Skip to content

Poledinė žūklė – ir masinanti, ir pavojinga

MI informacija

Dažnai vartojamas liaudies posakis „kartojimas – mokslų motina“ yra aktualus ir tinkamas prieš prasidedant poledinei žūklei. Atrodo, viską žinai, ir gana smulkiai, bet perskaitęs taisykles dar ir dar kartą, vis geriau, įsimeni ir rečiau jas pažeidi. Poledinėje žūklėje pats pavojingiausias yra pirmasis ledas. Visi žvejai žino, kad tuo laiku geriausiai kimba žuvys. Įspėjame, jog nereikia dėl kelių žuvelių pamesti galvos.

Smaigai – būtini

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės ( LR AM 2013-07-02 įsak. Nr.D1-485 redakcija (Žin., 2013, Nr.72-3612) reikalauja ne tik drausmės žvejojant su žvejybos įrankiais, bet laikytis saugios žvejybos.

Taisyklių 10.8. p. draudžia būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai. Primename, kad ne taip jau senai atsirado dar vienas punktas, kuris saugo žvejų gyvybę. Taisyklių 11.9 p. draudžia ant ledo žvejoti, neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų. Nors kai kurie žvejai skeptiškai žiūri į šį punktą, bet tie, kurie buvo įlūžę ir turėjo kažką panašaus į smaigus, sėkmingai išsigelbėjo. Praeitą žiemą per patikrinimus pastebėta, kad jau retas kuris žvejys neturėjo su savimi smaigų. Aišku, jei ledas bus visai plonytis, tai ir smaigai mažai ką bepadės.

Nepamirškite švaros

Taip pat neužmirškime užtikrinti švarą žvejybos vietoje: 17.2.1 p. nurodo, kad prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą, o pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius (taisyklių 17.2.2 p.). Labai negražu, kada pavasarį nutirpus ledui, vandens telkiniai mirguliuoja nuo įvairių gėrimų plastikinių butelių.

Jei jau išsiruošėte į žvejybą, neužmirškite pasiimti leidimų, suteikiančių teisę žvejybai.

Leidimai

Primename, kad privačiuose ir išnuomotuose vandens telkiniuose leidimus platina savininkai ir valdytojai, o valstybiniuose telkiniuose ir visose upėse galima įsigyti per aplinkosaugos leidimų sistemą „Alis“. Per šią sistemą galima įsigyti leidimus ir daugumai išnuomotų vandens telkinių. Senatvės pensininkai ir negalią, turintys asmenys privalo su savimi turėti pensininkų ar neįgaliojo pažymėjimus.

Kaip žvejoti draudžiama

Aplinkos ministras patikslino Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles ir padidino draudžiamų žvejybos būdų skaičių. Šis pakeitimas padarytas todėl, kad dar pasitaiko atvejų, kai žvejai mėgėjai naudoja kelis kartus daugiau žvejybos įrankių, dažniausiai skritulių, nei leidžiama, žvejoja rezervatuose ar kitose mėgėjų žvejybai draudžiamose vietose, gaudo žuvis, kurių tuo metu negalima žvejoti, užsiima povandenine žūkle naktį upėse ir kituose vandens telkiniuose, kur tokia žūklė neleidžiama. Nors taip žvejojant žuvų ištekliams dažnai padaroma net daugiau žalos, nei žvejojant tinklu, administracinė bauda už išvardytus grubius pažeidimus yra penkiskart mažesnė negu už žvejybą tinkliniais įrankiais.

Povandeninė žvejyba

Patikslintos taisyklės nustato, kad už povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu ar vandens telkiniuose, kuriuose tokia žūklė neleidžiama, žuvų šaudymą povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, naudojant platesnį, nei leidžiama, strėlės antgalį, taip pat už žvejybą du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių ar žvejybą draudžiamose vietose (pvz., rezervate Balčio ežere ties Trainiškio k.), žuvų, kurių žvejyba apskritai uždrausta ar tuo metu uždrausta, gaudymą bus baudžiama kaip už žvejybą draudžiamu būdu. Už tai gali būti skiriama administracinė bauda nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų su žvejybos įrankių ir priemonių konfiskavimu. Iki šiol už tokius pažeidimus buvo galima skirti įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt penkių iki dviejų šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be jo.

Kiti draudimai

Primenu , kad vadovaujantis mėgėjiškos žūklės taisyklių 13.4 p , nuo vasario 1 d iki balandžio 20 d imtinai bus draudžiama žvejoti lydekas. Nuo sausio 1 d įsigaliojo draudimas šias žuvis žvejoti masalui naudojant žuvelę. Pagautas žuvis, kurias tuo metu draudžiama gaudyti, reikia tuoj pat paleisti atgal į tą patį vandens telkinį .

Pradėjus žvejybą, neužmirškime kokių dydžių leidžiama gaudyti žuvis. Tik laikantis taisyklių, grįšite namo su nesugadinta nuotaika ir geru laimikiu. Tad sėkmės žvejyboje arba — nei žvyno, nei uodegos…

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje