Skip to content

Šventes švęskime saugiai ir kultūringai!

MI informacija

 

Artėja Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventės. Rajono policijos komisariato pareigūnai prašo gyventojų švęsti šventes saugiai ir kultūringai.

Švenčių dienomis ypatingas dėmesys bus skiriamas suaugusiųjų ir nepilnamečių girtavimo, alkoholio pardavimo ar kitokio perdavimo nepilnamečiams prevencijai, bei eismo dalyvių saugumo užtikrinimui, todėl primename, kad įstatymai draudžia nepilnamečiams vartoti ar turėti alkoholinius gėrimus, o prekybininkams – vaikams juos parduoti.

Informuojame, kad Alkoholio kontrolės įstatyme numatyta, kad Lietuvoje prekiauti ir parduoti alkoholinius gėrimus draudžiama asmenims, jaunesniems kaip 18 metų ir alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims, nes už tai yra taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 164 str. (Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas), pagal kurį pardavėjas gali būti nubaustas bauda nuo 50 iki 100 litų su alkoholinių gėrimų (įkaitant alų) konfiskavimu arba be konfiskavimo, o vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. už minėto įstatymo 18 str. atitinkamus punktus (draudžiama parduoti neblaiviems asmenims) juridiniam asmeniui- įmonei be jokių išimčių gali būti taikoma ekonominė sankcija, t. y. Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 3 dalis numato atsakomybę nuo 500 iki 2000 litų, o už pažeidimą, padarytą pakartotinai per penkerius metus nuo baudos paskyrimo – nuo 2000 iki 5000 litų bauda, 34 str. 4 dalis numato už atitinkamo punkto reikalavimo (draudžiama parduoti asmenims, jaunesniems nei 18 metų) nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo 1000 iki 3000 litų bauda, o įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine ir mažmenine prekyba alkoholio produktais ir nesilaikančioms minėtų reikalavimų, licencijų galiojimas panaikinamas ir naujos neišduodamos penkerius metus nuo licencijų galiojimo panaikinimo dienos.

Asmenims iki aštuoniolikos metų už alkoholinių gėrimų vartojimą ar jų turėjimą gali būti paskirta bauda iki 300 litų (ATPK 1781 str.). Už alkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą nepilnamečiui, nepilnamečio nugirdymą gali būti paskirta bauda iki 500 litų (ATPK 180 str.).

Pažeidus nustatytą tvarką atsakomybė yra taikoma dviem būdais, t. y. pardavėjui (-ai), kuris pardavė ir įmonei, todėl norint, kad vėliau nekiltų panašaus pobūdžio problemų, kuomet alkoholio ar tabako produktai parduodami ar kitaip perduodami nepilnamečiams asmenims, siūlome darbuotojams priminti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, nes alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis nei 18 metų amžiaus, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus, todėl prašome Jūsų atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad šventiniu laikotarpiu alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami nepilnamečiams ir neblaiviems asmenims, taip pat alkoholiniai gėrimai nebūtų nupirkti suaugusiųjų ir perduoti nepilnamečiams.

Pastebėjus nepilnamečius, vartojančius alkoholinius gėrimus, arba suaugusius, perkančius ir po to perduodančius alkoholinius gėrimus nepilnamečiams, policija prašo principingai žiūrėti į tokius asmenis, nebūti abejingiems – nedelsiant skambinti ir apie tai pranešti telefonu 112.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje