Skip to content

Visą vakarą gaubė kūrėjų dvasia

Jau tapo gražia tradicija, kad rajono savivaldybė kas dveji metai išleidžia vis naują leidinį, reprezentuojantį rajoną. Ankstesni pažintiniai spaudos darbai daugiau buvo skirti keliautojams po mūsų kraštą, šįkart dviejų naujų knygelių prasmė ir vertė gilesnė. Leidinyje „Ignalinos krašto paveldo objektai“ pristatoma apie 100 kultūros objektų, antrame – „Ignalinos krašto tautodailė ir amatai“ – 74 rajono kūrėjai ir amatininkai. Jų leidyba atsiėjo daugiau nei 30 tūkst. Lt. Gausiai nuotraukomis iliustruotos knygos parengtos įgyvendinant LEADER projektą „Leidinio apie kultūros paveldo objektus Ignalinos rajone parengimas ir išleidimas“. Kitaip sakant, už abi knygeles sumokėjo Europa. Kaip sakė projekto vadovė, rajono savivaldybės vyresnioji specialistė Rasa Juodagalvienė, šis projektas tęstinis. Dar bus išleistas kalendorius ir surengta rajono bažnyčių ir liturginių daiktų paroda.

Ignalinos viešojoje bibliotekoje praėjusį savaitgalį įvyko šių dviejų naujų leidinių pristatymas visuomenei. Bibliotekos skaitykloje, kur renginys vyko, buvo anšlagas. Mat, be publikos, buvo sukviesti visi knygelėje pristatyti kūrėjai: medžio drožėjai, dailininkai, karpinių meistrai ir audėjai, kalviai ir kitų retų amatų atstovai, juos atlydėję seniūnai, kiti seniūnijų atstovai.

Po ilgesingos Kaziuko armonikos raudos renginį pradėjusi bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė klausė: „Ką paliksime po savęs, ką išsaugosime savo vaikams? Mūsų kaimuose mažėja liaudies meistrų, vis mažiau atsiranda norinčių mokytis tradicinių amatų. Jau, žiūrėk, numirė kaimynas, kuris mokėjo kaustyti arklius, daryti pakinktus, jau išėjo ana močiutė, kuri krosnyje kepdavusi duoną…“

Projekto vadovė R. Juodagalvienė trumpai pristatė abiejų knygelių turinį, trumpai perbėgusi per visus paveldo objektus ir gyvojo paveldo veidus. Ji papasakojo, kaip su fotografu važinėjo po kaimus, bendravo su žmonėmis, kaip šiltai visur jie buvo priimti, kaip noriai jiems buvo atveriamos skrynios su audimais bei atverčiami šeimos albumai. „Kultūros paveldas – tai ne tik daiktai, tai visų pirma žmonės ir jų gebėjimai, iš kartos į kartą perduodamos žinios ir papročiai“, – sakė R. Juodagalvienė. Ji dėkojo visiems krašto kultūros puoselėtojams bei senųjų papročių saugotojams.

Visus vakaronės dalyvius pasveikino rajono meras Bronis Ropė. „Šįkart norėjome pagerbti kuriančius žmones, įamžinti jų veiklą bei visuomenei pristatyti kultūros paveldo objektus. Tai didžiausias mūsų turtas, mūsų šaknys ir gyvenimo pamatas…“, – atliktu darbu džiaugėsi meras.

Visi (atvyko apie du trečdalius) knygoje aprašyti kūrėjai buvo mero pasveikinti, jiems padovanoti naujieji leidiniai, įteiktos gėlės. Dovanų ir gėlių, šiltų žodžių savo žmonėms negailėjo ir seniūnai. Pirmiausia pagerbti medžio drožėjai, kurių knygelėje pristatyta 12: Gintaras Černius, Jonas Grunda, Petras Gaižutis, Teofilis Patiejūnas, Gediminas Dailydė, Vaclovas Papšys, Česlovas Jusys, Vilhelmas Kanišauskas, Mindaugas Milinavičius, Jaroslavas Morosas, Vitas Pušinskas ir Saulius Sveikauskas. Ignalinos krašto meistrų sukurti kryžiai, skulptūros, paveikslai, kiti meno dirbiniai puošia ne vieną rajono viešąją erdvę ar kiemą, daug jų išbarstyta po visą Lietuvą, nemažai iškeliavę į užsienį.

Didžiausiai – tautodailės meistrų – grupei atstovavo tekstilininkės: audėjos, siuvėjos, siuvinėtojos, nėrėjos. Jos visos iš karto pasveikinimui scenoje netilpo, tad kviestos trimis grupėmis. Jų rankose gimsta tiek daug akį džiuginančių, žmogų puošiančių ir buitį sušildančių dalykų. Griežiant Kaziuko armonikai, pasigrožėta kai kuriais darbais. Surengtas Vladės Adomavičienės ir jos sesers Danguolės Bukėnaitės, linkmeniškės Irenos Lisauskienės siūtų ir megztų drabužių demonstravimas, savo rankomis išsiuvinėtą drabužį, sukiodamasi tarsi aštuoniolikmetė, pademonstravo 72-ejų Genė Sabaliauskienė iš Bernotų.

Didžiulis būrys susirinko ir dailės atstovų. Vieni jų jau surengę ne po vieną personalinę parodą, Ignalinai atstovavo įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, kiti tapo daugiau savo malonumui, artimųjų ir draugų džiaugsmui. Pasidžiaugta ir retesnių amatų atstovais – kalviais (jų pristatyti trys, bet vienas jų jau palikęs šią ašarų pakalnę), vilnos vėlėjomis, krepšių pynėjais, virvių sukėjais, kulinarinio paveldo puoselėtojais. Rimorystės amatą (arklio pakinktų gamybą) rajone puoselėja tik vienas amatininkas – Juozas Valatka iš Linkmenų sen. Pasveikintos ir vienintelės savojo meno atstovės: profesionali keramikė Aldona Jakubovskienė bei garsiausia krašto karpinių meistrė Dalia Pajėdienė iš Tverečiaus.

Po oficialiosios dalies vakaronė persikėlė į bibliotekos parodų salę, kur veikė kai kurių kūrėjų darbų paroda. Čia buvo pristatyti Jono Grundos, Gintaro Černiaus, Vito Pušinsko bei Petro Gaižučio drožiniai, Nerijos Daubarės, Alytės Zakarauskienės, Onos Černiauskaitės, Aldonos Verbickienės, Veros Smirnovos, Jadvygos Gotovskajos, Elenos Gaidelienės bei dailininkės Nijolės Trinkūnienės paveikslai, Aldonos Jakubovskienės keramikos dirbiniai, Laimutės Noreikienės bei Eugenijos Zaveckienės siuvinėjimas, Onos Mečelienės skiautiniai, Eleonoros Berlinskienės audiniai ir nėriniai, Marijonos Lukaševičienės veltiniai, Raimondo Žievio kalvystės menas bei Jaroslavo Moroso drožiniai. Iš nuostabos visi kraipė galvas, žiūrėdami į Laimutės Noreikienės išsiuvinėtą anūko portretą. Iš toliau žiūrint niekaip nepasakysi, kad tai siuvinys, o ne, tarkim, tapybos darbas.

Vakaronės vinis – kulinarinio paveldo produktų vaišės, kurių užteko visiems. Tai Stanislovo Rastenio virta žuvienė ir kaimo krosnyje kepta bernotiškės Liubos Girdziušienės juoda duona. Abu pristatyti naujajame leidinyje, yra puikūs savo amatų meistrai.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje