Skip to content

Keičiasi valstybės rinkliava

MI informacija

Informuojame, kad nuo 2013 m. gruodžio 5 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 1, 6 str. pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas (Žin., 2013, Nr. 124-6284), kurio 6 str. 5 punkte nustatyta, kad valstybės rinkliava neimama už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Tai reiškia, kad tam tikrų jautresnių socialinių grupių asmenys turi galimybę gauti nemokamai arba su nurodyta lengvata tik vieną tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Taigi, jei pilietis turi nors vieną galiojantį tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, gautą nemokamai (gautą iki šio Rinkliavų įstatymo pakeitimo ar po jo), tai kito dokumento nemokamai ar su lengvata gauti jis negali (iki galioja jo turimas dokumentas arba iki jo dokumentas nebus paskelbtas negaliojančiu).

Tai pat primename valstybės rinkliavos dydžius už asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą:

* už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka, tai yra per mėnesį – 30 litų;

* jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 5 darbo dienas – 70 litų;

* jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 1 darbo dieną – 110 litų;

* už paso išdavimą, keitimą bendra tvarka, tai yra per mėnesį, – 150 litų;

* jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 5 darbo dienas – 200 litu;

* jeigu asmens tapatybės kortelė išduodama, keičiama skubos tvarka per 1 darbo dieną – 250 litu.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here