Skip to content

Kokia yra teistumo už vagystę panaikinimo tvarka?

MI informacija

– Norėčiau paklausti: aš teistas pagal Baudžiamojo kodekso 178 str. 3 dalį (kvalifikuota vagystė – E. G. past.). Kokias pasekmes sukelia teistumas? Kaip man sužinoti, kada aš galiu kreiptis dėl teistumo panaikinimo? Kaip tai padaryti, kur kreiptis? Kiek tai kainuoja?

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA TEISTUMAS?

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 97 str. nustatyta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Teistumas užtraukia nuteistajam tam tikras neigiamas pasekmes (apribojimus): į teistumą teismas atsižvelgia skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl kaltininko atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš terminą ar bausmės pakeitimo švelnesne bausme, pripažindamas asmenį pavojingu recidyvistu, taip pat asmeniui siekiant karjeros valstybės tarnyboje, siekiant teisės įsigyti ir turėti ginklą, šaudmenis asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos ir pan., todėl asmeniui yra suteikta galimybė prašyti sutrumpinti arba panaikinti teistumą anksčiau laiko.

KIEK LAIKO GALIOJA TEISTUMAS?

Asmenys, nuteisti už nusikaltimo, numatyto BK 178 str. 3 dalyje, padarymą, t. y. padarę sunkų nusikaltimą – kvalifikuotą vagystę, ir realiai atlikę paskirtą bausmę, laikomi turinčiais teistumą nuo teismo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki sueis 5-eri metai nuo paskirtos bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo.

Kai sueina 5-erių metų terminas, teistumas išnyksta ir asmenys laikomi neteistais.

Jeigu turintis teistumą asmuo padaro naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, teistumo išnykimo eiga nutrūksta. Šiuo atveju teistumo už ankstesnę nusikalstamą veiką išnykimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo bausmės už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą atlikimo.

Asmuo laikomas teistu už kiekvieną nusikalstamą veiką tol, kol išnyksta teistumas už sunkiausią iš jų.

KAIP PANAIKINTI TEISTUMĄ ANKSČIAU LAIKO?

Kai sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą.

Teistumo panaikinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 363 str., kuriame nustatyta, kad atlikusio bausmę asmens prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo nagrinėja apylinkės teismas pagal atlikusio bausmę asmens gyvenamąją vietą.

Prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo teismas nagrinėja teismo posėdyje, išreikalavęs nuosprendžio nuorašą arba teismo bylą, taip pat kitus reikiamus dokumentus, apibūdinančius atlikusį bausmę asmenį, jo darbinę veiklą ir elgesį (charakteristiką iš darbovietės ir pan.). Teismo posėdyje turi dalyvauti pateikęs prašymą asmuo.

Jeigu teismas priima nutartį atmesti prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo, pakartotinai šiuos klausimus teismas gali nagrinėti ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo prašymo atmetimo.

Skundas dėl apylinkės teismo nutarties gali būti paduodamas apygardos teismui per 5 dienas nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos per nutartį priėmusį teismą.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad, jei buvote nuteistas už sunkų tyčinį nusikaltimą (kvalifikuotą vagystę, už kurią numatyta didžiausia bausmė viršija šešerius metus, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo), tai teistumas Jums galioja bausmės atlikimo laikotarpiu ir dar 5-erius metus nuo bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo. Suėjus šiam terminui, teistumas išnyks ir būsite laikomas neteistu be papildomų prašymų ar sprendimų.

Jeigu norite, kad teistumo laikas būtų sutrumpintas arba panaikintas anksčiau laiko, suėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino, turite teisę su atitinkamu prašymu kreiptis į gyvenamosios vietos apylinkės teismą.

Toks prašymas jokiais mokesčiais yra neapmokestinamas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje