Skip to content

Kaip apmokamas viršvalandinis darbas per šv. Kalėdas?

MI informacija

– Šių metų gruodžio 25 d. (per šv. Kalėdas) turėsiu dirbti viršvalandinį darbą. Darbas šią dieną pagal grafiką nebuvo numatytas. Kaip ir kokiu įkainiu turės būti apmokamas šis darbas? Tik kaip už šventinę dieną, ar ir kaip viršvalandinis?

Eugenijus GAŠČENKA

MOKĖJIMAS UŽ VIRŠVALANDINĮ IR NAKTIES DARBĄ

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 193 str. nustatyta, kad už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje (darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą, t. y. priedus, priemokas, premijas ir pan. – aut. past.).

DARBO APMOKĖJIMAS POILSIO IŠ ŠVENČIŲ DIENOMIS

LR DK 194 straipsnyje nustatyta, kad už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje,arba darbuotojo pageidavimukompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną, arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas Darbo kodekso 186 str. 2 dalyje.

TEISMŲ PRAKTIKA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartyje, civilinės bylos Nr. 3K-3-451/2006, (skelbta: Teismų praktika, 2007-03-20, Nr. 26) išaiškino, kad LR DK 194 str. yra specialioji teisės norma, reglamentuojanti mokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių ir (arba) poilsio dienomis, tai už tokį darbą mokama pagal LR DK 194 str. nuostatas, o LR DK 193 str. netaikytinas.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad už viršvalandinį darbą (nepriklausomai – pagal grafiką arba ne pagal grafiką) per šv. Kalėdas, t. y. šventinę dieną, darbuotojui mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis arba darbuotojo pageidavimukompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną, arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Papildomai už viršvalandinį darbą tokiu atveju nemokama.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje