Skip to content

Kaip paveldėti turtą faktiškai pradėjus jį valdyti?

MI informacija

– Prieš maždaug 5-erius metus mirė mano vyras. Likau gyventi viena. Vaikų neturėjome, kitų įpėdinių nėra. Vyro vardu buvo santuokoje įgytas namas ir žemės sklypas. Tuomet dokumentų nesitvarkiau ir į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipiau. Gyvenu vyrui priklausiusiame name, juo rūpinuosi ir prižiūriu, tačiau nesu susitvarkiusi paveldėjimo dokumentų. Girdėjau, kad palikimą reikia priimti per 3 mėnesius nuo mirties. Ar vis dar galiu priimti palikimą? Kaip tai padaryti, kur kreiptis? Kiek tai kainuoja?

Eugenijus GAŠČENKA

SUTUOKTINIO TURTO PAVELDĖJIMAS

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 5.13 str. nustatyta, palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą.

PALIKIMO PRIĖMIMAS FAKTIŠKAI VALDANT TURTĄ

Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 5.50 str.).

TEISMŲ PRAKTIKA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra išaiškinęs, kad faktinis palikimo priėmimas reiškia, jog įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, kad jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-547/2008; Nr. 3K-3-600/2009, Nr. 3K-3-187/2010 ir kt.).

Įrodymų pakankamumo problema sprendžiama vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, t. y. nereikalaujama šimtaprocentinio įsitikinimo, bet laikoma, kad įrodymų padaryti išvadą apie fakto buvimą pakanka, jeigu iš surinktų įrodymų galima labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Įrodinėjimo proceso ypatumus bylose dėl juridinę reikšmę faktų nustatymo nulemia tai, kad šios kategorijos bylose paprastai yra naudojami netiesioginiai įrodymai (LAT civilinė byla Nr. 3K-3-82/2006).

Tokiu atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (LAT 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2009; 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2010 ir kt.).

Todėl teismui sprendžiant ar priėmė įpėdinis palikimą ar ne, turi būti vertinamos konkrečios nagrinėjamos situacijos aplinkybės, aiškinamasi ar įpėdinio elgesį galima vertinti kaip paveldėto turto savininko elgesį, remiantis įvairiais įrodymais (liudytojų parodymais, mokesčių dokumentais ir kitais leistinais įrodymais).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jūs praleidote nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti. Atsižvelgiant į tai, kad palikimui priimti terminas gali būti atnaujinamas tik dėl svarbių priežasčių (šiuo atveju tokių nenurodyta), manytume, šiuo atveju tikslinga būtų kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad jį priėmėte faktiškai pradėdami jį valdyti kaip savo turtą, t. y. palikimu rūpinotės, išlaikėte, mokėjote mokesčius, prižiūrėjote ir pan.

Bylas dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą nagrinėja palikimo buvimo vietos apylinkės teismas, paduodant pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo.

Už pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo mokamas 144,00 Lt žyminis mokestis.

Teismui pripažinus, kad  palikimą priėmėte faktiškai pradėdami jį valdyti, dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo reikia kreiptis į atitinkamą notarą pagal nustatytą veiklos teritoriją.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje