Skip to content

Už žemę mieste – lygiavertis miško plotas kaime

MI informacija

Vyriausybė pritarė patobulinto Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, praneša Žemės ūkio ministerija apie atlyginimą lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje.

Siekiant paspartinti nuosavybės teisių atkūrimo procesą miestuose bei kuo skubiau įvykdyti įsipareigojimus piliečiams, Žemės ūkio ministerijos patobulintame Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte siūloma nustatyti papildomą atlyginimo už miestų teritorijose esančią valstybės išperkamą žemę būdą – atlyginimą lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad už valstybės išperkamą žemę, turėtą mieste, atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje būtų galima ne tik tiems piliečiams, kuriems nepriimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, bet, atsižvelgiant į piliečių teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principus, ir tiems piliečiams, kuriems sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, turėtą mieste, jau yra priimtas, bet neįvykdytas.

Išplečiant atlyginimo už miestų teritorijose esančią valstybės išperkamą žemę būdus ir įteisinant galimybę už šią žemę atlyginti lygiaverčiais miško sklypais kaimo vietovėje, tam tikslui būtų naudojami tik laisvos valstybinės žemės fonde esantys miškai, tai yra tie miškai, kurie yra rezervuoti nuosavybės teisių atkūrimui, tačiau nėra pretendentų, pageidaujančių į šiuos miškus atkurti nuosavybės teises.

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013-01-01 d. pateiktus duomenis, miestuose nuosavybės teises dar liko atkurti 12,2 tūkst. piliečių į 8,1 tūkst. ha žemės, t. y. nuosavybės teisės atkurtos į 79 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto, tuo tarpu kaimo vietovėje šis rodiklis siekia 99proc.

Pažymime, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas Lietuvos Respublikoje yra sudėtingas, nes būtina derinti iki žemės nacionalizacijos buvusių savininkų, asmenų, kuriems žemė buvo suteikta naudotis po to, kai žemė buvo nacionalizuota, ir, galiausiai, visos visuomenės interesus. Šis procesas tęsiasi jau daugiau nei 20 metų, todėl šiandien nuosavybės teisių į žemę atkūrimas yra prioritetinis Lietuvos valstybės uždavinys.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje