis. Pareiškėjui pasirašius šį prašymą, duomenų atnaujinimas baigiamas. Valdų duomenis taip pat galima atnaujinti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC).

Atkreipiame dėmesį, kad valdos arba dalies valdos perleidėjas privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos.

Jei valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

Jeigu valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės, ŽŪIKVC inicijuoja žemės ūkio valdos išregistravimą iš registro.

Pareiškėjai, abejojantys, ar atnaujino savo valdų duomenis, gali juos pasitikrinti seniūnijose pagal savo valdos centro adresą. Savivaldybių žemės ūkio skyriams periodiškai siunčiami valdų sąrašai, kuriuose nurodoma kiekvienos valdos būklė. Taigi visą informaciją apie savo valdos duomenis ir statusą galima sužinoti savivaldybių žemės ūkio skyriuose arba seniūnijose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje